68185. πόριμος

able to provide, full of resources, inventive, contriving
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus470.0

Editions by Text Group (19)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De utilitate respirationis 1 1.6
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De causis pulsuum 1 0.3
De methodo medendi 2 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 3 12.0
Hippocrates
De diaeta in morbis acutis 1 1.6
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
unknown
unknown 3 12.0
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 23 84.0
Aristophanes
Frogs* 1 1.0
Plato
Symposium* 1 0.5
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (1 of 25)

passage   count
1 word list | read 23