75545. σκάνδαλον

a trap
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1800.1

Editions by Text Group (60)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Gospel according to Matthew 5 2.6
Gospel of Luke 1 0.5
Epistle to the Romans 4 5.3
1 Corinthians 1 1.4
Epistle to the Galatians 1 4.1
First Epistle of Peter 1 5.6
First John 1 4.3
Revelation 1 1.0
Old Testament
Leviticus 1 0.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
unknown 2 1.0
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Eclogae propheticae 1 2.0
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Eusebius
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Homiliae In Lucam 1 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 3 1.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 35 3.8
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 6 79.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 3 0.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 10 1.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 1.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 7 0.6
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 12 1.0
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Polycarp
Epistula ad Philippenses 1 7.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3

Passages (3 of 130)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.10 word list | read 1
2.16 word list | read 1
2.24 word list | read 2