71303. προσερέω

to speak to, address, accost
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus500.0

Editions by Text Group (32)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
Ad Alexandrum 1 35.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
Plato
Phaedo 1 0.4
Cratylus 2 1.0
Sophist 6 3.4
Parmenides 1 0.6
Phaedrus 1 0.6
Republic* 2 0.2
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Plotinus
Enneades 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 46 1 2.5
Oratio 57 1 2.4
Oratio 64 3 2.8
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 4 1 1.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0

Passages (5 of 47)

remove

Plato, Sophist

urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg007.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
224 word list | read 2
227 word list | read 1
229 word list | read 1
253 word list | read 1
255 word list | read 1