80774. συνομολογέω

to say the same thing with, to agree with
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus1210.1

Editions by Text Group (50)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
To Nicocles 1 3.1
Philo Judaeus
De Congressu Eruditionis Gratia 2 2.3
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Memorabilia 1 0.3
Economics 6 3.1
Symposium 2 1.9
Cyropaedia 4 0.5
Anabasis* 4 0.7
Galen
De naturalibus facultatibus 1 0.3
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 1 1.2
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 1 1.6
Plato
Phaedo 4 1.7
Sophist 6 3.4
Statesman 1 0.5
Philebus 2 1.0
Theages 1 2.6
Charmides 1 1.1
Republic* 1 0.1
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 7 0.4
De Laudibus Constantini 2 1.0
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Marcellus
Fragmenta 4 3.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 17 1.5
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 2 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Religiosa 2 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (4 of 111)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.11 word list | read 1
1.27 word list | read 1
4.30 word list | read 1
5.3 word list | read 1