68089. πονηρία

a bad state
logeion_003
 countfreq. per 10K
core370.3
corpus7630.4

Editions by Text Group (187)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 4 1.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Isocrates
Against Callimachus 4 10.6
Against Lochites 3 25.1
Trapeziticus 2 5.6
Plataicus 1 2.9
Nicocles or the Cyprians 1 2.5
On the Peace 4 4.7
Areopagiticus 3 6.2
Antidosis 9 4.8
Panathenaicus 3 1.8
Ad filios Jasonis 1 10.9
Sophocles
Tracking Satyrs 1 4.3
unknown
unknown 1 4.5
Philo Judaeus
De Ebrietate 1 0.9
De Josepho 1 0.8
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 1 0.5
Acts 1 0.5
Epistle to the Romans 1 1.3
1 Corinthians 1 1.4
Ephesians 1 3.9
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Economics 1 0.5
Cyropaedia 4 0.5
Galen
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 2 2.3
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 1 1.2
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De theriaca ad Pisonem 2 1.6
De praenotione ad Epigenem 4 3.6
Plato
Phaedo 1 0.4
Theaetetus 1 0.4
Sophist 3 1.7
Philebus 7 3.6
Apology* 1 1.2
Euthyphro* 1 1.8
Republic* 24 2.5
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Historia animalium 1 0.1
Ars Poetica 3 2.8
Ars Poetica* 3 2.8
Theophrastus
Characters 2 2.9
Aesop
Fabulae 3 0.7
Old Testament
Exodus 2 0.8
Deuteronomium 1 0.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 8 5.2
unknown 13 6.6
Isaias 12 3.1
Lysias
Against Simon: Defense 3 13.0
Against Eratosthenes 3 5.8
Against Eratosthenes 3 5.8
Against Alcibiades 1 7 26.9
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 1 7.0
Against The Corn-Dealers 3 24.7
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 3 19.0
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 2 9.6
Against Philocrates 1 14.3
Against Diogeiton 2 11.2
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 1 0.1
Mithridatic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 4 0.7
Stromata Books 7-8 1 0.3
Eclogae propheticae 1 2.0
Excerpta ex Theodoto 3 3.9
Dio Chrysostom
Orationes 19 1.0
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Justin Martyr
Apology 3 2.1
Dialogue with Trypho 4 0.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 2 2.9
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 3 3.0
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 2 0.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 36 12.9
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 4 1.9
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 5 4.9
Plotinus
Enneades 6 0.3
Themistius
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 8 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 11 0.7
Vita Constantini 1 0.3
Oration of Constantine 6 5.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 19 1.0
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 13 0.8
Commentarii In Evangelium Joannis 13 0.8
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 7 2.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 7 2.7
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 3 3.7
Homiliae In Lucam 1 0.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 3 1.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 8 0.9
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 6 0.5
Oratio 1 1 0.4
Oratio 8 1 13.6
Oratio 11 1 0.6
Oratio 26 1 3.5
Oratio 57 1 2.4
Oratio 59 1 0.7
Oratio 64 2 1.9
Declamatio 1 6 3.9
Declamatio 3 2 8.0
Declamatio 4 3 4.1
Declamatio 6 3 5.3
Declamatio 16 1 1.5
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 25 2 5.4
Declamatio 40 2 2.8
Declamatio 44 2 3.4
Declamatio 48 2 3.8
Declamatio 49 2 3.0
Declamatio 45 1 4.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 7 2.5
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 16 6.7
Narrationes de Syntipa 3 2.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 15 0.4
Annals of Rome 6 0.6
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 9 0.4
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 5 0.5
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 4 1.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 4 1.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 9 0.5
Zosimus
Historia Nova 5 0.8
Theodoret
Historia Ecclesiastica 12 1.8
Historia Ecclesiastica 13 2.0
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 17 0.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 32 4.0
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 7 1.3
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 7 5.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 5 1.0
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 23 3.0
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 8 0.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 6 1.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 8 0.7
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 9 2.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 9 0.6
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 7 0.8
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 4 1.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 18 1.5
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 1.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 5 0.3
Gregorius
Orationes XIII-XXX 4 6.4
Aristophanes
Clouds* 1 0.9
Polybius.
Histories* 3 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 4 0.3

Passages (2 of 627)

remove

Libanius, Declamatio 3

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00503.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.7 word list | read 1
2.11 word list | read 1