74212. ῥομφαία

a large sword, scymitar
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus3470.2

Editions by Text Group (55)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Philo Judaeus
De Cherubim 9 12.0
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Revelation 6 5.7
Old Testament
Genesis 1 0.3
Exodus 2 0.8
Numbers 2 0.8
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 3 2.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 18 11.7
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 19 9.7
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 9 5.3
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 9 4.6
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 8 4.4
unknown 5 2.5
Isaias 1 0.3
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 6 1.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Oracula Sibyllina
Oracula 6 2.3
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 5 7.0
The Testament of Abraham Recension B 2 6.0
Eusebius
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Demonstratio Evangelica 21 1.3
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 5 0.3
Commentarii In Evangelium Joannis 4 0.2
Exhortatio ad martyrium 3 2.4
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 3 1.2
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 3 2.8
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 5 13.4
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 3 14.2
Epistula ad Africanum 1 2.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 13 0.4
Annals of Rome 11 1.2
Argumenta 4 1.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 74 2.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 0.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 25 2.9
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 6 2.5

Passages (1 of 225)

remove

Origen, De oratione

urn:cts:greekLit:tlg2042.tlg008.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
11.1 word list | read 1