7487. Ἀννίβας

Hannibal
logeion_003
 countfreq. per 10K
core2962.2
corpus9390.4

Editions by Text Group (30)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 38 16.3
Plutarch
Fabius Maximus 59 75.2
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
unknown 1 1.0
unknown 1 1.0
Pericles* 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 24 14.6
Hannibalic War 150 148.9
Punic Wars 63 23.7
Macedonian Affairs 3 7.9
Syrian Wars 29 20.2
Civil Wars 2 0.2
Mithridatic Wars 1 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 22 3.6
Excerpta Polyaeni 11 6.8
unknown
unknown 23 3.7
unknown 11 6.8
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 164 4.8
Argumenta 23 9.8
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Polybius.
Histories* 295 9.0

Passages (50 of 603)

remove

Plutarch, Fabius Maximus

urn:cts:greekLit:tlg0007.tlg013.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2.2 word list | read 1
2.5 word list | read 1
3.1 word list | read 1
3.3 word list | read 1
5.1 word list | read 1
5.2 word list | read 1
5.4 word list | read 1
6.1 word list | read 1
6.2 word list | read 1
6.3 word list | read 1
6.7 word list | read 1
7.1 word list | read 1
7.2 word list | read 2
7.3 word list | read 1
7.4 word list | read 1
7.5 word list | read 2
8.2 word list | read 2
8.4 word list | read 1
10.4 word list | read 1
11.1 word list | read 1
11.2 word list | read 1
11.3 word list | read 2
12.4 word list | read 1
13.4 word list | read 1
14.1 word list | read 1
14.3 word list | read 1
14.4 word list | read 1
15.1 word list | read 1
15.2 word list | read 2
15.3 word list | read 1
16.3 word list | read 1
16.4 word list | read 1
16.7 word list | read 1
17.1 word list | read 1
19.2 word list | read 1
19.3 word list | read 1
19.4 word list | read 1
19.6 word list | read 1
21.1 word list | read 1
22.1 word list | read 1
22.2 word list | read 2
23.1 word list | read 2
23.2 word list | read 1
23.3 word list | read 1
25.2 word list | read 1
26.1 word list | read 1
26.3 word list | read 1
26.4 word list | read 1
26.5 word list | read 1
27.1 word list | read 3