68916. προαρπάζω

to snatch away before
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus240.0

Editions by Text Group (10)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Lucian of Samosata
Dialogi Marini 1 2.4
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
Libanius
Declamatio 34 1 0.8
Anna Comnena
Alexias 6 0.4
Alexias 5 0.4
Alexias 5 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1

Passages (1 of 21)

remove

Lucian of Samosata, Dialogi Marini

urn:cts:greekLit:tlg0062.tlg067.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
13.321 word list | read 1