77315. στοιχέω

to go in a line
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus730.0

Editions by Text Group (37)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Acts 1 0.5
Epistle to the Romans 1 1.3
Epistle to the Galatians 2 8.3
Letter to the Philippians 1 5.7
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
On the Cavalry Commander 1 1.6
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
Arrian
Tactica 5 5.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 10 0.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 3 0.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 5 0.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 3 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.4
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Polybius.
Histories* 1 0.0