65816. πέψις

softening, ripening
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus8250.4

Editions by Text Group (94)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 7 19.6
Plutarch
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7 0.3
Deipnosophistae 7 0.3
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Ebrietate 1 0.9
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 6 5.0
Ars Medica 7 4.3
De temperamentis 6 2.1
De temperamentis 6 2.2
De naturalibus facultatibus 26 7.9
De usu partium corporis humani I-XI 25 1.3
De semine 1 0.5
De bono habitu 1 11.9
De atra bile 2 3.1
De usu pulsuum 3 6.7
De placitis Hippocratis et Platonis 6 0.6
De sanitate tuenda 16 2.4
De rebus boni malique suci 8 8.1
De causis morborum 1 1.7
De symptomatum differentiis 9 13.5
De symptomatum causis 19 6.5
De differentiis febrium 9 4.3
De totius morbi temporibus 10 27.5
De plenitudine 1 0.9
De marcore 2 3.4
De difficultate respirationis 1 0.3
De locis affectis 6 0.9
De causis pulsuum 2 0.6
De praesagitione ex pulsibus 4 1.1
Synopsis librorum suorum de pulsibus 9 5.8
De crisibus 74 21.6
De diebus decretoriis 16 5.9
De methodo medendi 23 1.5
Ad Glauconem de methodo medendi 9 4.0
De venae sectione adversus Erasistratum 1 1.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 2 2.2
De curandi ratione per venae sectionem 2 2.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 2 10.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 7.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 5 0.4
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 9 0.7
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
De antidotis 1 0.4
De theriaca ad Pisonem 2 1.6
Institutio logica 1 1.1
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 42 6.2
In Hippocratis Epidemiarum I 40 2.5
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 53 5.5
Adversus Lycum 1 1.3
In Hippocratis Prognosticum 24 5.5
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
De consuetudinibus 1 2.5
Aristotle
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
De iuventute et senectute, De vita et morte 2 10.4
Meteorologica 17 5.0
De partibus animalium 9 2.4
De respiratione 1 1.6
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 2 1.1
De remediis parabilibus 2 0.6
De optima secta ad Thrasybulum 1 0.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Hippocrates
De prisca medicina 1 1.8
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
Coa praesagia 1 0.9
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Anonymus Londinensis
Iatrica 7 4.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2 0.1
In Librum De Sensu Commentarium 16 3.0
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 65 7.5
Athenagoras
De Resurrectione 3 3.3
De Resurrectione 3 3.3
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.4
Origen
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 18 1.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 4 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 100 8.8
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 4 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 5 0.2
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 4 0.8
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4

Passages (2 of 343)

passage   count
5 word list | read 1
8 word list | read 1