7530. ἀνοικοδομέω

to build up
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus1080.1

Editions by Text Group (46)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1
Plutarch
unknown 1 1.2
unknown 1 0.9
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Herodotus
The Histories* 1 0.1
New Testament
Acts 2 1.0
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Arrian
Anabasis 2 0.3
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 5 1.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Libanius
Declamatio 10 1 2.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 6 0.5
Anna Comnena
Alexias 7 0.5
Alexias 7 0.5
Alexias 7 0.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 9 0.3
Annals of Rome 5 0.5
Argumenta 2 0.9
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Religiosa 4 0.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 7 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4

Passages (5 of 84)

remove

Anna Comnena, Alexias

urn:cts:greekLit:tlg2703.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
5.4 word list | read 1
6.10 word list | read 1
7.8 word list | read 1
11.10 word list | read 3
14.1 word list | read 1