70479. πρός

(w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding
logeion_003
 countfreq. per 10K
core7,66756.6
corpus121,68156.7

Editions by Text Group (843)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 30 47.0
De spiritu 28 78.4
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 194 83.3
Hegemonius
Acta Archelai 12 50.3
Euripides
Heracles 41 47.0
Bacchae* 34 40.9
Heracles* 41 47.0
Plutarch
Theseus 39 50.5
unknown 43 47.4
unknown 8 67.7
unknown 83 85.8
unknown 52 68.3
Comparison of Lycurgus and Numa 16 98.2
Solon 75 83.5
Publicola 41 69.8
Comparison of Solon and Publicola 7 71.1
unknown 91 110.1
unknown 89 80.0
Fabius Maximus 86 109.7
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 6 79.7
Alcibiades 89 84.3
unknown 76 79.2
unknown 10 90.7
unknown 93 99.7
unknown 90 90.1
unknown 5 100.6
unknown 90 93.1
unknown 225 111.1
Pericles* 96 91.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,003 40.6
Deipnosophistae 1,008 40.3
Isocrates
Against Euthynus 6 50.5
Against Callimachus 23 60.8
Against Lochites 6 50.3
On the team of horses 23 74.8
Trapeziticus 32 89.8
Aegineticus 23 74.3
To Demonicus 27 87.5
Against the Sophists 10 70.9
Busiris 21 71.4
Plataicus 25 73.2
To Nicocles 21 65.0
Nicocles or the Cyprians 25 62.3
Evagoras 27 55.6
Archidamus 32 48.9
On the Peace 55 65.3
Areopagiticus 31 63.8
Antidosis 119 63.3
To Philip 81 86.3
Panathenaicus 100 59.1
Ad Dionysium 8 142.9
Ad filios Jasonis 7 76.6
Ad Archidamum 6 51.9
Ad reges Mytilenaeos 2 28.8
Ad Timotheum 6 72.5
Ad Philippum 7 53.1
Ad Alexandrum 4 140.4
Ad Antipatrum 17 198.4
Ad Philippum 5 112.4
Helen* 20 50.9
Panegyricus* 119 104.2
Sophocles
Trachiniae 54 67.3
Electra 66 67.8
Philoctetes 84 85.4
Tracking Satyrs 7 29.8
Ajax* 62 71.3
Antigone* 46 56.8
Oedipus at Colonus* 59 50.4
Oedipus Tyrannus* 75 72.6
Homeric Hymns
Hymn 4 to Hermes 2 21.1
Hymn 5 to Aphrodite* 1 20.2
Hymn 2 to Demeter* 4 10.7
unknown
unknown 10 45.3
unknown 11 42.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 296 62.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 94 70.9
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 109 34.1
De Cherubim 46 61.1
De Sacrificiis Abelis Et Caini 46 49.0
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 85 75.6
De Posteritate Caini 89 82.2
De Gigantibus 33 101.4
Quod Deus Sit Immutabilis 61 67.8
De Agricultura 55 61.8
De Plantatione 60 67.1
De Ebrietate 80 70.5
De Sobrietate 25 72.5
De Confusione Linguarum 67 67.4
De Migratione Abrahami 92 74.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 121 77.9
De Congressu Eruditionis Gratia 78 89.2
De Fuga Et Inventione 69 64.3
De Mutatione Nominum 104 80.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 156 61.8
De Abrahamo 102 76.6
De Josepho 88 69.5
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 247 79.5
De Decalogo 96 114.0
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 449 79.4
De Virtutibus 94 78.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 80 89.5
Quod Omnis Probus Liber Sit 58 77.3
De Vita Contemplativa 34 75.0
De Aeternitate Mundi 79 87.4
In Flaccum 65 73.7
Legatio Ad Gaium 122 70.4
Aristophanes
Lysistrata 30 34.0
Ecclesiazusae 26 30.8
Birds* 43 36.5
Clouds* 45 42.4
Frogs* 39 38.9
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Theogony* 7 9.0
Works and Days* 2 14.7
Antiphon
On the murder of Herodes 6 8.7
New Testament
Gospel according to Matthew 40 20.5
Mark 1 9.8
Mark 63 52.4
Gospel of Luke 166 79.7
Acts 133 68.5
Epistle to the Romans 17 22.3
1 Corinthians 24 33.1
Second Corinthians 32 66.8
Epistle to the Galatians 9 37.3
Ephesians 16 61.8
Letter to the Philippians 4 22.8
Letter to the Colossians 6 35.5
First Letter to the Thessalonians 12 75.7
Second Letter to the Thessalonians 4 43.6
First Timothy 5 29.5
Second Timothy 7 53.0
Epistle of Paul to Titus 5 72.6
Epistle to Philemon 2 56.0
Letter to the Hebrews 19 36.4
James 2 10.9
First Epistle of Peter 3 16.9
Second Epistle of Peter 2 17.2
First John 8 34.5
Second Epistle of John 3 119.5
Third Letter of John 1 42.9
Revelation 8 7.6
Gospel according to John* 102 60.4
Xenophon
Hellenica 401 56.6
Memorabilia 232 59.7
Economics 67 34.4
Symposium 47 45.3
Apology 3 13.6
Cyropaedia 442 51.6
Hiero 25 39.0
Constitution of the Lacedaimonians 19 35.9
Ways and Means 11 26.7
On the Cavalry Commander 30 48.4
On the Art of Horsemanship 33 43.9
On Hunting 52 53.7
Agesilaus* 40 50.7
Anabasis* 313 51.0
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 26 51.5
Adhortatio ad artes addiscendas 26 51.6
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 13 92.1
De sectis ad eos qui introducuntur 27 43.0
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 58 48.1
Ars Medica 61 37.9
De elementis ex Hippocrate 56 40.4
De temperamentis 151 54.5
De naturalibus facultatibus 126 38.1
De anatomicis administrationibus 362 46.3
De ossibus ad tirones 65 93.5
De venarum arteriarumque dissectione 56 74.4
De nervorum dissectione 19 52.9
De instrumento odoratus 19 45.9
De uteri dissectione 15 45.7
De usu partium corporis humani I-XI 983 50.6
De motu musculorum 68 46.0
De victu attenuante 16 25.3
De victu attenuante 16 25.4
De utilitate respirationis 38 62.6
De semine 109 52.0
De foetuum formatione 33 42.2
An in arteriis sanguis contineatur 23 48.6
De optima corporis nostri constitutione 8 44.7
De bono habitu 6 71.4
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 37 43.0
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 46 54.8
De atra bile 17 26.8
De usu pulsuum 18 40.0
De placitis Hippocratis et Platonis 455 47.1
De parvae pilae exercitio 5 29.2
De parvae pilae exercitio 5 28.7
De sanitate tuenda 249 37.2
De rebus boni malique suci 27 27.3
De ptisana 11 49.8
De dignotione ex insomniis 1 20.0
De morborum differentiis 15 22.2
De causis morborum 17 28.3
De symptomatum differentiis 10 15.0
De symptomatum causis 89 30.6
De differentiis febrium 55 26.6
De morborum temporibus 18 33.5
De totius morbi temporibus 14 38.5
De typis 2 13.2
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 15 27.0
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 22 24.0
De comate secundum Hippocratem 5 15.2
De marcore 9 15.5
De tumoribus praeter naturam 8 19.2
De inaequali intemperie 10 31.9
De difficultate respirationis 87 27.1
De locis affectis 204 29.5
De pulsibus ad tirones 5 8.5
De differentiis pulsuum 166 38.2
De dignoscendis pulsibus 151 47.8
De causis pulsuum 83 26.1
De praesagitione ex pulsibus 109 30.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 53 34.2
De crisibus 78 22.7
De diebus decretoriis 86 31.6
De methodo medendi 508 32.3
Ad Glauconem de methodo medendi 61 27.1
De venae sectione adversus Erasistratum 28 46.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 31 33.9
De curandi ratione per venae sectionem 35 34.7
De purgantium medicamentorum facultate 17 56.6
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 9 45.0
Pro puero epileptico consilium 10 30.5
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 693 53.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1,287 101.0
De compositione medicamentorum per genera 765 80.7
De antidotis 217 89.4
De theriaca ad Pisonem 72 56.7
Institutio logica 68 76.4
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 20 75.4
De praenotione ad Epigenem 49 44.3
De substantia facultatum naturalium fragmentum 7 50.1
In Hippocratis De natura hominis 105 42.4
In Hippocratis De victu acutorum 186 27.3
In Hippocratis Epidemiarum I 447 28.3
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 296 30.5
Adversus Lycum 44 57.3
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 33 43.8
In Hippocratis De articulis 303 48.4
In Hippocratis De fracturis 208 49.3
In Hippocratis De officina medici 243 58.2
De musculorum dissectione ad tirones 74 50.4
De consuetudinibus 16 39.6
De experientia medica 3 28.9
De causis respirationis 3 44.1
De optima doctrina 13 69.7
De temperamentis 151 53.7
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 39 60.8
De plenitudine 81 72.2
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 5 74.9
In Hippocratis Prognosticum 154 35.4
Plato
Phaedo 62 26.4
Cratylus 37 18.6
Theaetetus 97 39.5
Sophist 102 58.0
Statesman 99 53.5
Parmenides 77 45.8
Philebus 82 42.1
Phaedrus 82 45.2
Alcibiades 1 51 44.7
Alcibiades 2 36 79.1
Hipparchus 1 4.1
Lovers 10 38.5
Theages 15 39.5
Charmides 32 35.6
Laches 33 39.6
Lysis 19 25.4
Definitiones 33 181.2
Apology* 31 35.8
Crito* 14 30.4
Euthyphro* 18 32.1
Republic* 454 47.4
Symposium* 60 31.9
Lucian of Samosata
Cataplus 29 72.4
Juppiter confutatus 11 47.5
Juppiter tragoedus 24 36.4
Gallus 25 44.1
Prometheus 12 50.0
Prometheus 13 53.3
Icaromenippus 34 64.7
Timon 46 76.6
Charon sive contemplantes 18 41.4
Vitarum auctio 12 33.0
Revivescentes sive piscator 38 57.6
Bis accusatus sive tribunalia 48 81.0
De sacrificiis 5 27.4
De sacrificiis 5 27.4
Adversus indoctum et libros multos ementem 20 51.5
Somnium sive vita Luciani 16 88.0
De parasito sive artem esse parasiticam 17 25.3
Philopseudes sive incredulus 32 51.4
Dearum judicium 13 61.9
De mercede conductis potentium familiaribus 53 73.9
De morte Peregrini 19 43.9
Fugitivi 15 46.5
Toxaris vel amicitia 54 56.2
De saltatione 27 38.4
Lexiphanes 4 15.3
Eunuchus 9 66.9
De astrologia 2 10.4
Pseudologista 29 72.8
Deorum concilium 4 21.5
Tyrannicida 26 88.8
Abdicatus 34 69.9
Dialogi Marini 9 21.6
Arrian
Anabasis 498 62.3
Indica 80 58.9
Cynegeticus 14 22.9
Periplus Ponti Euxini 10 23.5
Tactica 24 26.3
Apollonius, Dyscolus
De constructione 2 0.5
Aeschylus
Suppliant Maidens 24 50.5
Suppliant Maidens 25 46.1
Persians 14 24.7
Prometheus Bound 53 91.7
Prometheus Bound 56 91.7
Seven Against Thebes 25 50.1
Agamemnon 45 56.5
Agamemnon 50 57.1
Libation Bearers 23 43.7
Eumenides* 30 58.7
Persians* 13 25.6
Aristotle
Analytica priora 268 42.9
Analytica priora 261 40.9
De anima 54 25.1
De anima 56 25.2
Res Publica Atheniensium 74 47.7
Res Publica Atheniensium 2 20.1
Categoriae 137 127.4
De divinatione per somnum 2 16.7
Historia animalium 553 60.6
De insomniis 9 36.6
De interpretatione 8 12.2
De iuventute et senectute, De vita et morte 14 72.6
De longitudine et brevitate vitae 10 55.4
Magna Moralia 155 62.5
De memoria et reminiscentia 4 15.2
Meteorologica 206 60.8
De partibus animalium 298 78.5
Physica 169 28.5
Ars Poetica 49 45.6
De respiratione 35 57.6
De sophisticis elenchis 143 98.0
De sensu et sensibilibus 31 38.8
De somno et vigilia 11 36.6
Topica 459 100.3
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 7 27.1
Physica (textus alter) 18 75.0
Ars Poetica* 49 45.6
Aristoxenus
Harmonics 87 59.7
Agathemerus
Geographiae informatio 5 27.9
Theophrastus
Characters 52 75.0
Aesop
Fabulae 342 79.9
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 323 123.7
Problemata arithmetica 5 35.9
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1,695 95.7
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 416 113.6
Pausanias
Description of Greece 796 35.4
Old Testament
Genesis 241 75.3
Exodus 241 99.4
Leviticus 119 62.4
Numbers 238 98.0
Deuteronomium 101 44.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 113 81.9
Judices (Cod. Alexandrinus) 211 136.6
Ruth 22 108.1
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 232 118.3
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 243 142.0
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 162 81.9
unknown 34 17.2
Isaias 126 32.1
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 232 126.5
pseudo-Galen
De fasciis 33 42.7
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 55 50.9
Introductio seu medicus 136 74.9
De remediis parabilibus 597 193.5
De theriaca ad Pamphilianum 16 80.4
De optima secta ad Thrasybulum 129 72.0
Lysias
Funeral Oration 17 39.7
Against Simon: Defense 9 38.9
On A Wound By Premeditation 5 48.3
For Callias 1 39.2
Against Andocides 5 17.8
On the Olive Stump 1 4.6
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 19 165.6
For The Soldier 1 10.4
Against Theomnestus 1 5 30.8
Against Theomnestus 2 2 33.7
Against Eratosthenes 23 44.1
Against Eratosthenes 23 44.1
Against Alcibiades 1 8 30.7
Against Alcibiades 2 1 15.5
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 8 65.9
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 4 63.2
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 13 90.5
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 18 54.3
For Polystratus 3 14.6
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 1 7.1
Against The Corn-Dealers 2 16.4
Against Pancleon 6 71.8
Against Pancleon 6 71.8
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 7 44.4
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 4 19.2
On the Scrutiny of Evandros 11 73.7
Against Epicrates and his Fellow-envoys 1 12.3
Against Ergocles 1 10.3
Against Philocrates 3 42.8
Against Nicomachus 3 14.8
Against Philon, On his Scrutiny 2 10.1
Against Diogeiton 12 67.1
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 13 24.9
Olympic Oration 7 161.3
On the Murder of Eratosthenes* 7 27.2
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 3 15.9
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 3 74.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 320 60.5
Adversus Mathematicos 501 45.1
Apollodorus
Library 126 45.3
Epitome 44 54.1
Appianus of Alexandria
Kings 1 12.7
Italy 6 52.7
Samnite History 10 27.9
Gallic History 3 14.3
Sicily and the Other Islands 2 20.4
Wars in Spain 24 14.6
Hannibalic War 22 21.8
Punic Wars 71 26.8
Numidian Affairs 2 54.9
Macedonian Affairs 16 41.9
Illyrian Wars 13 26.2
Syrian Wars 39 27.2
Civil Wars 330 27.1
Mithridatic Wars 42 16.8
Artemidorus
Onirocriticon 294 45.1
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 197 55.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 81 35.1
Paedagogus 279 49.1
Stromata Books 7-8 188 65.1
Eclogae propheticae 16 31.7
Quis dives salvetur 53 56.3
Excerpta ex Theodoto 22 28.9
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Antisthenes
Ajax 4 75.9
Odysseus 9 96.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 12 48.0
Encomium of Helen* 4 28.7
Alcidamas
Peri Sophiston 7 31.8
Odysseus 11 28.0
Dio Chrysostom
Orationes 935 50.2
Babrius
Fabulae Aesopeae 86 74.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 384 52.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 344 55.6
Excerpta Polyaeni 132 81.3
Hippocrates
De prisca medicina 23 40.4
De aere, aquis, locis 42 54.6
Prognosticon 16 29.6
De diaeta in morbis acutis 15 23.3
De diaeta acutorum (spurium) 12 21.4
Epidemiarum 122 29.3
De capitis vulneribus 18 34.7
De fracturis 53 45.0
De articulis 111 49.5
Vectiarius 23 44.1
Aphorismi 22 29.5
Lex 1 28.9
De humoribus 14 61.1
Prorrheticon I 19 19.3
Coa praesagia 35 30.2
De arte 16 58.3
De natura hominis 16 40.4
De salubri diaeta 3 20.7
De flatibus 8 27.8
De liquidorum usu 6 41.6
De morbis I 101 28.8
De genitura 6 30.1
De natura pueri 18 24.3
De affectionibus 37 49.3
De locis in homine 53 63.4
De morbo sacro 5 10.2
De haemorrhoidibus 3 31.7
De fistulis 11 68.3
De diaeta 117 59.1
De affectionibus interioribus 35 21.9
De natura muliebri 35 30.4
De octimestri partu 1 12.8
De muliebribus 165 34.5
De superfoetatione 18 54.7
De anatomia 1 44.6
De dentitione 3 88.2
De glandulis 2 11.2
De carnibus 20 58.2
De alimento 5 36.8
De visu 9 116.4
De natura ossium 22 68.6
De medico 17 108.8
De habitu decenti 56 387.5
De crisibus 3 14.9
De diebus criticis 5 38.9
Epistulae, Decretum, Orationes 43 37.5
De officina medici 14 61.3
De ulceribus 13 36.8
Praeceptiones 3 22.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 107 54.4
Anonymus Londinensis
Iatrica 25 14.3
Anonymus Londinensis Fragmenta 1 47.8
Justin Martyr
Apology 37 25.4
Apologia secunda 17 51.7
Apologia secunda 17 51.7
Dialogue with Trypho 190 35.6
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 8 30.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 842 111.7
unknown
unknown 344 55.5
unknown 132 81.3
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 47 28.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1,482 41.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 628 38.7
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1,728 90.4
In Librum De Sensu Commentarium 229 43.1
Problems and Solutions 14 36.6
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 403 53.4
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 487 56.1
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 4 24.6
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 53 46.0
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 53 46.0
De Resurrectione 86 95.6
De Resurrectione 86 94.9
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 101 99.8
De Sphaera Quae Movetur 69 167.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 27 39.1
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 2 9.5
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 5 18.0
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 38 38.5
Epistula II ad Corinthios 3 9.6
Anonymus
Didache XII Apostolorum 8 36.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 345 87.6
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 48 17.1
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 6 32.6
Ad Magnesios (epist. 2) 4 37.0
Ad Romanos (epist. 4) 2 19.2
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 4 34.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 47 22.0
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 27 42.7
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 7 25.8
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 5 14.0
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 2 9.4
Oracula Sibyllina
Oracula 49 18.5
Fragmenta 2 32.3
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 45 19.4
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 70 98.4
The Testament of Abraham Recension B 43 129.7
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 368 96.8
Theophilus
Ad Autolycum 71 32.7
Ad Autolycum 67 31.0
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 111 93.6
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 1 33.7
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 2 132.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 40 39.6
Euclid
Elements 3,797 230.4
Data 857 432.9
Data (demonstrationes alterae) 150 354.1
Plotinus
Enneades 1,331 58.9
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 127 42.7
In Aristotelis Physica Paraphrasis 302 34.9
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 250 43.8
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 65 42.9
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 290 38.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,052 45.3
Historia Ecclesiastica 597 60.6
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 34 43.9
Demonstratio Evangelica 571 35.7
De Ecclesiastica Theologia 51 31.7
De Theophania (Fragmenta) 34 41.4
Onomasticon 91 72.3
Vita Constantini 242 63.5
Oration of Constantine 91 80.1
De Laudibus Constantini 58 30.0
Historia Ecclesiastica 590 59.5
Epiphanius
Ancoratus 99 24.7
Panarion (Adversus Haereses) 689 36.0
Anacephalaeosis [Sp.] 6 20.0
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 106 68.5
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 10 47.9
De Theologia (Orat. 28) 34 45.9
De Filio (Orat. 29) 17 34.4
De Filio (Orat. 30) 28 55.6
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 39 62.6
Iamblichus
Protrepticus 158 57.5
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 335 101.5
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 4 0.8
Isagoge Sive Quinque Voces 18 30.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 171 69.3
Marcellus
Fragmenta 53 45.9
Origen
Contra Celsum 1,091 65.5
Commentarii In Evangelium Joannis 995 61.6
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 148 63.8
Exhortatio ad martyrium 96 76.8
De oratione 212 74.2
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 170 66.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 58 70.6
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 61 57.7
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 16 42.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 8 38.0
Homiliae In Lucam 79 46.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 63 45.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 132 42.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 86 38.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 434 47.4
Epistula ad Africanum 36 76.2
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 17 37.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 769 68.4
Eunapius
Vitae Sophistarum 2 25.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 232 74.9
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 241 33.8
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 242 34.8
Libanius
Epistulae 1-1544 667 53.6
Oratio 1 95 41.8
Oratio 3 11 56.0
Oratio 4 9 37.7
Oratio 5 10 35.6
Oratio 6 4 37.8
Oratio 8 6 81.5
Oratio 9 5 54.8
Oratio 10 5 22.5
Oratio 11 113 72.5
Oratio 26 24 84.2
Oratio 27 12 32.4
Oratio 28 8 36.3
Oratio 29 18 58.7
Oratio 30 10 19.2
Oratio 31 18 47.3
Oratio 32 14 55.4
Oratio 33 16 40.2
Oratio 34 12 47.2
Oratio 35 13 49.2
Oratio 36 12 83.0
Oratio 38 13 64.1
Oratio 39 10 49.6
Oratio 40 11 44.0
Oratio 41 13 72.3
Oratio 42 24 50.0
Oratio 43 16 75.1
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 10 30.9
Oratio 46 7 17.6
Oratio 47 10 28.9
Oratio 48 15 41.6
Oratio 49 6 19.6
Oratio 50 9 30.2
Oratio 51 11 38.3
Oratio 52 17 36.6
Oratio 53 13 48.0
Oratio 54 43 70.9
Oratio 55 15 50.8
Oratio 56 6 26.6
Oratio 57 12 28.3
Oratio 59 105 78.3
Oratio 60 3 36.4
Oratio 61 7 44.1
Oratio 62 24 44.1
Oratio 63 26 75.0
Oratio 64 39 36.3
Declamatio 1 63 41.4
Declamatio 2 15 50.2
Declamatio 3 17 67.8
Declamatio 4 44 60.6
Declamatio 5 35 44.4
Declamatio 6 41 72.9
Declamatio 7 8 40.8
Declamatio 8 10 39.1
Declamatio 9 31 77.2
Declamatio 10 30 79.3
Declamatio 11 15 52.8
Declamatio 12 44 104.8
Declamatio 13 28 49.8
Declamatio 14 22 70.7
Declamatio 16 22 32.3
Declamatio 17 20 30.3
Declamatio 18 5 19.3
Declamatio 19 24 66.4
Declamatio 20 13 47.2
Declamatio 21 21 67.5
Declamatio 22 19 57.2
Declamatio 23 32 38.9
Declamatio 24 11 45.2
Declamatio 25 30 81.3
Declamatio 26 18 47.7
Declamatio 27 6 29.4
Declamatio 28 17 99.2
Declamatio 29 15 63.5
Declamatio 30 17 32.4
Declamatio 31 14 32.7
Declamatio 32 19 43.4
Declamatio 33 20 49.7
Declamatio 34 86 70.9
Declamatio 35 17 57.4
Declamatio 37 8 26.5
Declamatio 38 17 44.7
Declamatio 39 16 46.6
Declamatio 40 35 49.3
Declamatio 41 17 42.2
Declamatio 42 25 53.6
Declamatio 44 22 37.5
Declamatio 46 21 61.0
Declamatio 47 35 78.9
Declamatio 48 31 58.4
Declamatio 49 39 58.4
Declamatio 50 25 66.4
Declamatio 51 11 101.9
Characteres Epistolici [Sp.] 12 51.2
Oratio 2 17 43.2
Oratio 37 4 22.2
Oratio 58 9 28.5
Declamatio 15 37 68.7
Declamatio 36 22 57.0
Declamatio 43 43 70.1
Declamatio 45 21 86.5
unknown
unknown 4 28.7
unknown 12 48.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 480 43.7
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 31 16.8
Anna Comnena
Alexias 1,581 113.0
Alexias 1,571 111.3
Alexias 1,571 111.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 512 99.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 326 64.6
unknown 14 113.7
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 112 39.3
De Libero Arbitrio 51 66.5
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 10 52.0
Fragmenta In Job (In Catenis) 9 55.8
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 14 113.3
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 250 104.1
Narrationes de Syntipa 144 122.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2,749 80.5
Annals of Rome 787 84.6
Argumenta 127 54.1
Chronologia 1 13.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 42 38.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,774 64.3
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,976 113.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,733 38.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 994 70.5
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 633 92.4
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 654 39.0
unknown 408 28.3
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 408 28.4
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 284 52.6
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 397 35.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,047 42.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,092 34.5
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 377 38.6
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 196 55.8
In Aristotelis Categorias Commentarius 287 97.2
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 744 76.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 150 43.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 451 58.2
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 879 46.9
Olympiodorus
Prolegomena 664 106.6
In Aristotelis Meteora Commentaria 652 57.6
Elias
In Porphyrii Isagogen 202 56.7
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 629 106.7
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 342 43.9
Agathias Scholasticus
Historiae 289 49.6
Epigrammata 17 28.7
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 361 99.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 383 53.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,767 69.7
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 645 61.8
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 182 34.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 493 74.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 235 77.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 235 77.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 493 74.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 987 58.3
Chrestomathy 5 75.4
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 29 105.9
Zosimus
Historia Nova 416 67.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 278 41.3
Historia Ecclesiastica 270 41.3
Historia Religiosa 166 36.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1,748 58.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 317 39.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 268 50.0
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 63 48.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 271 53.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 420 53.9
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33)</