70205. πρόοδος2

(n.) a going on, advance, progress
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus2690.1

Editions by Text Group (60)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Cyropaedia 1 0.1
On the Cavalry Commander 2 3.2
Galen
De methodo medendi 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 4 3.7
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 18 0.5
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
Problems and Solutions 1 2.6
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 3 0.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Plotinus
Enneades 7 0.3
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 3 1.0
In Aristotelis Physica Paraphrasis 5 0.6
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.4
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 8 0.7
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Declamatio 12 1 2.4
Declamatio 30 1 1.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 5 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 23 0.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 9 0.6
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
unknown 8 0.6
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 8 0.6
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 3 0.6
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 9 0.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 19 0.6
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 4 0.4
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 17 2.2
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 24 1.3
Olympiodorus
Prolegomena 2 0.3
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 8 1.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 31 1.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 1 0.5
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (1 of 123)

passage   count
3.3 word list | read 1