68115. πόντιος

of the sea
logeion_003
 countfreq. per 10K
core280.2
corpus2000.1

Editions by Text Group (75)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles 2 2.3
Heracles* 2 2.3
Plutarch
unknown 3 2.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 13 0.5
Deipnosophistae 13 0.5
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Philoctetes 1 1.0
Antigone* 1 1.2
Oedipus at Colonus* 3 2.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Acts 1 0.5
First Timothy 1 5.9
Lucian of Samosata
De saltatione 1 1.4
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Persians 5 8.8
Prometheus Bound 4 6.9
Prometheus Bound 3 4.9
Seven Against Thebes 2 4.0
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Libation Bearers 1 1.9
Eumenides* 1 2.0
Persians* 5 9.8
Aristotle
Meteorologica 2 0.6
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Appianus of Alexandria
Samnite History 7 19.6
Civil Wars 2 0.2
Hippocrates
De diaeta 1 0.5
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Justin Martyr
Apology 5 3.4
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Dialogue with Trypho 3 0.6
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 2 0.9
Eusebius
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Demonstratio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 3 0.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 10 0.9
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Argumenta 1 0.4
Agathias Scholasticus
Epigrammata 1 1.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 3 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 13 1.9
Scholia in Pindarum Nemean Odes 4 1.1
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 3 1.7
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Aristophanes
Birds* 1 0.8
Frogs* 1 1.0
Pindar
Olympian* 5 8.0
Isthmean* 2 6.5
Nemean* 5 9.4
Pythian* 1 1.3
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 2 0.2

Passages (1 of 163)

passage   count
11.1 word list | read 1