72939. πταῖσμα

a stumble, trip, false step
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1960.1

Editions by Text Group (80)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 2 0.9
Plutarch
Fabius Maximus 1 1.3
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
unknown
unknown 1 4.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 4 0.8
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Philo Judaeus
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Josepho 1 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
Galen
De temperamentis 1 0.4
De temperamentis 1 0.4
De methodo medendi 1 0.1
Lucian of Samosata
Revivescentes sive piscator 1 1.5
Arrian
Anabasis 6 0.8
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 22 1.0
Old Testament
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Appianus of Alexandria
Italy 1 8.8
Wars in Spain 5 3.0
Punic Wars 3 1.1
Macedonian Affairs 1 2.6
Syrian Wars 1 0.7
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 3 0.2
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
unknown
unknown 1 0.2
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Oration of Constantine 6 5.3
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 5 1.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 3 1.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
Homiliae In Lucam 1 0.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 5 1 1.3
Declamatio 19 2 5.5
Declamatio 20 1 3.6
Declamatio 23 2 2.4
Declamatio 24 1 4.1
Declamatio 34 3 2.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 2 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Zosimus
Historia Nova 5 0.8
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 27 0.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 6 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 4 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4

Passages (1 of 175)

remove

Theophilus, Ad Autolycum

urn:cts:greekLit:tlg1725.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.37 word list | read 1