813. ἀγχιστεία

nearness of kin
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus620.0

Editions by Text Group (17)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
Archidamus 1 1.5
Old Testament
Ruth 3 14.7
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 13 0.9
Alexias 12 0.9
Alexias 12 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Annals of Rome 2 0.2
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Aristophanes
Birds* 1 0.8
Sophocles
Antigone* 1 1.2

Passages (2 of 59)

remove

Old Testament, Ruth

urn:cts:greekLit:tlg0527.tlg010.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
4.7 word list | read 2
4.8 word list | read 1