80477. συνηγορέω

to be an advocate
logeion_003
 countfreq. per 10K
core60.0
corpus1000.0

Editions by Text Group (55)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.5
Isocrates
To Demonicus 1 3.2
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Galen
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 2 0.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Gregorius Nazianzenus
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Oratio 62 1 1.8
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 24 1 4.1
Declamatio 25 3 8.1
Declamatio 27 1 4.9
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 3 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 7 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Ammonius
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2 0.6
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 7 0.6
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Aristophanes
Clouds* 1 0.9
Polybius.
Histories* 5 0.2
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (3 of 78)

remove

Libanius, Declamatio 25

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00525.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.13 word list | read 1
2.27 word list | read 1
2.40 word list | read 1