77710. σύ

you (personal pronoun)
logeion_003
 countfreq. per 10K
core8,31261.3
corpus65,09430.4

Editions by Text Group (787)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Hegemonius
Acta Archelai 17 71.2
Euripides
Heracles 181 207.5
Bacchae* 174 209.2
Heracles* 181 207.5
Plutarch
Theseus 1 1.3
unknown 8 8.8
unknown 9 9.3
unknown 4 5.3
Solon 7 7.8
Publicola 9 15.3
unknown 22 26.6
unknown 6 5.4
Fabius Maximus 15 19.1
Alcibiades 6 5.7
unknown 28 29.2
unknown 7 7.5
unknown 9 9.0
unknown 8 8.3
unknown 36 17.8
Pericles* 6 5.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 784 31.8
Deipnosophistae 818 32.7
Isocrates
Against Euthynus 8 67.4
Against Callimachus 49 129.4
Against Lochites 15 125.6
On the team of horses 30 97.6
Trapeziticus 30 84.2
Aegineticus 16 51.7
To Demonicus 18 58.3
Against the Sophists 1 7.1
Busiris 26 88.4
Plataicus 48 140.5
To Nicocles 30 92.9
Nicocles or the Cyprians 20 49.8
Evagoras 21 43.2
Archidamus 31 47.4
On the Peace 51 60.5
Areopagiticus 13 26.8
Antidosis 139 73.9
To Philip 147 156.5
Panathenaicus 48 28.4
Ad Dionysium 14 250.0
Ad filios Jasonis 11 120.4
Ad Archidamum 10 86.6
Ad reges Mytilenaeos 12 172.7
Ad Timotheum 17 205.3
Ad Philippum 22 166.9
Ad Alexandrum 6 210.5
Ad Antipatrum 15 175.0
Ad Philippum 16 359.6
Helen* 3 7.6
Panegyricus* 16 14.0
Sophocles
Trachiniae 113 140.8
Electra 211 216.8
Philoctetes 232 235.8
Tracking Satyrs 35 149.0
Ajax* 160 184.0
Antigone* 130 160.6
Oedipus at Colonus* 258 220.4
Oedipus Tyrannus* 209 202.3
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 9 526.3
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 14 159.3
Hymn 4 to Hermes 10 105.7
Hymn 14 to the Mother of the Gods 2 1250.0
Hymn 16 To Asclepius 2 1176.5
Hymn 30 to Earth 1 526.3
Hymn 32 To Selene 1 312.5
Hymn 5 to Aphrodite* 9 181.8
Hymn 21 To Apollo* 3 1428.6
Hymn 2 to Demeter* 52 139.6
Hymn 18 to Hermes* 1 526.3
unknown
unknown 24 108.8
unknown 36 137.4
Herodian
Ab excessu divi Marci 217 45.8
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 3 2.3
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 99 31.0
De Cherubim 14 18.6
De Sacrificiis Abelis Et Caini 36 38.4
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 39 34.7
De Posteritate Caini 28 25.9
De Gigantibus 8 24.6
Quod Deus Sit Immutabilis 18 20.0
De Agricultura 15 16.8
De Plantatione 13 14.5
De Ebrietate 18 15.9
De Sobrietate 2 5.8
De Confusione Linguarum 12 12.1
De Migratione Abrahami 69 56.2
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 60 38.6
De Congressu Eruditionis Gratia 25 28.6
De Fuga Et Inventione 44 41.0
De Mutatione Nominum 37 28.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 67 26.5
De Abrahamo 11 8.3
De Josepho 24 19.0
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 30 9.7
De Decalogo 4 4.7
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 32 5.7
De Virtutibus 18 15.0
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 4 4.5
Quod Omnis Probus Liber Sit 16 21.3
De Vita Contemplativa 1 2.2
In Flaccum 10 11.3
Legatio Ad Gaium 39 22.5
Aristophanes
Lysistrata 156 177.1
Ecclesiazusae 137 162.4
Birds* 237 201.0
Clouds* 183 172.3
Frogs* 163 162.5
Hesiod
Sheild of Heracles 11 145.9
Theogony* 109 140.8
Works and Days* 24 176.3
Antiphon
On the murder of Herodes 79 115.0
New Testament
Gospel according to Matthew 362 185.3
Mark 10 98.3
Mark 147 122.3
Gospel of Luke 377 180.9
Acts 208 107.1
Epistle to the Romans 100 131.3
1 Corinthians 115 158.6
Second Corinthians 107 223.2
Epistle to the Galatians 44 182.6
Ephesians 29 112.1
Letter to the Philippians 32 182.8
Letter to the Colossians 35 207.3
First Letter to the Thessalonians 58 365.9
Second Letter to the Thessalonians 30 326.8
First Timothy 14 82.5
Second Timothy 18 136.4
Epistle of Paul to Titus 7 101.6
Epistle to Philemon 21 588.2
Letter to the Hebrews 41 78.6
James 25 136.0
First Epistle of Peter 30 169.5
Second Epistle of Peter 16 137.7
First John 34 146.4
Second Epistle of John 8 318.7
Third Letter of John 10 429.2
Letter of Jude 10 209.2
Revelation 72 68.7
Gospel according to John* 358 212.1
Xenophon
Hellenica 341 48.2
Memorabilia 308 79.2
Economics 200 102.6
Symposium 120 115.7
Apology 15 67.9
Cyropaedia 976 114.0
Hiero 56 87.4
Ways and Means 7 17.0
On the Cavalry Commander 12 19.4
On the Art of Horsemanship 6 8.0
On Hunting 9 9.3
Agesilaus* 4 5.1
Anabasis* 482 78.6
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 15 29.7
Adhortatio ad artes addiscendas 13 25.8
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 2 14.2
De sectis ad eos qui introducuntur 17 27.1
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 23 19.1
Ars Medica 20 12.4
De elementis ex Hippocrate 24 17.3
De temperamentis 15 5.4
De naturalibus facultatibus 28 8.5
De anatomicis administrationibus 263 33.6
De ossibus ad tirones 3 4.3
De venarum arteriarumque dissectione 7 9.3
De nervorum dissectione 4 11.1
De instrumento odoratus 1 2.4
De uteri dissectione 2 6.1
De usu partium corporis humani I-XI 222 11.4
De motu musculorum 7 4.7
De victu attenuante 3 4.7
De victu attenuante 3 4.8
De utilitate respirationis 4 6.6
De semine 22 10.5
De foetuum formatione 2 2.6
An in arteriis sanguis contineatur 3 6.3
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 6 7.0
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 73 87.0
De atra bile 2 3.1
De usu pulsuum 3 6.7
De placitis Hippocratis et Platonis 109 11.3
De parvae pilae exercitio 1 5.8
De parvae pilae exercitio 1 5.7
De sanitate tuenda 45 6.7
De rebus boni malique suci 15 15.2
De ptisana 1 4.5
De causis morborum 8 13.3
De symptomatum differentiis 3 4.5
De symptomatum causis 15 5.2
De differentiis febrium 13 6.3
De morborum temporibus 3 5.6
De totius morbi temporibus 2 5.5
De typis 2 13.2
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 7 12.6
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 7 7.6
De comate secundum Hippocratem 3 9.1
De marcore 6 10.3
De tumoribus praeter naturam 5 12.0
De inaequali intemperie 1 3.2
De difficultate respirationis 10 3.1
De locis affectis 71 10.3
De pulsibus ad tirones 6 10.2
De differentiis pulsuum 59 13.6
De dignoscendis pulsibus 36 11.4
De causis pulsuum 10 3.1
De praesagitione ex pulsibus 24 6.7
Synopsis librorum suorum de pulsibus 47 30.3
De crisibus 46 13.4
De diebus decretoriis 19 7.0
De methodo medendi 250 15.9
Ad Glauconem de methodo medendi 63 28.0
De venae sectione adversus Erasistratum 25 41.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 6 6.6
De curandi ratione per venae sectionem 14 13.9
De purgantium medicamentorum facultate 18 59.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 5.0
Pro puero epileptico consilium 19 58.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 141 10.8
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 69 5.4
De compositione medicamentorum per genera 106 11.2
De antidotis 29 11.9
De theriaca ad Pisonem 50 39.4
Institutio logica 5 5.6
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 2 7.5
De praenotione ad Epigenem 55 49.7
In Hippocratis De natura hominis 22 8.9
In Hippocratis De victu acutorum 67 9.9
In Hippocratis Epidemiarum I 103 6.5
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 44 4.5
Adversus Lycum 6 7.8
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 5 6.6
In Hippocratis De articulis 30 4.8
In Hippocratis De fracturis 56 13.3
In Hippocratis De officina medici 38 9.1
De musculorum dissectione ad tirones 7 4.8
De experientia medica 6 57.7
De optima doctrina 9 48.3
De temperamentis 30 10.7
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 17 26.5
De plenitudine 3 2.7
In Hippocratis Prognosticum 73 16.8
Plato
Phaedo 143 60.8
Cratylus 134 67.4
Theaetetus 161 65.6
Sophist 71 40.4
Statesman 44 23.8
Parmenides 42 25.0
Philebus 108 55.4
Phaedrus 130 71.7
Alcibiades 1 167 146.3
Alcibiades 2 59 129.6
Hipparchus 21 85.8
Lovers 22 84.8
Theages 83 218.8
Charmides 105 116.7
Laches 111 133.2
Lysis 85 113.5
Apology* 130 150.0
Crito* 93 201.9
Euthyphro* 77 137.4
Republic* 369 38.5
Symposium* 137 72.9
Lucian of Samosata
Cataplus 79 197.2
Juppiter confutatus 55 237.7
Juppiter tragoedus 82 124.2
Gallus 101 178.4
Prometheus 30 124.9
Prometheus 31 127.2
Icaromenippus 37 70.4
Timon 77 128.1
Charon sive contemplantes 53 121.8
Vitarum auctio 74 203.7
Revivescentes sive piscator 113 171.3
Bis accusatus sive tribunalia 45 75.9
De sacrificiis 3 16.5
De sacrificiis 3 16.4
Adversus indoctum et libros multos ementem 71 182.8
Somnium sive vita Luciani 20 110.0
De parasito sive artem esse parasiticam 38 56.6
Philopseudes sive incredulus 42 67.5
Dearum judicium 45 214.3
De mercede conductis potentium familiaribus 105 146.5
De morte Peregrini 18 41.6
Fugitivi 27 83.6
Toxaris vel amicitia 95 98.9
De saltatione 43 61.1
Lexiphanes 37 141.3
Eunuchus 5 37.1
De astrologia 3 15.5
Pseudologista 87 218.4
Deorum concilium 21 112.7
Tyrannicida 10 34.2
Abdicatus 27 55.5
Dialogi Marini 47 112.8
Arrian
Anabasis 88 11.0
Indica 13 9.6
Cynegeticus 8 13.1
Periplus Ponti Euxini 11 25.8
Tactica 3 3.3
Apollonius, Dyscolus
De constructione 27 6.2
Aeschylus
Suppliant Maidens 44 92.6
Suppliant Maidens 86 158.7
Persians 90 158.9
Prometheus Bound 84 145.3
Prometheus Bound 127 207.9
Seven Against Thebes 34 68.2
Agamemnon 59 74.1
Agamemnon 114 130.2
Libation Bearers 38 72.1
Eumenides* 61 119.4
Persians* 32 63.0
Aristotle
Analytica priora 3 0.5
Analytica priora 24 3.8
De anima 1 0.5
De anima 5 2.2
Res Publica Atheniensium 9 5.8
Categoriae 1 0.9
Historia animalium 2 0.2
Magna Moralia 34 13.7
De partibus animalium 67 17.7
Physica 18 3.0
Ars Poetica 1 0.9
De sophisticis elenchis 13 8.9
Physica (textus alter) 1 4.2
Ars Poetica* 1 0.9
Aristoxenus
Harmonics 26 17.8
Theophrastus
Characters 20 28.9
Aesop
Fabulae 272 63.5
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 21 8.0
Problemata arithmetica 6 43.0
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 22 1.2
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 18 4.9
Pausanias
Description of Greece 144 6.4
Old Testament
Genesis 597 186.4
Exodus 474 195.5
Leviticus 248 130.0
Numbers 279 114.9
Deuteronomium 1,295 570.9
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 153 110.8
Judices (Cod. Alexandrinus) 192 124.3
Ruth 69 338.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 386 196.9
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 309 180.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 372 188.1
unknown 387 196.2
Isaias 845 215.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 198 107.9
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 7 6.5
Introductio seu medicus 3 1.7
De remediis parabilibus 21 6.8
De theriaca ad Pamphilianum 9 45.2
De optima secta ad Thrasybulum 12 6.7
Lysias
Funeral Oration 4 9.3
Against Simon: Defense 23 99.5
On A Wound By Premeditation 8 77.2
For Callias 2 78.4
Against Andocides 38 135.5
On the Olive Stump 22 102.0
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 30 261.6
For The Soldier 6 62.5
Against Theomnestus 1 19 116.9
Against Theomnestus 2 9 151.5
Against Eratosthenes 67 128.4
Against Eratosthenes 67 128.4
Against Alcibiades 1 41 157.4
Against Alcibiades 2 12 185.8
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 8 65.9
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 9 142.2
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 15 104.4
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 25 75.4
For Polystratus 56 272.4
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 31 221.6
Against The Corn-Dealers 19 156.2
Against Pancleon 9 107.7
Against Pancleon 9 107.7
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 21 133.2
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 27 129.4
On the Scrutiny of Evandros 16 107.2
Against Epicrates and his Fellow-envoys 23 283.6
Against Ergocles 27 278.9
Against Philocrates 11 156.9
Against Nicomachus 28 138.4
Against Philon, On his Scrutiny 24 121.6
Against Diogeiton 9 50.3
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 5 84.0
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 70 134.3
On the Murder of Eratosthenes* 27 105.0
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 3 15.9
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 3 212.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 29 5.5
Adversus Mathematicos 57 5.1
Apollodorus
Library 2 0.7
Appianus of Alexandria
Italy 2 17.6
Samnite History 11 30.7
Gallic History 1 4.8
Wars in Spain 7 4.2
Hannibalic War 2 2.0
Punic Wars 101 38.1
Numidian Affairs 1 27.5
Macedonian Affairs 21 55.0
Syrian Wars 19 13.2
Civil Wars 310 25.4
Mithridatic Wars 46 18.4
Artemidorus
Onirocriticon 70 10.7
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 432 121.1
Clement of Alexandria
Protrepticus 196 85.0
Paedagogus 235 41.4
Stromata Books 7-8 29 10.0
Eclogae propheticae 9 17.9
Quis dives salvetur 66 70.1
Excerpta ex Theodoto 11 14.5
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 7 2.4
Antisthenes
Ajax 4 75.9
Odysseus 30 322.6
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 32 127.9
Alcidamas
Odysseus 13 33.1
Dio Chrysostom
Orationes 1,048 56.3
Babrius
Fabulae Aesopeae 126 108.9
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 19 2.6
Polyaenus Macedo
Strategemata 91 14.7
Excerpta Polyaeni 16 9.8
Hippocrates
De prisca medicina 1 1.8
De aere, aquis, locis 1 1.3
Prognosticon 3 5.6
De diaeta in morbis acutis 2 3.1
De diaeta acutorum (spurium) 5 8.9
De capitis vulneribus 5 9.6
De fracturis 3 2.5
De articulis 5 2.2
Prorrheticon I 2 2.0
Coa praesagia 1 0.9
De arte 3 10.9
De natura hominis 4 10.1
De flatibus 2 6.9
De morbis I 26 7.4
De affectionibus 10 13.3
De locis in homine 5 6.0
De morbo sacro 2 4.1
De fistulis 1 6.2
De diaeta 1 0.5
De affectionibus interioribus 19 11.9
De natura muliebri 4 3.5
De muliebribus 27 5.6
De superfoetatione 2 6.1
De carnibus 1 2.9
De visu 1 12.9
De habitu decenti 9 62.3
De diebus criticis 1 7.8
Epistulae, Decretum, Orationes 104 90.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 206 104.8
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 2 97.1
Iatrica 30 17.2
Anonymus Londinensis Fragmenta 2 95.7
Justin Martyr
Apology 135 92.6
Apologia secunda 18 54.7
Apologia secunda 18 54.7
Dialogue with Trypho 722 135.4
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 15 56.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 485 64.3
unknown
unknown 91 14.7
unknown 16 9.8
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 20 12.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 73 2.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 31 1.9
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 50 2.6
In Librum De Sensu Commentarium 15 2.8
Problems and Solutions 1 2.6
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 89 11.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 24 2.8
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 34 29.5
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 34 29.5
De Resurrectione 2 2.2
De Resurrectione 2 2.2
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 1 1.0
Barnabae epistula
Barnabae epistula 88 127.3
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 11 52.0
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 17 61.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 155 157.2
Epistula II ad Corinthios 22 70.7
Anonymus
Didache XII Apostolorum 66 297.7
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 1 14.4
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 21 5.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 361 128.9
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 43 233.7
Ad Magnesios (epist. 2) 17 157.3
Ad Trallianos (epist. 3) 22 223.8
Ad Romanos (epist. 4) 22 211.5
Ad Philadelphios (epist. 5) 13 125.4
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 18 153.7
Ad Polycarpum (epist. 7) 21 269.6
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 68 31.8
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 46 72.8
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 19 70.1
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 61 171.3
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 5 23.5
Oracula Sibyllina
Oracula 232 87.7
Fragmenta 1 16.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 65 28.0
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 151 212.3
The Testament of Abraham Recension B 74 223.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 27 7.1
Theophilus
Ad Autolycum 134 61.8
Ad Autolycum 137 63.4
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 129 108.8
Tatianus
Oratio ad Graecos 80 79.2
Euclid
Elements 22 1.3
Data 7 3.5
Data (demonstrationes alterae) 5 11.8
Plotinus
Enneades 74 3.3
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 14 4.7
In Aristotelis Physica Paraphrasis 31 3.6
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 13 2.3
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 4 2.6
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 13 1.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 616 26.5
Historia Ecclesiastica 182 18.5
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 1,182 73.9
De Ecclesiastica Theologia 86 53.5
De Theophania (Fragmenta) 31 37.7
Onomasticon 3 2.4
Vita Constantini 102 26.8
Oration of Constantine 30 26.4
De Laudibus Constantini 18 9.3
Historia Ecclesiastica 272 27.4
Epiphanius
Ancoratus 159 39.7
Panarion (Adversus Haereses) 779 40.7
Anacephalaeosis [Sp.] 4 13.4
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 248 160.2
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 11 52.7
De Theologia (Orat. 28) 21 28.4
De Filio (Orat. 29) 41 82.9
De Filio (Orat. 30) 9 17.9
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 53 85.1
Carmina moralia 3 212.8
Iamblichus
Protrepticus 25 9.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 16 4.8
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 18 3.7
Zetemata codicis Vaticani 4 3.9
Isagoge Sive Quinque Voces 3 5.0
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 18 7.3
Marcellus
Fragmenta 71 61.5
Origen
Contra Celsum 445 26.7
Commentarii In Evangelium Joannis 832 51.5
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 90 38.8
Exhortatio ad martyrium 112 89.6
De oratione 172 60.2
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 197 77.0
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 31 37.8
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 49 46.4
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 28 74.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 2 9.5
Homiliae In Lucam 72 42.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 49 35.5
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 270 85.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 60 26.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 296 32.3
Epistula ad Africanum 50 105.9
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 3 39.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 14 30.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 138 12.3
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 23 7.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 68 9.5
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 62 8.9
Libanius
Epistulae 1-1544 2,543 204.4
Oratio 1 27 11.9
Oratio 3 16 81.5
Oratio 4 26 109.0
Oratio 5 1 3.6
Oratio 6 6 56.8
Oratio 10 1 4.5
Oratio 11 10 6.4
Oratio 26 40 140.4
Oratio 27 40 108.1
Oratio 28 11 50.0
Oratio 29 3 9.8
Oratio 30 23 44.1
Oratio 31 23 60.5
Oratio 32 19 75.1
Oratio 33 10 25.1
Oratio 34 21 82.7
Oratio 35 54 204.5
Oratio 36 2 13.8
Oratio 39 14 69.4
Oratio 40 34 135.9
Oratio 41 18 100.1
Oratio 42 14 29.1
Oratio 43 10 46.9
Oratio 44 2 47.7
Oratio 45 18 55.7
Oratio 46 9 22.6
Oratio 47 14 40.5
Oratio 48 29 80.4
Oratio 49 12 39.3
Oratio 50 23 77.2
Oratio 51 11 38.3
Oratio 52 17 36.6
Oratio 53 3 11.1
Oratio 54 16 26.4
Oratio 55 28 94.9
Oratio 56 7 31.0
Oratio 57 16 37.7
Oratio 59 10 7.5
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 4 25.2
Oratio 62 18 33.1
Oratio 63 9 26.0
Oratio 64 39 36.3
Declamatio 1 99 65.1
Declamatio 2 17 56.9
Declamatio 3 20 79.7
Declamatio 4 73 100.6
Declamatio 5 37 46.9
Declamatio 6 29 51.6
Declamatio 7 24 122.4
Declamatio 8 20 78.2
Declamatio 9 30 74.7
Declamatio 10 38 100.4
Declamatio 11 22 77.4
Declamatio 12 28 66.7
Declamatio 13 23 40.9
Declamatio 14 25 80.3
Declamatio 16 49 72.0
Declamatio 17 40 60.6
Declamatio 18 27 104.4
Declamatio 19 38 105.2
Declamatio 20 49 178.1
Declamatio 21 39 125.3
Declamatio 22 33 99.3
Declamatio 23 92 111.8
Declamatio 24 9 37.0
Declamatio 25 14 37.9
Declamatio 26 18 47.7
Declamatio 27 37 181.6
Declamatio 28 6 35.0
Declamatio 29 4 16.9
Declamatio 30 27 51.4
Declamatio 31 25 58.4
Declamatio 32 28 63.9
Declamatio 33 43 106.9
Declamatio 34 110 90.7
Declamatio 35 29 98.0
Declamatio 37 15 49.6
Declamatio 38 39 102.6
Declamatio 39 30 87.5
Declamatio 40 39 55.0
Declamatio 41 33 82.0
Declamatio 42 57 122.2
Declamatio 44 48 81.8
Declamatio 46 20 58.1
Declamatio 47 50 112.7
Declamatio 48 40 75.3
Declamatio 49 26 38.9
Declamatio 50 20 53.1
Declamatio 51 3 27.8
Characteres Epistolici [Sp.] 24 102.4
Oratio 2 15 38.1
Oratio 37 21 116.7
Oratio 58 28 88.7
Declamatio 15 42 77.9
Declamatio 36 33 85.5
Declamatio 43 49 79.8
Declamatio 45 25 102.9
unknown
unknown 32 127.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 578 52.7
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 266 144.2
Anna Comnena
Alexias 255 18.2
Alexias 326 23.1
Alexias 327 23.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 56 10.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 224 44.4
unknown 12 97.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 203 71.2
De Libero Arbitrio 34 44.4
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 4 20.8
Fragmenta In Job (In Catenis) 14 86.8
Fragmenta Incerta [Sp.] 2 147.1
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 372 155.0
Narrationes de Syntipa 166 141.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 566 16.6
Annals of Rome 279 30.0
Argumenta 5 2.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 7 6.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 58 2.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 29 1.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 100 2.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 18 1.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 13 1.9
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 34 2.0
unknown 53 3.7
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 53 3.7
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 14 2.6
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 29 2.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 63 2.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 39 1.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 8 0.8
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 3 0.9
In Aristotelis Categorias Commentarius 10 3.4
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 16 1.6
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 4 1.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 39 5.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 54 2.9
Olympiodorus
Prolegomena 16 2.6
In Aristotelis Meteora Commentaria 39 3.4
Elias
In Porphyrii Isagogen 24 6.7
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 27 4.6
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 30 3.9
Agathias Scholasticus
Historiae 104 17.9
Epigrammata 81 136.8
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 12 3.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 22 3.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 75 3.0
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 16 1.5
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 8 1.5
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 11 1.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 13 4.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 13 4.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 11 1.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 79 4.7
Zosimus
Historia Nova 6 1.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 185 27.5
Historia Ecclesiastica 182 27.8
Historia Religiosa 66 14.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1,649 55.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 308 38.3
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 283 52.8
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 45 34.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 231 45.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 449 57.6
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 6 18.6
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 13 37.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 619 50.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 107 21.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 653 60.0
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 349 100.7
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 172 60.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 183 45.6
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 152 77.3
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 93 64.1
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 103 102.7
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 65 70.8
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 51 34.8
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 47 56.9
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 33 142.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 540 34.1
unknown 82 74.7
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 63 53.8
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 42 78.8
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 9 131.8
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 11 115.8
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 19 43.0
Commentarius In Apocalypsin 237 27.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 34 14.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 674 56.8
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 21 43.8
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 80 66.3
Polycarp
Epistula ad Philippenses 16 122.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 200 19.9
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 1 6.9
Vita Ambrosiana 1 18.4
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 39 12.8
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 5 4.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 491 29.7
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 157 23.2
Scholia in Pindarum Pythian Odes 134 28.1
Scholia in Pindarum Nemean Odes 66 17.7
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 47 27.0
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 3 1.6
Gregorius
Orationes XIII-XXX 43 69.0
Apollonius Rhodius
Argonautica* 362 86.1
Herodotus
The Histories* 686 35.1
Homer
Iliad* 1,426 115.8
Odyssey* 1,198 124.3
Longus
Daphnis & Chloe* 76 38.4
Pindar
Olympian* 85 135.9
Isthmean* 47 151.8
Nemean* 60 113.4
Pythian* 79 99.6
Polybius.
Histories* 271 8.3
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 333 21.3
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 5 1.8

Passages (69 of 32,672)

remove

Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3, Epistulae

urn:cts:greekLit:tlg0640.tlg001.First1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.4 word list | read 3
1.5 word list | read 2
1.6 word list