66314. πλανητός

wandering
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus590.0

Editions by Text Group (32)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 3 2.3
De Cherubim 2 2.7
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Aeternitate Mundi 1 1.1
Galen
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
Aristotle
Meteorologica 4 1.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 2 0.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 1 2.8
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 3 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Oration of Constantine 1 0.9
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 4 0.7
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 13 1.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Plato
Republic* 1 0.1

Passages (1 of 42)

remove

Philo Judaeus, De Cherubim

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg003.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
22 word list | read 2