77165. στήριγμα

a support
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus600.0

Editions by Text Group (27)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Galen
De anatomicis administrationibus 4 0.5
De usu partium corporis humani I-XI 9 0.5
De methodo medendi 3 0.2
In Hippocratis De articulis 4 0.6
In Hippocratis De fracturis 2 0.5
In Hippocratis De officina medici 14 3.4
Old Testament
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
unknown 4 2.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1

Passages (1 of 45)

passage   count
6.1 word list | read 1