64510. περιεργάζομαι

to take more pains than enough about
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus790.0

Editions by Text Group (54)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
Antidosis 1 0.5
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Aristophanes
Ecclesiazusae 1 1.2
New Testament
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
Galen
De sanitate tuenda 2 0.3
De methodo medendi 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
Aristotle
Ars Poetica* 1 0.9
Ars Poetica 1 0.9
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Polybius.
Histories* 1 0.0
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Libanius
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 20 1 3.6
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 33 1 2.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 4 0.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 6 0.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
unknown 1 0.9

Passages (1 of 76)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
14 word list | read 1