68449. πρακτικός

fit for action, fit for business, business-like, practical
logeion_003
 countfreq. per 10K
core280.2
corpus1,0480.5

Editions by Text Group (118)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 1 2.8
Plutarch
Pericles* 2 1.9
unknown 1 1.0
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 4 1.3
De Fuga Et Inventione 2 1.9
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 2 2.2
De Vita Contemplativa 1 2.2
Xenophon
Memorabilia 2 0.5
Cyropaedia 2 0.2
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
Ars Medica 4 2.5
De temperamentis 3 1.1
De temperamentis 3 1.1
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De placitis Hippocratis et Platonis 4 0.4
De symptomatum causis 3 1.0
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 3 0.3
De substantia facultatum naturalium fragmentum 1 7.2
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
Plato
Statesman 3 1.6
Republic* 1 0.1
Definitiones 1 5.5
Aristotle
De anima 4 1.9
De anima 4 1.8
Magna Moralia 14 5.6
De partibus animalium 1 0.3
Ars Poetica* 1 0.9
Ars Poetica 1 0.9
Topica 5 1.1
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 6 1.6
Polybius.
Histories* 24 0.7
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 1 0.1
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Eclogae propheticae 1 2.0
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 29 3.9
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 43 1.2
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 17 0.9
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
Plotinus
Enneades 7 0.3
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 8 1.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Iamblichus
Protrepticus 6 2.2
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 4 0.2
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 4 1.7
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Homiliae In Lucam 2 1.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Argumenta 1 0.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 3 2.7
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 7 0.3
In Aristotelis Categorias Commentarium 6 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 7 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 75 5.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 10 1.5
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 5 0.3
unknown 3 0.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 3 0.2
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 74 3.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 13 3.7
In Aristotelis Categorias Commentarius 6 2.0
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 2 0.2
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 3 0.9
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 29 1.5
Olympiodorus
Prolegomena 6 1.0
Elias
In Porphyrii Isagogen 19 5.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 13 2.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 95 12.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 4 1.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 29 4.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 230 9.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 66 6.3
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 5 0.8
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 5 0.8
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 14 4.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 14 4.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 8 0.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 1.4
unknown 1 0.9
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 4.1
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 2 21.1
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 4 2.1

Passages (2 of 252)

remove

Aristotle, De anima

urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg002.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3 word list | read 1
3.10 word list | read 3