7587. ἀνομοιομερής

consisting of unlike parts, not homogencous
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1220.1

Editions by Text Group (27)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 3 0.2
Aristotle
Historia animalium 3 0.3
Meteorologica 2 0.6
De partibus animalium 6 1.6
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 1 0.9
Anonymus Londinensis
Iatrica 2 1.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 8 0.9
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 10 0.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6 0.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 9 0.9
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 3 0.9
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 8 0.7
Elias
In Porphyrii Isagogen 3 0.8
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 18 2.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 10 1.5
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 10 1.5
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 5 1.8

Passages (5 of 44)

remove

Aristotle, De partibus animalium

urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg030.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.1.3 word list | read 1
2.1.4 word list | read 1
2.1.5 word list | read 1
2.1.6 word list | read 2
2.1.9 word list | read 1