72275. πρόσχημα

that which is held before
logeion_003
 countfreq. per 10K
core210.2
corpus1300.1

Editions by Text Group (62)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Plutarch
unknown 1 1.0
Solon 1 1.1
Publicola 1 1.7
unknown 1 0.9
Fabius Maximus 1 1.3
Alcibiades 1 0.9
unknown 1 1.0
unknown 1 0.5
Sophocles
Electra 2 2.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Josepho 1 0.8
In Flaccum 1 1.1
Aesop
Fabulae 4 0.9
Old Testament
Isaias 1 0.3
Lysias
Against Andocides 1 3.6
Appianus of Alexandria
Civil Wars 5 0.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 9 0.5
Origen
Contra Celsum 2 0.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Oratio 27 1 2.7
Declamatio 6 2 3.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 4 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 1.0
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 6 0.6
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Aristophanes
Frogs* 1 1.0
Herodotus
The Histories* 6 0.3
Plato
Republic* 1 0.1
Polybius.
Histories* 10 0.3
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 3 0.2

Passages (1 of 121)

passage   count
3.34 word list | read 1