64972. περιούσιος

having more than enough: especial, peculiar
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus210.0

Editions by Text Group (16)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Old Testament
Exodus 1 0.4
Deuteronomium 2 0.9
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Origen
De oratione 2 0.7
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 3 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 4.2

Passages (1 of 20)

remove

New Testament, Epistle of Paul to Titus

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg017.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2.14 word list | read 1