68472. πραότης

mildness, gentleness
logeion_003
 countfreq. per 10K
core170.1
corpus3160.1

Editions by Text Group (138)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 2 0.9
Plutarch
unknown 2 2.1
unknown 1 1.3
Comparison of Lycurgus and Numa 2 12.3
unknown 1 1.2
Fabius Maximus 5 6.4
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 1 13.3
unknown 1 1.0
unknown 1 1.1
unknown 1 1.0
unknown 1 0.5
Pericles* 4 3.8
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Isocrates
Plataicus 1 2.9
Nicocles or the Cyprians 2 5.0
Evagoras 1 2.1
Areopagiticus 1 2.1
Antidosis 1 0.5
To Philip 2 2.1
Panathenaicus 1 0.6
Helen* 1 2.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
1 Corinthians 1 1.4
Second Corinthians 1 2.1
Epistle to the Galatians 2 8.3
Ephesians 1 3.9
Letter to the Colossians 1 5.9
Second Timothy 1 7.6
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
James 2 10.9
First Epistle of Peter 1 5.6
Xenophon
Cyropaedia 2 0.2
Agesilaus* 1 1.3
Plato
Cratylus 1 0.5
Theaetetus 1 0.4
Definitiones 1 5.5
Republic* 1 0.1
Symposium* 1 0.5
Lucian of Samosata
Somnium sive vita Luciani 1 5.5
Aristotle
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Historia animalium 5 0.5
Magna Moralia 3 1.2
Topica 1 0.2
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Old Testament
unknown 6 3.0
Lysias
Against Andocides 1 3.6
Appianus of Alexandria
Kings 1 12.7
Civil Wars 2 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Quis dives salvetur 3 3.2
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 2 1.7
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 13 1.8
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 1 0.2
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 10 0.5
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 3 3.0
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Trallianos (epist. 3) 2 20.3
Ad Polycarpum (epist. 7) 2 25.7
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 1 1.4
Eusebius
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 6 0.4
Vita Constantini 3 0.8
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Origen
Contra Celsum 6 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Homiliae In Lucam 1 0.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 11 0.9
Oratio 1 2 0.9
Oratio 11 2 1.3
Oratio 38 1 4.9
Oratio 57 1 2.4
Oratio 59 3 2.2
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 3 1 4.0
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 34 1 0.8
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 14 0.6
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 6 0.6
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 7 1.1
Historia Religiosa 13 2.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 7 0.9
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 1.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 5 0.5
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 2.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
unknown 4 3.6
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Galen
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 7 0.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 8 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (4 of 262)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3.17 word list | read 1
4.13 word list | read 1
5.36 word list | read 1
5.37 word list | read 1