75517. σκαληνός

uneven, unequal
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus700.0

Editions by Text Group (27)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 3 1.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2 0.1
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Euclid
Elements 1 0.1
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 15 5.0
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 4 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
unknown 7 0.5
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 7 0.5
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 4 14.6
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Plato
Euthyphro* 1 1.8

Passages (1 of 32)

passage   count
1 word list | read 4