73641. πυώδης

like pus
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus360.0

Editions by Text Group (11)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De locis affectis 3 0.4
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 3 0.7
Hippocrates
Prognosticon 2 3.7
Epidemiarum 10 2.4
Coa praesagia 9 7.8
De morbis I 3 0.9
De locis in homine 1 1.2
De alimento 2 14.7
De diebus criticis 1 7.8

Passages (1 of 31)

remove

Hippocrates, De diebus criticis

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg053.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
10 word list | read 1