77225. στίλβω

to glisten
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus1380.1

Editions by Text Group (60)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Homeric Hymns
Hymn 32 To Selene 1 312.5
Philo Judaeus
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Decalogo 1 1.2
New Testament
Mark 1 0.8
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 3 0.2
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De rebus boni malique suci 1 1.0
De symptomatum causis 1 0.3
De tumoribus praeter naturam 1 2.4
De crisibus 1 0.3
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
Plato
Phaedo 1 0.4
Phaedrus 1 0.6
Aristotle
Analytica priora 6 1.0
Analytica priora 6 0.9
Historia animalium 1 0.1
Meteorologica 1 0.3
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 2 0.1
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Librum De Sensu Commentarium 11 2.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 6 0.7
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 9 129.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 9 2.4
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
De Laudibus Constantini 1 0.5
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Origen
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Declamatio 34 1 0.8
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 23 12.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Aristophanes
Birds* 1 0.8
Homer
Iliad* 2 0.2
Odyssey* 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (9 of 104)

passage   count
11 word list | read 1
12 word list | read 1
13 word list | read 1
16 word list | read 1
17 word list | read 1
18 word list | read 1
19 word list | read 1
20 word list | read 1
22 word list | read 1