78233. συζητέω

to search
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus180.0

Editions by Text Group (14)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Acts 1 0.5
Plato
Cratylus 1 0.5
Aesop
Fabulae 1 0.2
Apollodorus
Library 1 0.4
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.1
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Eusebius
Vita Constantini 1 0.3
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 1 14.5
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1

Passages (1 of 17)

passage   count
24b18 word list | read 1