77317. στοιχηδόν

in a row
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus470.0

Editions by Text Group (18)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Josepho 1 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
In Flaccum 2 2.3
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 5 1.9
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 4 0.4
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Eusebius
Vita Constantini 1 0.3
Libanius
Declamatio 32 1 2.3
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 5 0.4
Alexias 5 0.4
Alexias 5 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 7 1.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2

Passages (5 of 46)

passage   count
2.8 word list | read 1
2.9 word list | read 1
2.10 word list | read 1
2.11 word list | read 1
2.14 word list | read 1