65420. περιτέμνω

to cut
logeion_003
 countfreq. per 10K
core140.1
corpus2870.1

Editions by Text Group (71)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Homer
Odyssey* 2 0.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Herodotus
The Histories* 9 0.5
Philo Judaeus
De Agricultura 1 1.1
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Hesiod
Works and Days* 1 7.3
New Testament
Gospel of Luke 2 1.0
Gospel according to John* 1 0.6
Acts 4 2.1
1 Corinthians 2 2.8
Epistle to the Galatians 6 24.9
Letter to the Colossians 1 5.9
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Galen
De anatomicis administrationibus 2 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De atra bile 1 1.6
De methodo medendi 5 0.3
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
Old Testament
Genesis 8 2.5
Exodus 1 0.4
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 4 2.9
Polybius.
Histories* 1 0.0
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 15 2.8
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Barnabae epistula
Barnabae epistula 8 11.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 6 0.3
Onomasticon 2 1.6
Epiphanius
Ancoratus 3 0.7
Panarion (Adversus Haereses) 35 1.8
Gregorius Nazianzenus
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Origen
Contra Celsum 5 0.3
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 2 0.9
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 10 3.9
Homiliae In Lucam 1 0.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Oratio 61 1 6.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 6 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 17 0.5
Annals of Rome 10 1.1
Argumenta 1 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 6 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 26 2.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 7 1.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 13 1.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 21 7.3
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.2
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1

Passages (5 of 200)

remove

New Testament, Epistle to the Galatians

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg009.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2.3 word list | read 1
5.2 word list | read 1
5.3 word list | read 1
6.12 word list | read 1
6.13 word list | read 2