67784. πολύς

much, many
logeion_003
 countfreq. per 10K
core6,00344.3
corpus75,64735.3

Editions by Text Group (848)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 21 32.9
De spiritu 10 28.0
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 130 55.8
Hegemonius
Acta Archelai 7 29.3
Euripides
Heracles 7 8.0
Bacchae* 11 13.2
Heracles* 7 8.0
Plutarch
Theseus 33 42.7
unknown 59 65.1
unknown 6 50.8
unknown 56 57.9
unknown 37 48.6
Comparison of Lycurgus and Numa 7 43.0
Solon 50 55.7
Publicola 32 54.5
Comparison of Solon and Publicola 4 40.7
unknown 39 47.2
unknown 81 72.8
Fabius Maximus 51 65.0
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 6 79.7
Alcibiades 55 52.1
unknown 77 80.3
unknown 13 117.9
unknown 54 57.9
unknown 59 59.0
unknown 5 100.6
unknown 53 54.8
unknown 123 60.8
Pericles* 63 60.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,109 44.9
Deipnosophistae 1,117 44.6
Isocrates
Against Euthynus 10 84.2
Against Callimachus 22 58.1
Against Lochites 4 33.5
On the team of horses 12 39.0
Trapeziticus 17 47.7
Aegineticus 28 90.5
To Demonicus 19 61.6
Against the Sophists 10 70.9
Busiris 21 71.4
Plataicus 23 67.3
To Nicocles 25 77.4
Nicocles or the Cyprians 27 67.3
Evagoras 45 92.6
Archidamus 52 79.5
On the Peace 53 62.9
Areopagiticus 40 82.4
Antidosis 154 81.9
To Philip 60 63.9
Panathenaicus 136 80.4
Ad Dionysium 4 71.4
Ad filios Jasonis 9 98.5
Ad Archidamum 8 69.3
Ad reges Mytilenaeos 4 57.6
Ad Timotheum 8 96.6
Ad Philippum 21 159.3
Ad Antipatrum 11 128.4
Ad Philippum 5 112.4
Helen* 30 76.3
Panegyricus* 64 56.0
Sophocles
Trachiniae 35 43.6
Electra 36 37.0
Philoctetes 23 23.4
Tracking Satyrs 3 12.8
Ajax* 23 26.4
Antigone* 29 35.8
Oedipus at Colonus* 33 28.2
Oedipus Tyrannus* 28 27.1
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 2 117.0
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 4 to Hermes 4 42.3
Hymn 5 to Aphrodite* 2 40.4
Hymn 2 to Demeter* 11 29.5
unknown
unknown 12 54.4
unknown 10 38.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 216 45.5
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 33 24.9
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 51 16.0
De Cherubim 22 29.2
De Sacrificiis Abelis Et Caini 14 14.9
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 13 11.6
De Posteritate Caini 21 19.4
De Gigantibus 12 36.9
Quod Deus Sit Immutabilis 23 25.5
De Agricultura 26 29.2
De Plantatione 28 31.3
De Ebrietate 29 25.5
De Sobrietate 8 23.2
De Confusione Linguarum 22 22.1
De Migratione Abrahami 42 34.2
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 31 20.0
De Congressu Eruditionis Gratia 20 22.9
De Fuga Et Inventione 14 13.1
De Mutatione Nominum 36 28.0
De Somniis (Lib. I-Ii) 42 16.6
De Abrahamo 50 37.6
De Josepho 37 29.2
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 89 28.6
De Decalogo 19 22.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 129 22.8
De Virtutibus 29 24.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 26 29.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 25 33.3
De Vita Contemplativa 12 26.5
De Aeternitate Mundi 22 24.3
In Flaccum 20 22.7
Legatio Ad Gaium 56 32.3
Aristophanes
Lysistrata 28 31.8
Ecclesiazusae 32 37.9
Birds* 25 21.2
Clouds* 33 31.1
Frogs* 37 36.9
Hesiod
Sheild of Heracles 2 26.5
Theogony* 21 27.1
Works and Days* 9 66.1
Antiphon
On the murder of Herodes 35 51.0
New Testament
Gospel according to Matthew 55 28.2
Mark 58 48.2
Gospel of Luke 53 25.4
Acts 62 31.9
Epistle to the Romans 20 26.3
1 Corinthians 21 29.0
Second Corinthians 24 50.1
Epistle to the Galatians 3 12.4
Ephesians 1 3.9
Letter to the Philippians 4 22.8
Letter to the Colossians 2 11.8
First Letter to the Thessalonians 4 25.2
First Timothy 5 29.5
Second Timothy 3 22.7
Epistle of Paul to Titus 2 29.0
Epistle to Philemon 2 56.0
Letter to the Hebrews 11 21.1
James 3 16.3
First Epistle of Peter 1 5.6
Second Epistle of Peter 1 8.6
First John 2 8.6
Second Epistle of John 2 79.7
Third Letter of John 1 42.9
Revelation 15 14.3
Gospel according to John* 41 24.3
Xenophon
Hellenica 388 54.8
Memorabilia 216 55.6
Economics 124 63.6
Symposium 57 55.0
Apology 11 49.8
Cyropaedia 570 66.6
Hiero 62 96.8
Constitution of the Lacedaimonians 22 41.5
Ways and Means 71 172.5
On the Cavalry Commander 63 101.6
On the Art of Horsemanship 34 45.3
On Hunting 81 83.6
Agesilaus* 53 67.1
Anabasis* 372 60.7
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 25 49.5
Adhortatio ad artes addiscendas 24 47.6
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 5 35.4
De sectis ad eos qui introducuntur 15 23.9
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 34 28.2
Ars Medica 85 52.8
De elementis ex Hippocrate 43 31.0
De temperamentis 132 47.6
De naturalibus facultatibus 120 36.3
De anatomicis administrationibus 212 27.1
De ossibus ad tirones 12 17.3
De venarum arteriarumque dissectione 25 33.2
De nervorum dissectione 8 22.3
De instrumento odoratus 8 19.3
De uteri dissectione 30 91.4
De usu partium corporis humani I-XI 633 32.6
De motu musculorum 51 34.5
De victu attenuante 22 34.8
De victu attenuante 22 34.9
De utilitate respirationis 23 37.9
De semine 72 34.3
De foetuum formatione 33 42.2
An in arteriis sanguis contineatur 14 29.6
De optima corporis nostri constitutione 6 33.5
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 51 59.2
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 52 62.0
De atra bile 34 53.5
De usu pulsuum 30 66.7
De placitis Hippocratis et Platonis 316 32.7
De parvae pilae exercitio 16 93.3
De parvae pilae exercitio 14 80.4
De venereis 2 53.6
De venereis 3 75.9
De sanitate tuenda 360 53.8
De rebus boni malique suci 49 49.6
De ptisana 12 54.3
De dignotione ex insomniis 1 20.0
De morborum differentiis 24 35.5
De causis morborum 32 53.2
De symptomatum differentiis 16 24.1
De symptomatum causis 119 40.9
De differentiis febrium 86 41.5
De morborum temporibus 21 39.0
De totius morbi temporibus 12 33.0
De typis 8 52.9
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 19 34.2
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 38 41.4
De comate secundum Hippocratem 27 81.9
De marcore 15 25.8
De tumoribus praeter naturam 17 40.9
De inaequali intemperie 14 44.7
De difficultate respirationis 177 55.2
De locis affectis 264 38.1
De pulsibus ad tirones 35 59.7
De differentiis pulsuum 149 34.3
De dignoscendis pulsibus 143 45.3
De causis pulsuum 158 49.6
De praesagitione ex pulsibus 178 49.4
Synopsis librorum suorum de pulsibus 74 47.7
De crisibus 148 43.1
De diebus decretoriis 93 34.1
De methodo medendi 588 37.4
Ad Glauconem de methodo medendi 115 51.1
De venae sectione adversus Erasistratum 30 50.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 45 49.2
De curandi ratione per venae sectionem 32 31.7
De purgantium medicamentorum facultate 19 63.2
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 13 64.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 11 79.5
Pro puero epileptico consilium 14 42.7
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 466 35.7
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 401 31.5
De compositione medicamentorum per genera 438 46.2
De antidotis 137 56.4
De theriaca ad Pisonem 73 57.5
Institutio logica 17 19.1
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 12 45.2
De praenotione ad Epigenem 55 49.7
De substantia facultatum naturalium fragmentum 4 28.6
In Hippocratis De natura hominis 99 39.9
In Hippocratis De victu acutorum 335 49.3
In Hippocratis Epidemiarum I 965 61.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 540 55.7
Adversus Lycum 60 78.2
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 27 35.8
In Hippocratis De articulis 276 44.1
In Hippocratis De fracturis 184 43.6
In Hippocratis De officina medici 132 31.6
De musculorum dissectione ad tirones 29 19.8
De consuetudinibus 21 52.0
De experientia medica 8 77.0
De causis respirationis 1 14.7
De optima doctrina 4 21.4
De temperamentis 133 47.3
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 20 31.2
De plenitudine 63 56.2
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 2 29.9
In Hippocratis Prognosticum 178 40.9
Plato
Phaedo 114 48.5
Cratylus 68 34.2
Theaetetus 87 35.5
Sophist 64 36.4
Statesman 82 44.3
Parmenides 136 80.9
Philebus 90 46.2
Phaedrus 81 44.7
Alcibiades 1 37 32.4
Alcibiades 2 39 85.6
Hipparchus 6 24.5
Lovers 16 61.7
Theages 20 52.7
Charmides 20 22.2
Laches 29 34.8
Lysis 20 26.7
Apology* 73 84.2
Crito* 34 73.8
Euthyphro* 23 41.0
Republic* 462 48.2
Symposium* 78 41.5
Lucian of Samosata
Cataplus 12 30.0
Juppiter confutatus 5 21.6
Juppiter tragoedus 24 36.4
Gallus 42 74.2
Prometheus 8 33.3
Prometheus 8 32.8
Icaromenippus 17 32.4
Timon 29 48.3
Charon sive contemplantes 23 52.8
Vitarum auctio 11 30.3
Revivescentes sive piscator 38 57.6
Bis accusatus sive tribunalia 36 60.7
De sacrificiis 11 60.3
De sacrificiis 11 60.2
Adversus indoctum et libros multos ementem 18 46.3
Somnium sive vita Luciani 9 49.5
De parasito sive artem esse parasiticam 20 29.8
Philopseudes sive incredulus 32 51.4
Dearum judicium 4 19.0
De mercede conductis potentium familiaribus 58 80.9
De morte Peregrini 36 83.1
Fugitivi 12 37.2
Toxaris vel amicitia 88 91.6
De saltatione 24 34.1
Lexiphanes 16 61.1
Eunuchus 7 52.0
De astrologia 11 56.9
Pseudologista 16 40.2
Deorum concilium 19 101.9
Tyrannicida 13 44.4
Abdicatus 24 49.4
Dialogi Marini 11 26.4
Arrian
Anabasis 475 59.4
Indica 79 58.1
Cynegeticus 35 57.2
Periplus Ponti Euxini 13 30.5
Tactica 29 31.8
Acies Contra Alanos 3 24.6
Apollonius, Dyscolus
De constructione 65 14.9
Aeschylus
Suppliant Maidens 18 37.9
Suppliant Maidens 20 36.9
Persians 32 56.5
Prometheus Bound 12 20.8
Prometheus Bound 12 19.6
Seven Against Thebes 13 26.1
Agamemnon 45 56.5
Agamemnon 48 54.8
Libation Bearers 18 34.2
Eumenides* 14 27.4
Persians* 30 59.0
Aristotle
Analytica priora 101 16.2
Analytica priora 99 15.5
De anima 65 30.2
De anima 66 29.7
Res Publica Atheniensium 71 45.8
Res Publica Atheniensium 1 10.0
Categoriae 29 27.0
De divinatione per somnum 11 91.7
Historia animalium 531 58.2
De insomniis 6 24.4
De interpretatione 20 30.6
De iuventute et senectute, De vita et morte 12 62.2
De longitudine et brevitate vitae 12 66.4
Magna Moralia 59 23.8
De memoria et reminiscentia 12 45.7
Meteorologica 179 52.8
De partibus animalium 190 50.1
Physica 148 25.0
Ars Poetica 44 40.9
De respiratione 28 46.1
De sophisticis elenchis 74 50.7
De sensu et sensibilibus 27 33.8
De somno et vigilia 14 46.6
Topica 189 41.3
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 2 7.7
Physica (textus alter) 2 8.3
Ars Poetica* 44 40.9
Aristoxenus
Harmonics 42 28.8
Agathemerus
Geographiae informatio 3 16.8
Theophrastus
Characters 25 36.1
Aesop
Fabulae 149 34.8
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 48 18.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 89 5.0
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 76 20.8
Pausanias
Description of Greece 659 29.3
Old Testament
Genesis 17 5.3
Exodus 15 6.2
Leviticus 2 1.0
Numbers 13 5.4
Deuteronomium 21 9.3
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 12 8.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 6 3.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 4 2.0
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 12 7.0
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 13 6.6
unknown 72 36.5
Isaias 72 18.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 8 4.4
pseudo-Galen
De fasciis 11 14.2
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 9 8.3
Introductio seu medicus 56 30.8
De remediis parabilibus 44 14.3
De theriaca ad Pamphilianum 12 60.3
De optima secta ad Thrasybulum 55 30.7
Lysias
Funeral Oration 35 81.7
Against Simon: Defense 18 77.9
On A Wound By Premeditation 6 57.9
For Callias 6 235.3
Against Andocides 15 53.5
On the Olive Stump 18 83.4
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 5 43.6
For The Soldier 5 52.1
Against Theomnestus 1 10 61.5
Against Theomnestus 2 4 67.3
Against Eratosthenes 42 80.5
Against Eratosthenes 42 80.5
Against Alcibiades 1 22 84.5
Against Alcibiades 2 5 77.4
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 14 115.3
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 7 110.6
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 10 69.6
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 45 135.7
For Polystratus 8 38.9
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 13 92.9
Against The Corn-Dealers 7 57.6
Against Pancleon 7 83.7
Against Pancleon 7 83.7
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 9 57.1
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 19 91.1
On the Scrutiny of Evandros 7 46.9
Against Epicrates and his Fellow-envoys 1 12.3
Against Ergocles 8 82.6
Against Philocrates 7 99.9
Against Nicomachus 18 89.0
Against Philon, On his Scrutiny 5 25.3
Against Diogeiton 13 72.7
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 7 117.6
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 26 49.9
Olympic Oration 6 138.2
On the Murder of Eratosthenes* 7 27.2
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 15 79.3
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 49.5
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 70.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 111 21.0
Adversus Mathematicos 240 21.6
Apollodorus
Library 62 22.3
Epitome 29 35.7
Appianus of Alexandria
Kings 1 12.7
Italy 6 52.7
Samnite History 21 58.7
Gallic History 8 38.1
Sicily and the Other Islands 5 51.1
Wars in Spain 123 74.6
Hannibalic War 57 56.6
Punic Wars 186 70.1
Macedonian Affairs 30 78.6
Illyrian Wars 31 62.4
Syrian Wars 95 66.2
Civil Wars 618 50.7
Mithridatic Wars 204 81.7
Artemidorus
Onirocriticon 350 53.7
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 89 25.0
Clement of Alexandria
Protrepticus 46 19.9
Paedagogus 128 22.5
Stromata Books 7-8 60 20.8
Eclogae propheticae 7 13.9
Quis dives salvetur 26 27.6
Excerpta ex Theodoto 8 10.5
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 118 41.2
Vita Hippocratis 3 60.5
Antisthenes
Ajax 2 38.0
Odysseus 4 43.0
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 15 60.0
Encomium of Helen* 8 57.3
Alcidamas
Peri Sophiston 8 36.3
Odysseus 13 33.1
Dio Chrysostom
Orationes 1,321 70.9
Babrius
Fabulae Aesopeae 39 33.7
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 269 36.6
Polyaenus Macedo
Strategemata 426 68.9
Excerpta Polyaeni 104 64.0
Hippocrates
De prisca medicina 64 112.5
De aere, aquis, locis 41 53.3
Prognosticon 22 40.7
De diaeta in morbis acutis 62 96.2
De diaeta acutorum (spurium) 30 53.5
Epidemiarum 419 100.6
De capitis vulneribus 33 63.6
De fracturis 76 64.6
De articulis 146 65.1
Vectiarius 15 28.8
Aphorismi 58 77.9
Lex 3 86.7
De humoribus 9 39.2
Prorrheticon I 63 64.1
Coa praesagia 64 55.1
De arte 18 65.6
De natura hominis 21 53.0
De salubri diaeta 13 89.9
De flatibus 23 79.8
De liquidorum usu 4 27.7
De morbis I 245 69.7
De genitura 13 65.2
De natura pueri 33 44.6
De affectionibus 30 40.0
De locis in homine 38 45.4
De morbo sacro 36 73.4
De haemorrhoidibus 2 21.2
De fistulis 3 18.6
De diaeta 103 52.0
De affectionibus interioribus 117 73.1
De natura muliebri 26 22.6
De octimestri partu 13 165.8
De muliebribus 214 44.8
De virginum morbis 4 89.5
De superfoetatione 11 33.4
De exsectione foetus 3 64.0
De anatomia 1 44.6
De dentitione 14 411.8
De glandulis 20 112.3
De carnibus 28 81.4
De corde 4 39.8
De alimento 11 80.9
De visu 4 51.7
De natura ossium 9 28.1
De medico 10 64.0
De habitu decenti 16 110.7
De crisibus 19 94.3
De diebus criticis 8 62.2
Epistulae, Decretum, Orationes 66 57.5
De officina medici 8 35.1
De ulceribus 9 25.5
Praeceptiones 5 37.1
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 65 33.1
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 44 25.2
Justin Martyr
Apology 31 21.3
Apologia secunda 9 27.4
Apologia secunda 9 27.4
Dialogue with Trypho 108 20.3
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 10 37.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 389 51.6
unknown
unknown 426 68.7
unknown 104 64.0
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 41 24.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 992 27.6
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 161 9.9
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 588 30.7
In Librum De Sensu Commentarium 222 41.8
Problems and Solutions 6 15.7
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 236 31.2
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 278 32.0
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 20 123.0
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 36 31.2
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 36 31.2
De Resurrectione 25 27.8
De Resurrectione 28 30.9
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 27 26.7
De Sphaera Quae Movetur 2 4.8
Barnabae epistula
Barnabae epistula 7 10.1
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 9 42.6
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 4 14.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 28 28.4
Epistula II ad Corinthios 10 32.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 2 9.0
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 73 18.5
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 2 58.7
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 91 32.5
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Ad Trallianos (epist. 3) 4 40.7
Ad Romanos (epist. 4) 2 19.2
Ad Philadelphios (epist. 5) 2 19.3
Ad Polycarpum (epist. 7) 4 51.3
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 46 21.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 8 12.7
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 10 36.9
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 13 36.5
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 8 37.6
Oracula Sibyllina
Oracula 200 75.6
Fragmenta 5 80.6
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 43 18.5
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 33 46.4
The Testament of Abraham Recension B 4 12.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 93 24.5
Theophilus
Ad Autolycum 52 24.0
Ad Autolycum 54 25.0
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 32 27.0
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 2 67.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 33 32.7
Euclid
Elements 40 2.4
Data 2 1.0
Plotinus
Enneades 824 36.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 91 30.6
In Aristotelis Physica Paraphrasis 226 26.1
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 197 34.5
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 64 42.3
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 105 14.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 757 32.6
Historia Ecclesiastica 357 36.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 22 28.4
Demonstratio Evangelica 303 18.9
De Ecclesiastica Theologia 13 8.1
De Theophania (Fragmenta) 18 21.9
Onomasticon 6 4.8
Vita Constantini 95 24.9
Oration of Constantine 23 20.2
De Laudibus Constantini 54 27.9
Historia Ecclesiastica 352 35.5
Epiphanius
Ancoratus 67 16.7
Panarion (Adversus Haereses) 444 23.2
Anacephalaeosis [Sp.] 5 16.7
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 61 39.4
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 11 52.7
De Theologia (Orat. 28) 32 43.2
De Filio (Orat. 29) 7 14.2
De Filio (Orat. 30) 16 31.8
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 10 16.1
Carmina moralia 1 70.9
Iamblichus
Protrepticus 107 38.9
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 81 24.5
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 177 36.2
Zetemata codicis Vaticani 20 19.6
Isagoge Sive Quinque Voces 36 60.2
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 66 26.7
Marcellus
Fragmenta 13 11.3
Origen
Contra Celsum 630 37.8
Commentarii In Evangelium Joannis 419 26.0
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 45 19.4
Exhortatio ad martyrium 45 36.0
De oratione 68 23.8
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 55 21.5
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 13 15.8
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 11 10.4
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 9 24.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 2 9.5
Homiliae In Lucam 33 19.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 32 23.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 73 23.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 58 25.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 253 27.6
Epistula ad Africanum 26 55.1
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 4 53.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 14 30.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 563 50.1
Eunapius
Vitae Sophistarum 2 25.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 142 45.8
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 210 29.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 211 30.4
Libanius
Epistulae 1-1544 648 52.1
Oratio 1 129 56.8
Oratio 3 11 56.0
Oratio 4 13 54.5
Oratio 5 9 32.0
Oratio 6 9 85.1
Oratio 7 7 133.8
Oratio 8 11 149.5
Oratio 9 4 43.9
Oratio 10 35 157.8
Oratio 11 69 44.3
Oratio 26 17 59.7
Oratio 27 22 59.5
Oratio 28 9 40.9
Oratio 29 21 68.4
Oratio 30 28 53.7
Oratio 31 22 57.8
Oratio 32 10 39.5
Oratio 33 36 90.4
Oratio 34 18 70.9
Oratio 35 14 53.0
Oratio 36 8 55.4
Oratio 38 15 73.9
Oratio 39 15 74.4
Oratio 40 8 32.0
Oratio 41 17 94.5
Oratio 42 23 47.9
Oratio 43 12 56.3
Oratio 44 3 71.6
Oratio 45 25 77.3
Oratio 46 28 70.4
Oratio 47 25 72.4
Oratio 48 19 52.7
Oratio 49 17 55.7
Oratio 50 16 53.7
Oratio 51 31 108.0
Oratio 52 32 68.8
Oratio 53 27 99.6
Oratio 54 43 70.9
Oratio 55 16 54.2
Oratio 56 13 57.6
Oratio 57 26 61.2
Oratio 59 79 58.9
Oratio 60 4 48.5
Oratio 61 6 37.8
Oratio 62 52 95.6
Oratio 63 23 66.3
Oratio 64 52 48.4
Declamatio 1 64 42.1
Declamatio 2 16 53.5
Declamatio 3 14 55.8
Declamatio 4 43 59.2
Declamatio 5 21 26.6
Declamatio 6 9 16.0
Declamatio 7 9 45.9
Declamatio 8 8 31.3
Declamatio 9 16 39.9
Declamatio 10 28 74.0
Declamatio 11 7 24.6
Declamatio 12 29 69.1
Declamatio 13 23 40.9
Declamatio 14 13 41.8
Declamatio 16 33 48.5
Declamatio 17 33 50.0
Declamatio 18 13 50.3
Declamatio 19 20 55.4
Declamatio 20 9 32.7
Declamatio 21 25 80.3
Declamatio 22 21 63.2
Declamatio 23 34 41.3
Declamatio 24 4 16.4
Declamatio 25 17 46.1
Declamatio 26 18 47.7
Declamatio 27 8 39.3
Declamatio 28 8 46.7
Declamatio 29 15 63.5
Declamatio 30 41 78.1
Declamatio 31 27 63.0
Declamatio 32 25 57.1
Declamatio 33 23 57.2
Declamatio 34 69 56.9
Declamatio 35 20 67.6
Declamatio 37 32 105.8
Declamatio 38 32 84.2
Declamatio 39 20 58.3
Declamatio 40 30 42.3
Declamatio 41 24 59.6
Declamatio 42 19 40.7
Declamatio 44 21 35.8
Declamatio 46 13 37.7
Declamatio 47 14 31.5
Declamatio 48 16 30.1
Declamatio 49 29 43.4
Declamatio 50 20 53.1
Declamatio 51 7 64.8
Characteres Epistolici [Sp.] 21 89.6
Oratio 2 24 61.0
Oratio 37 8 44.4
Oratio 58 14 44.3
Declamatio 15 25 46.4
Declamatio 36 12 31.1
Declamatio 43 35 57.0
Declamatio 45 27 111.2
unknown
unknown 8 57.3
unknown 15 60.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 257 23.4
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 60 32.5
Anna Comnena
Alexias 752 53.8
Alexias 739 52.4
Alexias 739 52.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 212 41.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 138 27.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 63 22.1
De Libero Arbitrio 13 17.0
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 2 10.4
Fragmenta In Job (In Catenis) 3 18.6
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 90 37.5
Narrationes de Syntipa 28 23.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,777 52.0
Annals of Rome 319 34.3
Argumenta 45 19.2
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 29 26.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 672 24.4
In Aristotelis Categorias Commentarium 407 23.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,067 23.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 278 19.7
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 193 28.2
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 204 12.2
unknown 243 16.8
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 243 16.9
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 216 40.0
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 254 22.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 504 20.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 838 26.5
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 395 40.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 149 42.5
In Aristotelis Categorias Commentarius 64 21.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 265 27.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 79 22.7
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 327 42.2
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 487 26.0
Olympiodorus
Prolegomena 112 18.0
In Aristotelis Meteora Commentaria 408 36.0
Elias
In Porphyrii Isagogen 152 42.7
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 111 18.8
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 330 42.4
Agathias Scholasticus
Historiae 280 48.1
Epigrammata 16 27.0
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 94 25.9
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 185 25.8
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 760 30.0
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 319 30.5
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 211 39.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 211 32.0
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 80 26.4
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 80 26.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 211 32.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 466 27.5
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 8 29.2
Zosimus
Historia Nova 289 47.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 190 28.2
Historia Ecclesiastica 178 27.2
Historia Religiosa 226 50.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 478 16.0 </