66323. πλάσμα

anything moulded, an image, figure
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus3510.2

Editions by Text Group (115)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Theseus 1 1.3
Alcibiades 1 0.9
unknown 1 0.5
Pericles* 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 3 2.3
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
De Cherubim 1 1.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 2 1.8
De Ebrietate 1 0.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 2 1.3
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Decalogo 4 4.7
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 4 0.7
De Virtutibus 2 1.7
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
De Vita Contemplativa 1 2.2
De Aeternitate Mundi 2 2.2
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 5 2.9
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Plato
Theaetetus 2 0.8
Sophist 1 0.6
Lucian of Samosata
Prometheus 1 4.2
Prometheus 1 4.1
Philopseudes sive incredulus 1 1.6
De morte Peregrini 1 2.3
Aristotle
Physica 1 0.2
Old Testament
unknown 2 1.0
Isaias 2 0.5
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 4 3.7
Clement of Alexandria
Protrepticus 9 3.9
Paedagogus 3 0.5
Stromata Books 7-8 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 9 1.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 2 2.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 10 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Plotinus
Enneades 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 8 0.3
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Oration of Constantine 2 1.8
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Epiphanius
Ancoratus 5 1.2
Panarion (Adversus Haereses) 21 1.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
De Theologia (Orat. 28) 3 4.1
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 3 4.8
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 34 2.0
Commentarii In Evangelium Joannis 8 0.5
De oratione 2 0.7
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Epistula ad Africanum 1 2.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 11 1.5
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 11 1.6
Libanius
Epistulae 1-1544 5 0.4
Oratio 11 1 0.6
Oratio 30 1 1.9
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 46 1 2.9
Declamatio 48 1 1.9
Declamatio 49 1 1.5
Declamatio 45 1 4.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 4 0.8
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 3 1.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 7 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 8 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 2 0.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Epigrammata 2 3.4
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 24 1.4
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 8 0.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 6 0.5
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 5 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Aristophanes
Birds* 1 0.8

Passages (4 of 286)

remove

Philo Judaeus, De Decalogo

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg023.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
55 word list | read 1
70 word list | read 1
76 word list | read 1
156 word list | read 1