72392. πρότερος

before, earlier
logeion_003
 countfreq. per 10K
core3,21423.7
corpus54,51325.4

Editions by Text Group (818)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 13 20.3
De spiritu 11 30.8
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 86 36.9
Hegemonius
Acta Archelai 10 41.9
Euripides
Heracles 8 9.2
Bacchae* 17 20.4
Heracles* 8 9.2
Plutarch
Theseus 29 37.6
unknown 37 40.8
unknown 7 59.3
unknown 27 27.9
unknown 27 35.5
Comparison of Lycurgus and Numa 7 43.0
Solon 31 34.5
Publicola 17 29.0
Comparison of Solon and Publicola 1 10.2
unknown 11 13.3
unknown 46 41.4
Fabius Maximus 25 31.9
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
Alcibiades 22 20.8
unknown 31 32.3
unknown 2 18.1
unknown 25 26.8
unknown 30 30.0
unknown 36 37.2
unknown 45 22.2
Pericles* 30 28.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 584 23.7
Deipnosophistae 587 23.4
Isocrates
Against Euthynus 2 16.8
Against Callimachus 9 23.8
Against Lochites 3 25.1
On the team of horses 12 39.0
Trapeziticus 8 22.4
Aegineticus 7 22.6
To Demonicus 5 16.2
Against the Sophists 1 7.1
Busiris 4 13.6
Plataicus 8 23.4
To Nicocles 3 9.3
Nicocles or the Cyprians 2 5.0
Evagoras 14 28.8
Archidamus 11 16.8
On the Peace 22 26.1
Areopagiticus 10 20.6
Antidosis 46 24.5
To Philip 25 26.6
Panathenaicus 53 31.3
Ad filios Jasonis 8 87.5
Ad Archidamum 5 43.3
Ad reges Mytilenaeos 1 14.4
Ad Timotheum 3 36.2
Ad Philippum 3 22.8
Ad Antipatrum 1 11.7
Ad Philippum 2 44.9
Helen* 5 12.7
Panegyricus* 31 27.1
Sophocles
Trachiniae 5 6.2
Electra 4 4.1
Philoctetes 13 13.2
Tracking Satyrs 1 4.3
Ajax* 7 8.0
Antigone* 2 2.5
Oedipus at Colonus* 10 8.5
Oedipus Tyrannus* 2 1.9
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 29 to Hestia 1 333.3
Hymn 5 to Aphrodite* 2 40.4
Hymn 2 to Demeter* 1 2.7
unknown
unknown 7 31.7
unknown 4 15.3
Herodian
Ab excessu divi Marci 104 21.9
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 65 49.1
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 63 19.7
De Cherubim 11 14.6
De Sacrificiis Abelis Et Caini 34 36.2
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 14 12.5
De Posteritate Caini 21 19.4
De Gigantibus 2 6.1
Quod Deus Sit Immutabilis 20 22.2
De Agricultura 14 15.7
De Plantatione 18 20.1
De Ebrietate 24 21.1
De Sobrietate 9 26.1
De Confusione Linguarum 15 15.1
De Migratione Abrahami 19 15.5
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 17 10.9
De Congressu Eruditionis Gratia 13 14.9
De Fuga Et Inventione 19 17.7
De Mutatione Nominum 20 15.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 44 17.4
De Abrahamo 52 39.1
De Josepho 45 35.5
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 107 34.4
De Decalogo 26 30.9
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 155 27.4
De Virtutibus 41 34.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 31 34.7
Quod Omnis Probus Liber Sit 13 17.3
De Vita Contemplativa 7 15.4
De Aeternitate Mundi 28 31.0
In Flaccum 20 22.7
Legatio Ad Gaium 51 29.4
Aristophanes
Lysistrata 18 20.4
Ecclesiazusae 33 39.1
Birds* 37 31.4
Clouds* 43 40.5
Frogs* 23 22.9
Antiphon
On the murder of Herodes 19 27.7
New Testament
Gospel according to Matthew 19 9.7
Mark 14 11.6
Gospel of Luke 16 7.7
Acts 16 8.2
Epistle to the Romans 6 7.9
1 Corinthians 7 9.7
Second Corinthians 2 4.2
Epistle to the Galatians 1 4.1
Ephesians 2 7.7
Letter to the Philippians 1 5.7
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
First Timothy 7 41.2
Second Timothy 2 15.2
Letter to the Hebrews 13 24.9
James 1 5.4
First Epistle of Peter 1 5.6
Second Epistle of Peter 3 25.8
First John 1 4.3
Revelation 18 17.2
Gospel according to John* 15 8.9
Xenophon
Hellenica 139 19.6
Memorabilia 55 14.1
Economics 20 10.3
Symposium 12 11.6
Apology 3 13.6
Cyropaedia 133 15.5
Hiero 8 12.5
Constitution of the Lacedaimonians 13 24.5
Ways and Means 7 17.0
On the Cavalry Commander 13 21.0
On the Art of Horsemanship 15 20.0
On Hunting 14 14.4
Agesilaus* 10 12.7
Anabasis* 107 17.5
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 12 23.8
Adhortatio ad artes addiscendas 13 25.8
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 3 21.2
De sectis ad eos qui introducuntur 10 15.9
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 38 31.5
Ars Medica 56 34.8
De elementis ex Hippocrate 62 44.7
De temperamentis 77 27.8
De naturalibus facultatibus 107 32.3
De anatomicis administrationibus 389 49.7
De ossibus ad tirones 31 44.6
De venarum arteriarumque dissectione 33 43.9
De nervorum dissectione 30 83.4
De instrumento odoratus 7 16.9
De uteri dissectione 6 18.3
De usu partium corporis humani I-XI 546 28.1
De motu musculorum 32 21.7
De utilitate respirationis 20 33.0
De semine 79 37.7
De foetuum formatione 47 60.1
An in arteriis sanguis contineatur 24 50.7
De optima corporis nostri constitutione 1 5.6
De bono habitu 1 11.9
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 24 27.9
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 29 34.6
De atra bile 8 12.6
De usu pulsuum 6 13.3
De placitis Hippocratis et Platonis 259 26.8
De parvae pilae exercitio 2 11.7
De parvae pilae exercitio 2 11.5
De venereis 1 26.8
De venereis 2 50.6
De sanitate tuenda 192 28.7
De rebus boni malique suci 18 18.2
De ptisana 6 27.1
De morborum differentiis 56 82.7
De causis morborum 13 21.6
De symptomatum differentiis 31 46.6
De symptomatum causis 62 21.3
De differentiis febrium 84 40.6
De morborum temporibus 46 85.5
De totius morbi temporibus 16 44.0
De typis 4 26.5
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 43 77.4
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 15 16.3
De comate secundum Hippocratem 6 18.2
De marcore 21 36.1
De tumoribus praeter naturam 6 14.4
De inaequali intemperie 11 35.1
De difficultate respirationis 103 32.1
De locis affectis 137 19.8
De pulsibus ad tirones 9 15.3
De differentiis pulsuum 236 54.3
De dignoscendis pulsibus 148 46.9
De causis pulsuum 97 30.5
De praesagitione ex pulsibus 108 30.0
Synopsis librorum suorum de pulsibus 80 51.6
De crisibus 198 57.7
De diebus decretoriis 156 57.2
De methodo medendi 489 31.1
Ad Glauconem de methodo medendi 48 21.3
De venae sectione adversus Erasistratum 8 13.3
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 22 24.1
De curandi ratione per venae sectionem 33 32.7
De purgantium medicamentorum facultate 8 26.6
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 4 20.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 4 28.9
Pro puero epileptico consilium 8 24.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 245 18.8
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 208 16.3
De compositione medicamentorum per genera 192 20.3
De antidotis 22 9.1
De theriaca ad Pisonem 14 11.0
Institutio logica 54 60.7
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 3 11.3
De praenotione ad Epigenem 33 29.8
In Hippocratis De natura hominis 84 33.9
In Hippocratis De victu acutorum 147 21.6
In Hippocratis Epidemiarum I 424 26.8
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 198 20.4
Adversus Lycum 19 24.8
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 22 29.2
In Hippocratis De articulis 101 16.1
In Hippocratis De fracturis 99 23.4
In Hippocratis De officina medici 112 26.8
De musculorum dissectione ad tirones 72 49.0
De consuetudinibus 12 29.7
De experientia medica 3 28.9
De causis respirationis 1 14.7
De optima doctrina 4 21.4
De temperamentis 75 26.7
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 30 46.8
De plenitudine 20 17.8
In Hippocratis Prognosticum 115 26.4
Plato
Phaedo 52 22.1
Cratylus 60 30.2
Theaetetus 45 18.3
Sophist 32 18.2
Statesman 36 19.5
Parmenides 38 22.6
Philebus 42 21.6
Phaedrus 32 17.6
Alcibiades 1 20 17.5
Alcibiades 2 5 11.0
Hipparchus 4 16.3
Lovers 5 19.3
Theages 4 10.5
Charmides 9 10.0
Laches 15 18.0
Lysis 11 14.7
Definitiones 3 16.5
Apology* 9 10.4
Crito* 10 21.7
Euthyphro* 7 12.5
Republic* 167 17.4
Symposium* 39 20.8
Lucian of Samosata
Cataplus 11 27.5
Juppiter confutatus 3 13.0
Juppiter tragoedus 6 9.1
Gallus 14 24.7
Prometheus 2 8.3
Prometheus 2 8.2
Icaromenippus 12 22.8
Timon 7 11.6
Charon sive contemplantes 4 9.2
Vitarum auctio 11 30.3
Revivescentes sive piscator 12 18.2
Bis accusatus sive tribunalia 13 21.9
De sacrificiis 7 38.4
De sacrificiis 7 38.3
Somnium sive vita Luciani 6 33.0
De parasito sive artem esse parasiticam 18 26.8
Philopseudes sive incredulus 10 16.1
Dearum judicium 5 23.8
De mercede conductis potentium familiaribus 19 26.5
De morte Peregrini 4 9.2
Fugitivi 7 21.7
Toxaris vel amicitia 16 16.7
De saltatione 9 12.8
Lexiphanes 5 19.1
Eunuchus 1 7.4
De astrologia 3 15.5
Pseudologista 5 12.6
Tyrannicida 4 13.7
Abdicatus 14 28.8
Dialogi Marini 3 7.2
Arrian
Anabasis 141 17.6
Indica 13 9.6
Cynegeticus 7 11.4
Periplus Ponti Euxini 4 9.4
Tactica 32 35.1
Acies Contra Alanos 9 73.8
Apollonius, Dyscolus
De constructione 153 35.0
Aeschylus
Suppliant Maidens 5 10.5
Suppliant Maidens 5 9.2
Persians 10 17.7
Prometheus Bound 8 13.8
Prometheus Bound 7 11.5
Seven Against Thebes 3 6.0
Agamemnon 8 10.0
Agamemnon 8 9.1
Libation Bearers 4 7.6
Eumenides* 5 9.8
Persians* 10 19.7
Aristotle
Analytica priora 402 64.4
Analytica priora 403 63.2
De anima 60 27.9
De anima 62 27.9
Res Publica Atheniensium 83 53.5
Res Publica Atheniensium 4 40.1
Categoriae 48 44.6
De divinatione per somnum 1 8.3
Historia animalium 240 26.3
De insomniis 3 12.2
De interpretatione 11 16.8
De iuventute et senectute, De vita et morte 5 25.9
De longitudine et brevitate vitae 8 44.3
Magna Moralia 28 11.3
De memoria et reminiscentia 20 76.2
Meteorologica 109 32.2
De partibus animalium 95 25.0
Physica 382 64.4
Ars Poetica 33 30.7
De respiratione 19 31.3
De sophisticis elenchis 38 26.0
De sensu et sensibilibus 24 30.0
De somno et vigilia 13 43.3
Topica 135 29.5
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 12 46.5
Physica (textus alter) 12 50.0
Ars Poetica* 33 30.7
Aristoxenus
Harmonics 36 24.7
Agathemerus
Geographiae informatio 2 11.2
Theophrastus
Characters 11 15.9
Aesop
Fabulae 56 13.1
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 145 55.5
Problemata arithmetica 7 50.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 443 25.0
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 94 25.7
Pausanias
Description of Greece 624 27.8
Old Testament
Genesis 11 3.4
Exodus 15 6.2
Leviticus 10 5.2
Numbers 16 6.6
Deuteronomium 16 7.1
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 10 7.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 5 3.2
Ruth 1 4.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 5 2.6
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 7 4.1
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 8 4.0
unknown 14 7.1
Isaias 32 8.1
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2 1.1
pseudo-Galen
De fasciis 29 37.5
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 10 9.3
Introductio seu medicus 37 20.4
De remediis parabilibus 32 10.4
De theriaca ad Pamphilianum 1 5.0
De optima secta ad Thrasybulum 13 7.3
Lysias
Funeral Oration 20 46.7
Against Simon: Defense 5 21.6
On A Wound By Premeditation 3 29.0
For Callias 1 39.2
Against Andocides 1 3.6
On the Olive Stump 7 32.5
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 5 43.6
For The Soldier 3 31.2
Against Theomnestus 1 1 6.2
Against Eratosthenes 14 26.8
Against Eratosthenes 14 26.8
Against Alcibiades 1 9 34.5
Against Alcibiades 2 1 15.5
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 6 49.4
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 3 47.4
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 2 13.9
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 4 12.1
For Polystratus 3 14.6
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 2 14.3
Against The Corn-Dealers 6 49.3
Against Pancleon 2 23.9
Against Pancleon 2 23.9
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 3 19.0
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 6 28.8
On the Scrutiny of Evandros 3 20.1
Against Epicrates and his Fellow-envoys 4 49.3
Against Philocrates 2 28.5
Against Nicomachus 5 24.7
Against Philon, On his Scrutiny 3 15.2
Against Diogeiton 5 27.9
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 2 33.6
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 11 21.1
Olympic Oration 1 23.0
On the Murder of Eratosthenes* 11 42.8
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 5.3
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 88 16.6
Adversus Mathematicos 332 29.9
Apollodorus
Library 66 23.7
Epitome 14 17.2
Appianus of Alexandria
Kings 3 38.0
Samnite History 4 11.2
Gallic History 5 23.8
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 28 17.0
Hannibalic War 18 17.9
Punic Wars 46 17.3
Macedonian Affairs 7 18.3
Illyrian Wars 7 14.1
Syrian Wars 26 18.1
Civil Wars 211 17.3
Mithridatic Wars 49 19.6
Artemidorus
Onirocriticon 91 14.0
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 116 32.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 35 15.2
Paedagogus 42 7.4
Stromata Books 7-8 50 17.3
Eclogae propheticae 7 13.9
Quis dives salvetur 24 25.5
Excerpta ex Theodoto 13 17.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 81 28.3
De Fasciis 3 15.6
Vita Hippocratis 1 20.2
Antisthenes
Ajax 2 38.0
Odysseus 3 32.3
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 8 32.0
Encomium of Helen* 4 28.7
Alcidamas
Peri Sophiston 3 13.6
Odysseus 8 20.4
Dio Chrysostom
Orationes 425 22.8
Babrius
Fabulae Aesopeae 21 18.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 117 15.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 58 9.4
Excerpta Polyaeni 10 6.2
Hippocrates
De prisca medicina 16 28.1
De aere, aquis, locis 19 24.7
Prognosticon 11 20.4
De diaeta in morbis acutis 6 9.3
De diaeta acutorum (spurium) 10 17.8
Epidemiarum 90 21.6
De capitis vulneribus 3 5.8
De fracturis 33 28.0
De articulis 14 6.2
Vectiarius 5 9.6
Aphorismi 5 6.7
De humoribus 3 13.1
Prorrheticon I 10 10.2
Coa praesagia 9 7.8
De natura hominis 11 27.8
De salubri diaeta 3 20.7
De flatibus 3 10.4
De liquidorum usu 3 20.8
De morbis I 75 21.4
De genitura 2 10.0
De natura pueri 28 37.8
De affectionibus 6 8.0
De locis in homine 12 14.4
De morbo sacro 11 22.4
De haemorrhoidibus 2 21.2
De diaeta 53 26.8
De affectionibus interioribus 37 23.1
De natura muliebri 14 12.2
De muliebribus 65 13.6
De virginum morbis 1 22.4
De superfoetatione 13 39.5
De exsectione foetus 1 21.3
De dentitione 3 88.2
De carnibus 7 20.4
De alimento 4 29.4
De visu 1 12.9
De natura ossium 3 9.4
De medico 2 12.8
De habitu decenti 1 6.9
De crisibus 4 19.9
De diebus criticis 5 38.9
Epistulae, Decretum, Orationes 19 16.6
De officina medici 8 35.1
De ulceribus 9 25.5
Praeceptiones 3 22.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 26 13.2
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 2 97.1
Iatrica 14 8.0
Justin Martyr
Apology 18 12.4
Apologia secunda 3 9.1
Apologia secunda 3 9.1
Dialogue with Trypho 52 9.8
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 2 7.5
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 199 26.4
unknown
unknown 58 9.4
unknown 10 6.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 38 22.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1,822 50.8
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 788 48.5
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 408 21.3
In Librum De Sensu Commentarium 158 29.7
Problems and Solutions 15 39.3
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 155 20.5
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 213 24.6
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 7 43.1
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 18 15.6
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 18 15.6
De Resurrectione 33 36.7
De Resurrectione 33 36.4
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 42 41.5
De Sphaera Quae Movetur 7 17.0
Barnabae epistula
Barnabae epistula 7 10.1
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 4 18.9
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 6 21.6
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Epistula II ad Corinthios 5 16.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 4 18.0
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 10 143.9
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 61 15.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 77 27.5
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 68 31.8
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 2 3.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 3 11.1
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 10 28.1
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 5 23.5
Oracula Sibyllina
Oracula 69 26.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 14 6.0
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 5 7.0
The Testament of Abraham Recension B 3 9.0
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 152 40.0
Theophilus
Ad Autolycum 55 25.4
Ad Autolycum 49 22.7
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 10 8.4
Tatianus
Oratio ad Graecos 5 4.9
Euclid
Elements 466 28.3
Data 27 13.6
Data (demonstrationes alterae) 6 14.2
Plotinus
Enneades 849 37.6
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 162 54.5
In Aristotelis Physica Paraphrasis 467 54.0
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 182 31.9
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 78 51.5
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 300 39.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 642 27.6
Historia Ecclesiastica 352 35.8
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 41 52.9
Demonstratio Evangelica 377 23.6
De Ecclesiastica Theologia 19 11.8
De Theophania (Fragmenta) 29 35.3
Onomasticon 14 11.1
Vita Constantini 105 27.6
Oration of Constantine 9 7.9
De Laudibus Constantini 22 11.4
Historia Ecclesiastica 351 35.4
Epiphanius
Ancoratus 38 9.5
Panarion (Adversus Haereses) 358 18.7
Anacephalaeosis [Sp.] 12 40.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 16 10.3
De Theologia (Orat. 28) 20 27.0
De Filio (Orat. 29) 7 14.2
De Filio (Orat. 30) 6 11.9
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 16 25.7
Iamblichus
Protrepticus 41 14.9
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 113 34.2
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 94 19.2
Zetemata codicis Vaticani 5 4.9
Isagoge Sive Quinque Voces 11 18.4
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 127 51.5
Marcellus
Fragmenta 48 41.6
Origen
Contra Celsum 198 11.9
Commentarii In Evangelium Joannis 254 15.7
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 46 19.8
Exhortatio ad martyrium 14 11.2
De oratione 40 14.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 49 19.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 8 9.7
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 15 14.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 7 18.7
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 2 9.5
Homiliae In Lucam 30 17.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 26 18.8
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 41 13.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 32 14.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 229 25.0
Epistula ad Africanum 3 6.4
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 2 26.5
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 4 8.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 265 23.6
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 49 15.8
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 189 26.5
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 190 27.3
Libanius
Epistulae 1-1544 256 20.6
Oratio 1 46 20.3
Oratio 3 4 20.4
Oratio 4 5 21.0
Oratio 5 1 3.6
Oratio 8 1 13.6
Oratio 9 4 43.9
Oratio 10 5 22.5
Oratio 11 32 20.5
Oratio 26 3 10.5
Oratio 27 7 18.9
Oratio 28 3 13.6
Oratio 29 8 26.1
Oratio 30 9 17.3
Oratio 31 8 21.0
Oratio 32 4 15.8
Oratio 33 4 10.0
Oratio 34 3 11.8
Oratio 35 4 15.2
Oratio 36 2 13.8
Oratio 38 1 4.9
Oratio 39 2 9.9
Oratio 40 9 36.0
Oratio 41 4 22.2
Oratio 42 3 6.2
Oratio 43 2 9.4
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 3 9.3
Oratio 46 9 22.6
Oratio 47 6 17.4
Oratio 48 4 11.1
Oratio 49 1 3.3
Oratio 50 3 10.1
Oratio 51 2 7.0
Oratio 52 9 19.4
Oratio 53 3 11.1
Oratio 54 9 14.8
Oratio 56 3 13.3
Oratio 57 7 16.5
Oratio 59 36 26.8
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 5 31.5
Oratio 62 12 22.1
Oratio 63 2 5.8
Oratio 64 11 10.2
Declamatio 1 16 10.5
Declamatio 2 3 10.0
Declamatio 3 4 15.9
Declamatio 4 11 15.2
Declamatio 5 16 20.3
Declamatio 6 6 10.7
Declamatio 7 3 15.3
Declamatio 8 5 19.6
Declamatio 9 7 17.4
Declamatio 10 8 21.1
Declamatio 11 7 24.6
Declamatio 12 10 23.8
Declamatio 13 11 19.5
Declamatio 14 4 12.8
Declamatio 16 11 16.2
Declamatio 17 8 12.1
Declamatio 18 6 23.2
Declamatio 19 5 13.8
Declamatio 20 8 29.1
Declamatio 21 1 3.2
Declamatio 22 2 6.0
Declamatio 23 5 6.1
Declamatio 24 2 8.2
Declamatio 25 6 16.3
Declamatio 26 7 18.6
Declamatio 27 3 14.7
Declamatio 28 7 40.9
Declamatio 29 3 12.7
Declamatio 30 7 13.3
Declamatio 31 6 14.0
Declamatio 32 9 20.5
Declamatio 33 5 12.4
Declamatio 34 19 15.7
Declamatio 35 4 13.5
Declamatio 37 9 29.8
Declamatio 38 5 13.2
Declamatio 39 6 17.5
Declamatio 40 19 26.8
Declamatio 41 6 14.9
Declamatio 42 3 6.4
Declamatio 44 1 1.7
Declamatio 46 8 23.2
Declamatio 47 5 11.3
Declamatio 48 10 18.8
Declamatio 49 13 19.5
Declamatio 50 5 13.3
Characteres Epistolici [Sp.] 1 4.3
Oratio 2 5 12.7
Oratio 37 4 22.2
Oratio 58 7 22.2
Declamatio 15 11 20.4
Declamatio 36 3 7.8
Declamatio 43 9 14.7
Declamatio 45 4 16.5
unknown
unknown 4 28.7
unknown 8 32.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 333 30.3
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 30 16.3
Anna Comnena
Alexias 201 14.4
Alexias 199 14.1
Alexias 199 14.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 112 21.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 51 10.1
unknown 1 8.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 67 23.5
De Libero Arbitrio 15 19.6
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 10 52.0
Fragmenta In Job (In Catenis) 2 12.4
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 35 14.6
Narrationes de Syntipa 15 12.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 473 13.9
Annals of Rome 109 11.7
Argumenta 25 10.7
Chronologia 1 13.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 31 28.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 971 35.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 598 34.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,521 56.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 429 30.4
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 294 42.9
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 822 49.0
unknown 743 51.5
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 744 51.8
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 147 27.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 395 35.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 662 26.9
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,206 38.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 350 35.8
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 128 36.5
In Aristotelis Categorias Commentarius 152 51.5
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 259 26.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 172 49.5
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 300 38.7
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 863 46.1
Olympiodorus
Prolegomena 290 46.5
In Aristotelis Meteora Commentaria 317 28.0
Elias
In Porphyrii Isagogen 151 42.4
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 215 36.5
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 187 24.0
Agathias Scholasticus
Historiae 189 32.5
Epigrammata 7 11.8
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 113 31.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 232 32.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 471 18.6
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 96 9.2
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 188 35.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 142 21.5
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 62 20.5
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 62 20.5
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 142 21.5
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 338 20.0
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 5 18.3
Zosimus
Historia Nova 122 19.8
Theodoret
Historia Ecclesiastica 93 13.8
Historia Ecclesiastica 97 14.8
Historia Religiosa 62 13.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 131 4.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 128 15.9
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 75 14.0
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 24 18.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 53 10.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 76 9.8
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 2 5.7
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 175 14.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 57 11.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 148 13.6
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 45 13.0
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 40 14.0
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 63 15.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 15 7.6
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 33 22.7
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 11 11.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 13 14.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 24 16.4
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 11 13.3
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 21.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 226 14.3
unknown 6 5.5
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 17 14.5
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 10 18.8
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 1 10.5
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 4.5
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 1 14.5
Commentarius In Apocalypsin 100 11.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 37 15.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 152 12.8
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 14.6
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 4.1