66576. πλημμελέω

to make a false note in music; to offend, err
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus3050.1

Editions by Text Group (120)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.3
unknown 3 1.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Isocrates
Antidosis 1 0.5
To Philip 2 2.1
Panathenaicus 2 1.2
Ad Philippum 1 7.6
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 6 1.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
Xenophon
Memorabilia 3 0.8
Galen
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 1 1.2
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De sanitate tuenda 2 0.3
De morborum differentiis 1 1.5
De symptomatum differentiis 3 4.5
De symptomatum causis 7 2.4
De differentiis febrium 1 0.5
De totius morbi temporibus 1 2.8
De difficultate respirationis 3 0.9
De praesagitione ex pulsibus 1 0.3
De diebus decretoriis 1 0.4
De methodo medendi 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
Plato
Phaedo 1 0.4
Sophist 3 1.7
Statesman 1 0.5
Philebus 1 0.5
Phaedrus 1 0.6
Republic* 2 0.2
Arrian
Anabasis 3 0.4
Aristotle
De partibus animalium 1 0.3
Aesop
Fabulae 1 0.2
Old Testament
Leviticus 10 5.2
Numbers 3 1.2
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 2 1.4
unknown 3 1.5
Isaias 4 1.0
Lysias
For The Soldier 1 10.4
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 3 0.5
Stromata Books 7-8 2 0.7
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Tatianus
Oratio ad Graecos 2 2.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 10 0.6
Vita Constantini 2 0.5
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
Contra Celsum 6 0.4
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 2 2.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Oratio 1 2 0.9
Oratio 11 1 0.6
Oratio 28 1 4.5
Oratio 29 1 3.3
Oratio 43 1 4.7
Oratio 46 1 2.5
Oratio 51 1 3.5
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 4 2 2.8
Declamatio 7 1 5.1
Declamatio 10 2 5.3
Declamatio 24 1 4.1
Declamatio 25 2 5.4
Declamatio 27 1 4.9
Declamatio 30 1 1.9
Declamatio 47 1 2.3
Characteres Epistolici [Sp.] 1 4.3
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Sindbad the Philosopher
Narrationes de Syntipa 1 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 10 0.6
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 46 1.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 8 1.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 10 0.9
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 5 0.3
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (2 of 242)

remove

Libanius, Declamatio 25

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00525.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.16 word list | read 1
2.37 word list | read 1