69083. προγράφω

to write before
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus4770.2

Editions by Text Group (104)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Plutarch
unknown 1 0.9
unknown 2 2.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Aristophanes
Birds* 1 0.8
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
Epistle to the Galatians 1 4.1
Ephesians 1 3.9
Letter of Jude 1 20.9
Galen
De elementis ex Hippocrate 1 0.7
De anatomicis administrationibus 2 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 1 1.2
De placitis Hippocratis et Platonis 13 1.3
De sanitate tuenda 2 0.3
De differentiis febrium 1 0.5
De difficultate respirationis 4 1.2
De locis affectis 3 0.4
De differentiis pulsuum 5 1.2
De causis pulsuum 3 0.9
De praesagitione ex pulsibus 3 0.8
De crisibus 2 0.6
De diebus decretoriis 1 0.4
De methodo medendi 5 0.3
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 3 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 55 4.3
De compositione medicamentorum per genera 33 3.5
De antidotis 6 2.5
In Hippocratis De natura hominis 4 1.6
In Hippocratis De victu acutorum 8 1.2
In Hippocratis Epidemiarum I 24 1.5
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 22 2.3
In Hippocratis De articulis 1 0.2
In Hippocratis Prognosticum 3 0.7
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
Aristotle
Res Publica Atheniensium 2 1.3
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 2 1.1
Polybius.
Histories* 6 0.2
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Civil Wars 90 7.4
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Soranus
De Fasciis 1 5.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 2 0.3
Hippocrates
Prognosticon 1 1.9
De diaeta in morbis acutis 2 3.1
Epidemiarum 1 0.2
Prorrheticon I 2 2.0
Coa praesagia 2 1.7
De affectionibus 1 1.3
De diaeta 1 0.5
De muliebribus 3 0.6
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 5 0.9
unknown
unknown 2 0.3
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 3 0.8
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Oration of Constantine 1 0.9
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Origen
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 5 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Annals of Rome 4 0.4
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 2.3
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 40 7.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 4 12.4
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 9.0
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (20 of 349)

passage   count
1.17 word list | read 2
2.2 word list | read 2
2.15 word list | read 1
3.8 word list | read 1
3.9 word list | read 1
4.4 word list | read 1
4.5 word list | read 3
4.7 word list | read 2
4.14 word list | read 3
5.2 word list | read 1
5.4 word list | read 1
5.5 word list | read 2
5.13 word list | read 1
6.3 word list | read 1
6.9 word list | read 1
6.10 word list | read 2
7.6 word list | read 4
7.9 word list | read 1
7.12 word list | read 2
7.14 word list | read 1