78335. συλλήβδην

collectively, in sum, in short
logeion_003
 countfreq. per 10K
core490.4
corpus1730.1

Editions by Text Group (78)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Isocrates
Nicocles or the Cyprians 1 2.5
Areopagiticus 1 2.1
Antidosis 1 0.5
Panegyricus* 1 0.9
Philo Judaeus
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
De Aeternitate Mundi 2 2.2
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Xenophon
Economics 1 0.5
Galen
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 1 7.1
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 2 1.7
Ars Medica 2 1.2
De temperamentis 1 0.4
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De venarum arteriarumque dissectione 1 1.3
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De victu attenuante 1 1.6
De victu attenuante 1 1.6
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 1 1.2
De sanitate tuenda 6 0.9
De symptomatum causis 1 0.3
De differentiis febrium 1 0.5
De marcore 1 1.7
De praesagitione ex pulsibus 3 0.8
De methodo medendi 3 0.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
De temperamentis 1 0.4
Plato
Phaedo 2 0.9
Sophist 1 0.6
Parmenides 2 1.2
Hipparchus 1 4.1
Charmides 2 2.2
Republic* 4 0.4
Symposium* 2 1.1
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Lysias
Against Diogeiton 1 5.6
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 3 5.8
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 3 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 3 0.5
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Hippocrates
De diaeta 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Demonstratio Evangelica 5 0.3
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Iamblichus
Protrepticus 2 0.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 5 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 2 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 4 0.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 4 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 42 1.3

Passages (1 of 168)

passage   count
3.1 word list | read 1