66900. ποιέω

to make, to do
logeion_003
 countfreq. per 10K
core5,01837.0
corpus62,86529.3

Editions by Text Group (829)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 13 20.3
De spiritu 8 22.4
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 64 27.5
Hegemonius
Acta Archelai 11 46.1
Euripides
Heracles 1 1.1
Bacchae* 3 3.6
Heracles* 1 1.1
Plutarch
Theseus 23 29.8
unknown 18 19.9
unknown 3 25.4
unknown 35 36.2
unknown 20 26.3
Comparison of Lycurgus and Numa 5 30.7
Solon 31 34.5
Publicola 15 25.5
Comparison of Solon and Publicola 6 61.0
unknown 18 21.8
unknown 13 11.7
Fabius Maximus 10 12.8
Alcibiades 24 22.7
unknown 31 32.3
unknown 8 72.5
unknown 23 24.6
unknown 9 9.0
unknown 2 40.2
unknown 25 25.9
unknown 39 19.3
Pericles* 28 26.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 854 34.6
Deipnosophistae 856 34.2
Isocrates
Against Euthynus 5 42.1
Against Callimachus 30 79.2
Against Lochites 11 92.1
On the team of horses 23 74.8
Trapeziticus 28 78.5
Aegineticus 15 48.5
To Demonicus 17 55.1
Against the Sophists 8 56.7
Busiris 23 78.2
Plataicus 26 76.1
To Nicocles 26 80.5
Nicocles or the Cyprians 25 62.3
Evagoras 33 67.9
Archidamus 55 84.1
On the Peace 62 73.6
Areopagiticus 24 49.4
Antidosis 128 68.1
To Philip 68 72.4
Panathenaicus 119 70.3
Ad Dionysium 3 53.6
Ad filios Jasonis 5 54.7
Ad Archidamum 6 51.9
Ad reges Mytilenaeos 9 129.5
Ad Timotheum 6 72.5
Ad Philippum 9 68.3
Ad Alexandrum 2 70.2
Ad Antipatrum 4 46.7
Ad Philippum 3 67.4
Helen* 29 73.8
Panegyricus* 78 68.3
Sophocles
Trachiniae 5 6.2
Electra 11 11.3
Philoctetes 11 11.2
Tracking Satyrs 1 4.3
Ajax* 4 4.6
Antigone* 6 7.4
Oedipus at Colonus* 11 9.4
Oedipus Tyrannus* 4 3.9
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 1 11.4
Hymn 2 to Demeter* 4 10.7
unknown
unknown 17 77.1
unknown 19 72.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 81 17.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 31 23.4
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 75 23.5
De Cherubim 13 17.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 18 19.2
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 24 21.3
De Posteritate Caini 17 15.7
De Gigantibus 1 3.1
Quod Deus Sit Immutabilis 20 22.2
De Agricultura 10 11.2
De Plantatione 21 23.5
De Ebrietate 10 8.8
De Sobrietate 7 20.3
De Confusione Linguarum 18 18.1
De Migratione Abrahami 32 26.1
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 25 16.1
De Congressu Eruditionis Gratia 11 12.6
De Fuga Et Inventione 15 14.0
De Mutatione Nominum 13 10.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 32 12.7
De Abrahamo 15 11.3
De Josepho 12 9.5
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 30 9.7
De Decalogo 12 14.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 72 12.7
De Virtutibus 11 9.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 4 4.5
Quod Omnis Probus Liber Sit 16 21.3
De Vita Contemplativa 7 15.4
De Aeternitate Mundi 6 6.6
In Flaccum 10 11.3
Legatio Ad Gaium 13 7.5
Aristophanes
Lysistrata 30 34.0
Ecclesiazusae 17 20.2
Birds* 20 17.0
Clouds* 26 24.5
Frogs* 39 38.9
Antiphon
On the murder of Herodes 21 30.6
New Testament
Gospel according to Matthew 85 43.5
Mark 1 9.8
Mark 46 38.3
Gospel of Luke 89 42.7
Acts 67 34.5
Epistle to the Romans 23 30.2
1 Corinthians 14 19.3
Second Corinthians 9 18.8
Epistle to the Galatians 6 24.9
Ephesians 10 38.6
Letter to the Philippians 3 17.1
Letter to the Colossians 3 17.8
First Letter to the Thessalonians 4 25.2
Second Letter to the Thessalonians 2 21.8
First Timothy 4 23.6
Second Timothy 1 7.6
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Epistle to Philemon 3 84.0
Letter to the Hebrews 19 36.4
James 12 65.3
First Epistle of Peter 3 16.9
Second Epistle of Peter 4 34.4
First John 13 56.0
Third Letter of John 3 128.8
Letter of Jude 2 41.8
Revelation 30 28.6
Gospel according to John* 109 64.6
Xenophon
Hellenica 334 47.2
Memorabilia 270 69.5
Economics 115 59.0
Symposium 49 47.3
Apology 6 27.1
Cyropaedia 477 55.7
Hiero 28 43.7
Constitution of the Lacedaimonians 31 58.5
Ways and Means 5 12.1
On the Cavalry Commander 32 51.6
On the Art of Horsemanship 44 58.6
On Hunting 38 39.2
Agesilaus* 34 43.1
Anabasis* 276 45.0
Galen
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 2 14.2
De sectis ad eos qui introducuntur 6 9.6
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 25 20.7
Ars Medica 24 14.9
De elementis ex Hippocrate 19 13.7
De temperamentis 30 10.8
De naturalibus facultatibus 34 10.3
De anatomicis administrationibus 123 15.7
De ossibus ad tirones 4 5.8
De venarum arteriarumque dissectione 13 17.3
De nervorum dissectione 4 11.1
De instrumento odoratus 8 19.3
De uteri dissectione 4 12.2
De usu partium corporis humani I-XI 263 13.5
De motu musculorum 18 12.2
De victu attenuante 4 6.3
De victu attenuante 4 6.3
De utilitate respirationis 5 8.2
De semine 28 13.4
De foetuum formatione 15 19.2
An in arteriis sanguis contineatur 6 12.7
De optima corporis nostri constitutione 4 22.3
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 16 18.6
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 16 19.1
De atra bile 10 15.7
De usu pulsuum 6 13.3
De placitis Hippocratis et Platonis 162 16.8
De sanitate tuenda 117 17.5
De rebus boni malique suci 5 5.1
De ptisana 4 18.1
De morborum differentiis 4 5.9
De causis morborum 4 6.7
De symptomatum differentiis 14 21.0
De symptomatum causis 26 8.9
De differentiis febrium 19 9.2
De morborum temporibus 11 20.4
De totius morbi temporibus 3 8.3
De typis 5 33.1
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 9 16.2
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 8 8.7
De comate secundum Hippocratem 7 21.2
De marcore 8 13.7
De tumoribus praeter naturam 2 4.8
De inaequali intemperie 1 3.2
De difficultate respirationis 46 14.3
De locis affectis 64 9.2
De pulsibus ad tirones 4 6.8
De differentiis pulsuum 116 26.7
De dignoscendis pulsibus 54 17.1
De causis pulsuum 37 11.6
De praesagitione ex pulsibus 38 10.5
Synopsis librorum suorum de pulsibus 26 16.8
De crisibus 45 13.1
De diebus decretoriis 41 15.0
De methodo medendi 289 18.4
Ad Glauconem de methodo medendi 31 13.8
De venae sectione adversus Erasistratum 13 21.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 33 36.1
De curandi ratione per venae sectionem 15 14.9
De purgantium medicamentorum facultate 6 20.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 6 30.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 7.2
Pro puero epileptico consilium 3 9.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 175 13.4
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 620 48.7
De compositione medicamentorum per genera 454 47.9
De antidotis 91 37.5
De theriaca ad Pisonem 57 44.9
Institutio logica 15 16.9
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 14 52.8
De praenotione ad Epigenem 25 22.6
De substantia facultatum naturalium fragmentum 5 35.8
In Hippocratis De natura hominis 55 22.2
In Hippocratis De victu acutorum 167 24.6
In Hippocratis Epidemiarum I 324 20.5
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 179 18.5
Adversus Lycum 9 11.7
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 10 13.3
In Hippocratis De articulis 177 28.3
In Hippocratis De fracturis 142 33.6
In Hippocratis De officina medici 137 32.8
De musculorum dissectione ad tirones 19 12.9
De consuetudinibus 12 29.7
De experientia medica 3 28.9
De causis respirationis 1 14.7
De optima doctrina 5 26.8
De temperamentis 29 10.3
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 10 15.6
De plenitudine 12 10.7
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 3 44.9
In Hippocratis Prognosticum 66 15.2
Plato
Phaedo 63 26.8
Cratylus 47 23.6
Theaetetus 67 27.3
Sophist 34 19.3
Statesman 41 22.2
Parmenides 9 5.4
Philebus 25 12.8
Phaedrus 72 39.7
Alcibiades 1 34 29.8
Alcibiades 2 6 13.2
Hipparchus 4 16.3
Lovers 11 42.4
Theages 13 34.3
Charmides 40 44.5
Laches 37 44.4
Lysis 39 52.1
Definitiones 3 16.5
Apology* 41 47.3
Crito* 39 84.7
Euthyphro* 24 42.8
Republic* 343 35.8
Symposium* 82 43.6
Lucian of Samosata
Cataplus 5 12.5
Juppiter confutatus 4 17.3
Juppiter tragoedus 18 27.3
Gallus 10 17.7
Prometheus 9 37.5
Prometheus 9 36.9
Icaromenippus 4 7.6
Timon 9 15.0
Charon sive contemplantes 11 25.3
Vitarum auctio 7 19.3
Revivescentes sive piscator 22 33.4
Bis accusatus sive tribunalia 11 18.6
De sacrificiis 8 43.9
De sacrificiis 8 43.8
Adversus indoctum et libros multos ementem 15 38.6
Somnium sive vita Luciani 2 11.0
De parasito sive artem esse parasiticam 5 7.4
Philopseudes sive incredulus 20 32.2
Dearum judicium 4 19.0
De mercede conductis potentium familiaribus 17 23.7
De morte Peregrini 9 20.8
Fugitivi 5 15.5
Toxaris vel amicitia 24 25.0
De saltatione 18 25.6
Lexiphanes 9 34.4
Eunuchus 3 22.3
De astrologia 13 67.3
Pseudologista 15 37.7
Deorum concilium 5 26.8
Tyrannicida 8 27.3
Abdicatus 18 37.0
Dialogi Marini 12 28.8
Arrian
Anabasis 160 20.0
Indica 47 34.6
Cynegeticus 5 8.2
Periplus Ponti Euxini 12 28.2
Tactica 27 29.6
Acies Contra Alanos 1 8.2
Apollonius, Dyscolus
De constructione 49 11.2
Aeschylus
Suppliant Maidens 2 4.2
Suppliant Maidens 2 3.7
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Libation Bearers 1 1.9
Eumenides* 2 3.9
Aristotle
Analytica priora 47 7.5
Analytica priora 46 7.2
De anima 70 32.5
De anima 70 31.5
Res Publica Atheniensium 68 43.8
Res Publica Atheniensium 1 10.0
Categoriae 20 18.6
De divinatione per somnum 4 33.4
Historia animalium 272 29.8
De insomniis 10 40.6
De interpretatione 4 6.1
De iuventute et senectute, De vita et morte 8 41.5
De longitudine et brevitate vitae 4 22.1
Magna Moralia 84 33.8
De memoria et reminiscentia 6 22.9
Meteorologica 129 38.1
De partibus animalium 100 26.3
Physica 109 18.4
Ars Poetica 93 86.6
De respiratione 34 56.0
De sophisticis elenchis 81 55.5
De sensu et sensibilibus 40 50.0
De somno et vigilia 15 50.0
Topica 153 33.4
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 13 50.4
Ars Poetica* 93 86.6
Aristoxenus
Harmonics 35 24.0
Theophrastus
Characters 21 30.3
Aesop
Fabulae 117 27.3
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 46 17.6
Problemata arithmetica 10 71.7
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 415 23.4
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 175 47.8
Pausanias
Description of Greece 1,210 53.9
Old Testament
Genesis 155 48.4
Exodus 266 109.7
Leviticus 85 44.5
Numbers 116 47.8
Deuteronomium 161 71.0
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 59 42.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 89 57.6
Ruth 13 63.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 84 42.8
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 81 47.3
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 149 75.3
unknown 82 41.6
Isaias 204 51.9
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 149 81.2
pseudo-Galen
De fasciis 27 34.9
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 13 12.0
Introductio seu medicus 26 14.3
De remediis parabilibus 237 76.8
De theriaca ad Pamphilianum 5 25.1
De optima secta ad Thrasybulum 61 34.1
Lysias
Funeral Oration 20 46.7
Against Simon: Defense 17 73.6
On A Wound By Premeditation 8 77.2
For Callias 4 156.9
Against Andocides 23 82.0
On the Olive Stump 12 55.6
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 7 61.0
For The Soldier 9 93.8
Against Theomnestus 1 5 30.8
Against Theomnestus 2 2 33.7
Against Eratosthenes 37 70.9
Against Eratosthenes 37 70.9
Against Alcibiades 1 23 88.3
Against Alcibiades 2 7 108.4
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 9 74.1
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 2 31.6
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 11 76.5
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 6 18.1
For Polystratus 14 68.1
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 9 64.3
Against The Corn-Dealers 12 98.7
Against Pancleon 2 23.9
Against Pancleon 2 23.9
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 6 38.0
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 17 81.5
On the Scrutiny of Evandros 8 53.6
Against Epicrates and his Fellow-envoys 5 61.7
Against Ergocles 10 103.3
Against Philocrates 5 71.3
Against Nicomachus 17 84.0
Against Philon, On his Scrutiny 11 55.8
Against Diogeiton 10 55.9
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 3 50.4
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 34 65.2
Olympic Oration 2 46.1
On the Murder of Eratosthenes* 16 62.2
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 4 21.1
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 3 74.3
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 70.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 66 12.5
Adversus Mathematicos 213 19.2
Apollodorus
Library 58 20.9
Epitome 14 17.2
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 5 43.9
Samnite History 5 14.0
Gallic History 2 9.5
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 15 9.1
Hannibalic War 8 7.9
Punic Wars 31 11.7
Macedonian Affairs 10 26.2
Illyrian Wars 1 2.0
Syrian Wars 10 7.0
Civil Wars 110 9.0
Mithridatic Wars 20 8.0
Artemidorus
Onirocriticon 136 20.9
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 96 26.9
Clement of Alexandria
Protrepticus 30 13.0
Paedagogus 85 15.0
Stromata Books 7-8 70 24.2
Eclogae propheticae 8 15.9
Quis dives salvetur 27 28.7
Excerpta ex Theodoto 18 23.7
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 47 16.4
De Fasciis 1 5.2
Antisthenes
Ajax 1 19.0
Odysseus 4 43.0
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 12 48.0
Encomium of Helen* 5 35.8
Alcidamas
Peri Sophiston 12 54.4
Odysseus 20 51.0
Dio Chrysostom
Orationes 620 33.3
Babrius
Fabulae Aesopeae 28 24.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 196 26.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 142 23.0
Excerpta Polyaeni 93 57.3
Hippocrates
De prisca medicina 12 21.1
De aere, aquis, locis 10 13.0
Prognosticon 10 18.5
De diaeta in morbis acutis 28 43.4
De diaeta acutorum (spurium) 9 16.0
Epidemiarum 16 3.8
De capitis vulneribus 16 30.8
De fracturis 55 46.7
De articulis 75 33.4
Vectiarius 15 28.8
Aphorismi 21 28.2
Iusiurandum 5 196.1
Lex 1 28.9
De humoribus 13 56.7
Prorrheticon I 14 14.2
Coa praesagia 29 25.0
De arte 10 36.4
De natura hominis 15 37.9
De salubri diaeta 13 89.9
De flatibus 4 13.9
De liquidorum usu 7 48.5
De morbis I 98 27.9
De genitura 5 25.1
De natura pueri 25 33.8
De affectionibus 18 24.0
De locis in homine 121 144.7
De morbo sacro 20 40.8
De haemorrhoidibus 6 63.5
De fistulis 4 24.8
De diaeta 95 48.0
De affectionibus interioribus 67 41.8
De natura muliebri 61 53.0
De octimestri partu 3 38.3
De muliebribus 218 45.6
De superfoetatione 18 54.7
De exsectione foetus 3 64.0
De anatomia 2 89.3
De glandulis 14 78.6
De carnibus 8 23.3
De visu 2 25.9
De natura ossium 7 21.8
De medico 7 44.8
De habitu decenti 12 83.0
De crisibus 5 24.8
De diebus criticis 2 15.6
Epistulae, Decretum, Orationes 25 21.8
De officina medici 4 17.5
De ulceribus 10 28.3
Praeceptiones 3 22.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 39 19.8
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 10 5.7
Justin Martyr
Apology 60 41.2
Apologia secunda 18 54.7
Apologia secunda 18 54.7
Dialogue with Trypho 199 37.3
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 5 18.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 144 19.1
unknown
unknown 142 22.9
unknown 93 57.3
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 14 8.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 963 26.8
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 359 22.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 619 32.4
In Librum De Sensu Commentarium 107 20.1
Problems and Solutions 9 23.6
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 323 42.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 260 30.0
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 4 24.6
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 25 21.7
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 25 21.7
De Resurrectione 34 37.8
De Resurrectione 34 37.5
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 38 37.5
De Sphaera Quae Movetur 11 26.6
Barnabae epistula
Barnabae epistula 37 53.5
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 3 14.2
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 10 36.0
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 65 65.9
Epistula II ad Corinthios 23 73.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 16 72.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 73 18.5
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 1 29.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 63 22.5
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 4 21.7
Ad Magnesios (epist. 2) 2 18.5
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Ad Philadelphios (epist. 5) 2 19.3
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 2 17.1
Ad Polycarpum (epist. 7) 4 51.3
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 61 28.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 24 38.0
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 9 33.2
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 1 2.8
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 10 47.0
Oracula Sibyllina
Oracula 47 17.8
Fragmenta 4 64.5
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 26 11.2
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 19 26.7
The Testament of Abraham Recension B 12 36.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 97 25.5
Theophilus
Ad Autolycum 128 59.0
Ad Autolycum 129 59.7
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 26 21.9
Tatianus
Oratio ad Graecos 25 24.7
Euclid
Elements 583 35.4
Data 29 14.7
Data (demonstrationes alterae) 5 11.8
Plotinus
Enneades 1,250 55.4
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 68 22.9
In Aristotelis Physica Paraphrasis 218 25.2
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 147 25.8
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 39 25.8
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 183 24.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 588 25.3
Historia Ecclesiastica 209 21.2
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 8 10.3
Demonstratio Evangelica 297 18.6
De Ecclesiastica Theologia 62 38.5
De Theophania (Fragmenta) 26 31.6
Onomasticon 2 1.6
Vita Constantini 105 27.6
Oration of Constantine 16 14.1
De Laudibus Constantini 19 9.8
Historia Ecclesiastica 210 21.2
Epiphanius
Ancoratus 75 18.7
Panarion (Adversus Haereses) 582 30.4
Anacephalaeosis [Sp.] 5 16.7
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 4 19.1
De Theologia (Orat. 28) 15 20.3
De Filio (Orat. 29) 6 12.1
De Filio (Orat. 30) 28 55.6
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 12 19.3
Carmina moralia 1 70.9
Iamblichus
Protrepticus 69 25.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 76 23.0
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 94 19.2
Zetemata codicis Vaticani 23 22.6
Isagoge Sive Quinque Voces 12 20.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 71 28.8
Marcellus
Fragmenta 24 20.8
Origen
Contra Celsum 493 29.6
Commentarii In Evangelium Joannis 631 39.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 56 24.1
Exhortatio ad martyrium 20 16.0
De oratione 71 24.8
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 108 42.2
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 39 47.5
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 25 23.7
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 5 295.9
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 12 32.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 15 71.2
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 1 120.5
Homiliae In Lucam 54 31.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 33 23.9
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 138 43.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 74 32.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 328 35.8
Epistula ad Africanum 13 27.5
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 17 37.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 261 23.2
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 72 23.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 211 29.6
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 215 30.9
Libanius
Epistulae 1-1544 774 62.2
Oratio 1 103 45.4
Oratio 3 16 81.5
Oratio 4 15 62.9
Oratio 5 10 35.6
Oratio 6 3 28.4
Oratio 7 1 19.1
Oratio 8 4 54.3
Oratio 9 8 87.7
Oratio 10 23 103.7
Oratio 11 57 36.6
Oratio 26 19 66.7
Oratio 27 34 91.9
Oratio 28 9 40.9
Oratio 29 20 65.2
Oratio 30 33 63.3
Oratio 31 13 34.2
Oratio 32 10 39.5
Oratio 33 25 62.8
Oratio 34 22 86.6
Oratio 35 11 41.7
Oratio 36 6 41.5
Oratio 38 21 103.5
Oratio 39 15 74.4
Oratio 40 15 60.0
Oratio 41 13 72.3
Oratio 42 37 77.0
Oratio 43 20 93.9
Oratio 44 5 119.3
Oratio 45 22 68.0
Oratio 46 35 88.0
Oratio 47 21 60.8
Oratio 48 20 55.5
Oratio 49 22 72.0
Oratio 50 27 90.6
Oratio 51 20 69.7
Oratio 52 32 68.8
Oratio 53 24 88.6
Oratio 54 40 66.0
Oratio 55 23 78.0
Oratio 56 20 88.7
Oratio 57 33 77.7
Oratio 59 37 27.6
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 6 37.8
Oratio 62 25 45.9
Oratio 63 29 83.6
Oratio 64 36 33.5
Declamatio 1 88 57.8
Declamatio 2 12 40.1
Declamatio 3 14 55.8
Declamatio 4 29 39.9
Declamatio 5 37 46.9
Declamatio 6 22 39.1
Declamatio 7 17 86.7
Declamatio 8 18 70.4
Declamatio 9 24 59.8
Declamatio 10 25 66.1
Declamatio 11 14 49.3
Declamatio 12 2 4.8
Declamatio 13 12 21.3
Declamatio 14 23 73.9
Declamatio 16 8 11.8
Declamatio 17 25 37.8
Declamatio 18 2 7.7
Declamatio 19 11 30.4
Declamatio 20 8 29.1
Declamatio 21 11 35.3
Declamatio 22 19 57.2
Declamatio 23 22 26.7
Declamatio 24 4 16.4
Declamatio 25 8 21.7
Declamatio 26 9 23.9
Declamatio 27 7 34.3
Declamatio 28 2 11.7
Declamatio 29 1 4.2
Declamatio 30 12 22.9
Declamatio 31 14 32.7
Declamatio 32 18 41.1
Declamatio 33 12 29.8
Declamatio 34 30 24.7
Declamatio 35 13 43.9
Declamatio 37 15 49.6
Declamatio 38 26 68.4
Declamatio 39 22 64.1
Declamatio 40 4 5.6
Declamatio 41 26 64.6
Declamatio 42 26 55.7
Declamatio 44 23 39.2
Declamatio 46 4 11.6
Declamatio 47 23 51.8
Declamatio 48 14 26.4
Declamatio 49 14 21.0
Declamatio 50 20 53.1
Characteres Epistolici [Sp.] 8 34.1
Oratio 2 21 53.4
Oratio 37 11 61.1
Oratio 58 21 66.5
Declamatio 15 4 7.4
Declamatio 36 12 31.1
Declamatio 43 9 14.7
Declamatio 45 7 28.8
unknown
unknown 5 35.8
unknown 12 48.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 331 30.2
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 6 3.3
Anna Comnena
Alexias 365 26.1
Alexias 365 25.9
Alexias 365 25.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 83 16.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 176 34.9
unknown 1 8.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 37 13.0
De Libero Arbitrio 47 61.3
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 20 104.0
Fragmenta In Job (In Catenis) 6 37.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 88 36.7
Narrationes de Syntipa 27 22.9
Joannes Zonaras
Annals of Rome 959 28.1
Annals of Rome 266 28.6
Argumenta 69 29.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 21 19.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 522 18.9
In Aristotelis Categorias Commentarium 764 43.8
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,064 23.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 208 14.7
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 240 35.0
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 359 21.4
unknown 202 14.0
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 202 14.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 149 27.6
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 633 56.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 679 27.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 806 25.5
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 280 28.6
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 139 39.6
In Aristotelis Categorias Commentarius 82 27.8
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 271 27.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 51 14.7
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 188 24.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 442 23.6
Olympiodorus
Prolegomena 286 45.9
In Aristotelis Meteora Commentaria 433 38.2
Elias
In Porphyrii Isagogen 110 30.9
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 246 41.7
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 180 23.1
Agathias Scholasticus
Historiae 129 22.2
Epigrammata 4 6.8
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 187 51.5
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 206 28.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 654 25.8
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 396 37.9
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 93 17.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 237 35.9
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 151 49.8
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 151 49.8
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 237 35.9
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 448 26.5
Chrestomathy 1 15.1
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 4 14.6
Zosimus
Historia Nova 188 30.6
Theodoret
Historia Ecclesiastica 114 16.9
Historia Ecclesiastica 104 15.9
Historia Religiosa 108 24.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 881 29.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 364 45.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 216 40.3
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 72 55.6
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 139 27.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 379 48.6
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 8 24.8
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 13 37.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 523 42.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 152 30.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 336 30.9
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 130 37.5
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 92 32.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 133 33.1
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 85 43.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 59 40.7
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 29 28.9
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 32 34.8 <