66762. πνευματικός

of spirit, spiritual
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1,3090.6

Editions by Text Group (125)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Philo Judaeus
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Abrahamo 1 0.8
De Aeternitate Mundi 2 2.2
New Testament
Epistle to the Romans 3 3.9
1 Corinthians 16 22.1
Epistle to the Galatians 1 4.1
Ephesians 3 11.6
Letter to the Colossians 2 11.8
First Epistle of Peter 2 11.3
Revelation 1 1.0
Galen
De anatomicis administrationibus 5 0.6
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De sanitate tuenda 1 0.1
De symptomatum causis 1 0.3
De locis affectis 2 0.3
De differentiis pulsuum 10 2.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 3 0.2
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 2 0.2
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 1 1.6
De plenitudine 4 3.6
Aristotle
Historia animalium 2 0.2
Meteorologica 2 0.6
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 18 3.2
Stromata Books 7-8 11 3.8
Eclogae propheticae 4 7.9
Quis dives salvetur 2 2.1
Excerpta ex Theodoto 31 40.8
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 3 4.3
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Epistula II ad Corinthios 3 9.6
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 5 27.2
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 3 25.6
Ad Polycarpum (epist. 7) 2 25.7
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 33 15.4
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 9 0.4
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 15 0.9
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Ancoratus 16 4.0
Panarion (Adversus Haereses) 99 5.2
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 28 1.7
Commentarii In Evangelium Joannis 90 5.6
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 7 3.0
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 19 6.6
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 5 2.0
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Homiliae In Lucam 7 4.1
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 6 4.3
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 4 1.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 14 6.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 46 5.0
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 22 3.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 23 3.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 7 2.5
De Libero Arbitrio 2 2.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 8 0.3
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 7 1.0
Historia Ecclesiastica 7 1.1
Historia Religiosa 6 1.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 113 3.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 17 2.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 2.3
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 25 4.9
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 25 3.2
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 23 1.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 44 8.7
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 128 11.8
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 15 4.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 35 8.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 5 2.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 8 5.5
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 5 5.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 3 3.3
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 2.0
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 4.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 39 2.5
unknown 2 1.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 3 2.6
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 18 2.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 12 5.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 69 5.8
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 6.3
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 7 5.8
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 3 0.3

Passages (1 of 751)

passage   count
13.2 word list | read 1