74548. Σαμάρεια

Samaria
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus5410.3

Editions by Text Group (38)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Acts 7 3.6
Gospel according to John* 3 1.8
Old Testament
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 18 9.1
unknown 1 0.5
Isaias 9 2.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 50 27.3
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 11 2.1
Eusebius
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Demonstratio Evangelica 19 1.2
Onomasticon 4 3.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Ancoratus 3 0.7
Panarion (Adversus Haereses) 11 0.6
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 16 1.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 22 2.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 41 1.2
Annals of Rome 40 4.3
Argumenta 8 3.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 226 7.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 5 0.6
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 20 1.6
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Polybius.
Histories* 2 0.1

Passages (25 of 254)

remove

Joannes Zonaras, Annals of Rome

urn:cts:greekLit:tlg3135.tlg001.opp-grc3

read in Scaife Viewer
passage   count
2.12.4 word list | read 2
2.13.1 word list | read 2
2.14.2 word list | read 4
2.16.1 word list | read 1
2.16.2 word list | read 1
2.16.4 word list | read 1
2.17.1 word list | read 1
2.18.3 word list | read 2
2.20.2 word list | read 1
2.22.1 word list | read 2
2.22.3 word list | read 2
2.23.1 word list | read 1
3.1.4 word list | read 3
4.1.2 word list | read 1
4.4.4 word list | read 2
4.5.2 word list | read 1
4.7.3 word list | read 1
4.17.1 word list | read 1
4.17.2 word list | read 1
4.20.1 word list | read 1
5.2.2 word list | read 2
5.10.2 word list | read 2
5.11.1 word list | read 1
5.11.2 word list | read 2
praef.3.1 word list | read 2