70472. πρόρρησις

a foretelling, prediction, a previous instruction
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus3420.2

Editions by Text Group (74)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Plutarch
unknown 1 0.5
Philo Judaeus
In Flaccum 1 1.1
Antiphon
On the murder of Herodes 1 1.5
Galen
De locis affectis 1 0.1
De praesagitione ex pulsibus 2 0.6
De crisibus 1 0.3
De diebus decretoriis 8 2.9
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De praenotione ad Epigenem 17 15.4
In Hippocratis De natura hominis 2 0.8
In Hippocratis De victu acutorum 2 0.3
In Hippocratis Epidemiarum I 5 0.3
In Hippocratis Prognosticum 6 1.4
Lucian of Samosata
De sacrificiis 1 5.5
De sacrificiis 1 5.5
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 2 0.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Artemidorus
Onirocriticon 4 0.6
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Hippocrates
Prognosticon 1 1.9
Epidemiarum 3 0.7
De habitu decenti 2 13.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Plotinus
Enneades 3 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 15 0.6
Historia Ecclesiastica 8 0.8
Historia Ecclesiastica 7 0.7
Demonstratio Evangelica 96 6.0
De Theophania (Fragmenta) 8 9.7
De Laudibus Constantini 2 1.0
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 6 0.5
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Oratio 11 1 0.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Sindbad the Philosopher
Narrationes de Syntipa 1 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 28 0.8
Annals of Rome 14 1.5
Argumenta 11 4.7
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 4 0.4
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 4 0.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 5 0.6
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 2.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1

Passages (89 of 292)

remove

Eusebius, Demonstratio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg005.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1.11 word list | read 1
1.1.12 word list | read 1
1.6.49 word list | read 1
1.7.6 word list | read 1
1.7.14 word list | read 1
1.7.20 word list | read 1
1.10.17 word list | read 1
2.1.1 word list | read 1
2.1.27 word list | read 1
2.3.1 word list | read 1
2.3.52 word list | read 1
2.3.57 word list | read 1
2.3.65 word list | read 1
2.3.84 word list | read 1
2.3.115 word list | read 1
3.2.33 word list | read 1
3.2.38 word list | read 1
3.2.42 word list | read 1
3.2.73 word list | read 1
3.2.76 word list | read 1
3.5.78 word list | read 1
3.praef.2 word list | read 1
4.11.1 word list | read 1
5.23.3 word list | read 1
5.praef.10 word list | read 1
5.praef.11 word list | read 1
5.praef.20 word list | read 1
5.praef.22 word list | read 1
5.praef.23 word list | read 1
6.3.3 word list | read 1
6.10.2 word list | read 1
6.12.9 word list | read 1
6.13.22 word list | read 1
6.14.7 word list | read 1
6.15.2 word list | read 1
6.18.9 word list | read 3
6.18.11 word list | read 1
6.20.14 word list | read 1
6.21.3 word list | read 1
6.21.5 word list | read 1
6.25.5 word list | read 1
7.1.1 word list | read 1
7.1.18 word list | read 1
7.1.28 word list | read 1
7.1.29 word list | read 1
7.1.41 word list | read 1
7.1.94 word list | read 4
7.1.102 word list | read 1
7.1.108 word list | read 1
7.2.4 word list | read 1
7.2.22 word list | read 1
7.2.26 word list | read 1
7.3.32 word list | read 1
7.3.44 word list | read 1
7.3.56 word list | read 2
8.1.2 word list | read 1
8.1.6 word list | read 1
8.1.7 word list | read 1
8.1.37 word list | read 1
8.1.43 word list | read 1
8.1.75 word list | read 1
8.2.34 word list | read 1
8.2.87 word list | read 1
8.2.127 word list | read 2
9.1.11 word list | read 1
9.1.12 word list | read 1
9.1.20 word list | read 1
9.2.4 word list | read 1
9.3.3 word list | read 1
9.3.13 word list | read 1
9.5.2 word list | read 1
9.5.9 word list | read 1
9.10.2 word list | read 1
9.11.12 word list | read 1
9.11.13 word list | read 1
9.15.9 word list | read 1
9.16.5 word list | read 1
9.17.2 word list | read 1
9.17.3 word list | read 1
9.18.2 word list | read 1
9.18.4 word list | read 1
10.1.5 word list | read 1
10.1.29 word list | read 1
10.1.37 word list | read 1
10.2.19 word list | read 1
10.3.15 word list | read 1
10.6.7 word list | read 1
10.7.7 word list | read 1
10.praef.1 word list | read 1