77990. συγκεράννυμι

to mix up with, commingle
logeion_003
 countfreq. per 10K
core70.1
corpus780.0

Editions by Text Group (53)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Fabius Maximus 1 1.3
unknown 1 1.1
unknown 1 1.0
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Ajax* 1 1.1
Antigone* 1 1.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Virtutibus 1 0.8
New Testament
1 Corinthians 1 1.4
Letter to the Hebrews 1 1.9
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
On Hunting 1 1.0
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De antidotis 4 1.6
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
Plato
Phaedo 1 0.4
Cratylus 2 1.0
Sophist 2 1.1
Parmenides 1 0.6
Philebus 6 3.1
Republic* 2 0.2
Aeschylus
Libation Bearers 1 1.9
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Hippocrates
De affectionibus interioribus 1 0.6
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Plotinus
Enneades 1 0.0
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Libanius
Oratio 40 1 4.0
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
De Libero Arbitrio 1 1.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (1 of 69)

passage   count
1.84 word list | read 1