64235. περί

around, round about with gen., dat., and acc.
logeion_003
 countfreq. per 10K
core5,85843.2
corpus95,67344.6

Editions by Text Group (845)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 19 29.7
De spiritu 14 39.2
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 59 25.3
Hegemonius
Acta Archelai 4 16.8
Euripides
Heracles 3 3.4
Bacchae* 4 4.8
Heracles* 3 3.4
Plutarch
Theseus 50 64.7
unknown 51 56.3
unknown 9 76.2
unknown 46 47.6
unknown 45 59.1
Comparison of Lycurgus and Numa 11 67.5
Solon 32 35.6
Publicola 21 35.8
Comparison of Solon and Publicola 5 50.8
unknown 44 53.2
unknown 67 60.2
Fabius Maximus 36 45.9
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 4 53.1
Alcibiades 44 41.7
unknown 32 33.4
unknown 3 27.2
unknown 42 45.0
unknown 52 52.0
unknown 3 60.4
unknown 55 56.9
unknown 116 57.3
Pericles* 41 39.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,711 69.3
Deipnosophistae 1,746 69.7
Isocrates
Against Euthynus 8 67.4
Against Callimachus 51 134.7
Against Lochites 17 142.4
On the team of horses 31 100.9
Trapeziticus 49 137.4
Aegineticus 36 116.3
To Demonicus 25 81.0
Against the Sophists 20 141.8
Busiris 32 108.8
Plataicus 20 58.5
To Nicocles 31 96.0
Nicocles or the Cyprians 56 139.5
Evagoras 62 127.7
Archidamus 63 96.3
On the Peace 78 92.6
Areopagiticus 43 88.6
Antidosis 288 153.1
To Philip 87 92.6
Panathenaicus 278 164.3
Ad Dionysium 6 107.1
Ad filios Jasonis 12 131.3
Ad Archidamum 15 129.9
Ad reges Mytilenaeos 11 158.3
Ad Timotheum 9 108.7
Ad Philippum 12 91.0
Ad Alexandrum 7 245.6
Ad Antipatrum 11 128.4
Ad Philippum 3 67.4
Helen* 59 150.1
Panegyricus* 109 95.4
Sophocles
Trachiniae 2 2.5
Electra 3 3.1
Philoctetes 2 2.0
Ajax* 5 5.7
Antigone* 6 7.4
Oedipus at Colonus* 3 2.6
Oedipus Tyrannus* 3 2.9
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 1 11.4
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 2 to Demeter* 4 10.7
unknown
unknown 7 31.7
unknown 13 49.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 118 24.9
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 23 17.4
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 85 26.6
De Cherubim 22 29.2
De Sacrificiis Abelis Et Caini 33 35.2
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 46 40.9
De Posteritate Caini 29 26.8
De Gigantibus 4 12.3
Quod Deus Sit Immutabilis 34 37.8
De Agricultura 47 52.8
De Plantatione 34 38.0
De Ebrietate 50 44.0
De Sobrietate 11 31.9
De Confusione Linguarum 27 27.2
De Migratione Abrahami 36 29.3
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 36 23.2
De Congressu Eruditionis Gratia 23 26.3
De Fuga Et Inventione 30 28.0
De Mutatione Nominum 43 33.4
De Somniis (Lib. I-Ii) 88 34.9
De Abrahamo 45 33.8
De Josepho 56 44.2
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 110 35.4
De Decalogo 47 55.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 233 41.2
De Virtutibus 45 37.4
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 15 16.8
Quod Omnis Probus Liber Sit 14 18.7
De Vita Contemplativa 18 39.7
De Aeternitate Mundi 23 25.4
In Flaccum 24 27.2
Legatio Ad Gaium 61 35.2
Aristophanes
Lysistrata 21 23.8
Ecclesiazusae 9 10.7
Birds* 16 13.6
Clouds* 18 17.0
Frogs* 17 16.9
Antiphon
On the murder of Herodes 31 45.1
New Testament
Gospel according to Matthew 28 14.3
Mark 1 9.8
Mark 23 19.1
Gospel of Luke 45 21.6
Acts 71 36.6
Epistle to the Romans 6 7.9
1 Corinthians 10 13.8
Second Corinthians 2 4.2
Ephesians 2 7.7
Letter to the Philippians 4 22.8
Letter to the Colossians 4 23.7
First Letter to the Thessalonians 9 56.8
Second Letter to the Thessalonians 4 43.6
First Timothy 4 23.6
Second Timothy 3 22.7
Epistle of Paul to Titus 3 43.5
Epistle to Philemon 1 28.0
Letter to the Hebrews 23 44.1
First Epistle of Peter 5 28.2
Second Epistle of Peter 2 17.2
First John 10 43.1
Third Letter of John 1 42.9
Letter of Jude 5 104.6
Revelation 1 1.0
Gospel according to John* 67 39.7
Xenophon
Hellenica 254 35.9
Memorabilia 93 23.9
Economics 43 22.1
Symposium 7 6.8
Apology 21 95.0
Cyropaedia 178 20.8
Hiero 7 10.9
Constitution of the Lacedaimonians 11 20.8
Ways and Means 13 31.6
On the Cavalry Commander 6 9.7
On the Art of Horsemanship 20 26.6
On Hunting 20 20.6
Agesilaus* 16 20.3
Anabasis* 123 20.1
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 16 31.7
Adhortatio ad artes addiscendas 16 31.7
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 8 56.7
De sectis ad eos qui introducuntur 29 46.2
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 49 40.6
Ars Medica 112 69.6
De elementis ex Hippocrate 55 39.7
De temperamentis 86 31.0
De naturalibus facultatibus 134 40.5
De anatomicis administrationibus 315 40.3
De ossibus ad tirones 20 28.8
De venarum arteriarumque dissectione 24 31.9
De nervorum dissectione 10 27.8
De instrumento odoratus 15 36.3
De uteri dissectione 19 57.9
De usu partium corporis humani I-XI 703 36.2
De motu musculorum 32 21.7
De victu attenuante 23 36.4
De victu attenuante 22 34.9
De utilitate respirationis 34 56.1
De semine 58 27.7
De foetuum formatione 52 66.4
An in arteriis sanguis contineatur 13 27.4
De optima corporis nostri constitutione 18 100.6
De bono habitu 5 59.5
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 47 54.6
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 30 35.8
De atra bile 52 81.8
De usu pulsuum 18 40.0
De placitis Hippocratis et Platonis 634 65.6
De parvae pilae exercitio 3 17.5
De parvae pilae exercitio 3 17.2
De venereis 1 26.8
De venereis 5 126.6
De sanitate tuenda 293 43.8
De rebus boni malique suci 41 41.5
De ptisana 8 36.2
De dignotione ex insomniis 2 39.9
De morborum differentiis 18 26.6
De causis morborum 16 26.6
De symptomatum differentiis 47 70.7
De symptomatum causis 104 35.7
De differentiis febrium 89 43.0
De morborum temporibus 16 29.7
De totius morbi temporibus 24 66.0
De typis 4 26.5
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 16 28.8
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 38 41.4
De comate secundum Hippocratem 14 42.5
De marcore 32 55.0
De tumoribus praeter naturam 11 26.5
De inaequali intemperie 13 41.5
De difficultate respirationis 206 64.2
De locis affectis 271 39.2
De pulsibus ad tirones 17 29.0
De differentiis pulsuum 316 72.8
De dignoscendis pulsibus 182 57.7
De causis pulsuum 136 42.7
De praesagitione ex pulsibus 151 41.9
Synopsis librorum suorum de pulsibus 79 50.9
De crisibus 146 42.5
De diebus decretoriis 143 52.5
De methodo medendi 582 37.0
Ad Glauconem de methodo medendi 75 33.3
De venae sectione adversus Erasistratum 27 45.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 66 72.2
De curandi ratione per venae sectionem 48 47.6
De purgantium medicamentorum facultate 16 53.2
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 3 15.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 3 21.7
Pro puero epileptico consilium 11 33.6
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1,068 81.8
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 396 31.1
De compositione medicamentorum per genera 318 33.6
De antidotis 80 32.9
De theriaca ad Pisonem 52 40.9
Institutio logica 29 32.6
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 5 18.9
De praenotione ad Epigenem 57 51.5
De substantia facultatum naturalium fragmentum 10 71.6
In Hippocratis De natura hominis 143 57.7
In Hippocratis De victu acutorum 332 48.8
In Hippocratis Epidemiarum I 974 61.7
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 399 41.2
Adversus Lycum 27 35.2
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 38 50.4
In Hippocratis De articulis 295 47.1
In Hippocratis De fracturis 175 41.4
In Hippocratis De officina medici 189 45.3
De musculorum dissectione ad tirones 89 60.6
De consuetudinibus 32 79.3
De experientia medica 4 38.5
De causis respirationis 2 29.4
De optima doctrina 8 42.9
De temperamentis 89 31.6
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 30 46.8
De plenitudine 50 44.6
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 5 74.9
In Hippocratis Prognosticum 233 53.5
Plato
Phaedo 123 52.3
Cratylus 92 46.2
Theaetetus 158 64.4
Sophist 147 83.6
Statesman 148 80.0
Parmenides 41 24.4
Philebus 125 64.1
Phaedrus 128 70.6
Alcibiades 1 79 69.2
Alcibiades 2 8 17.6
Hipparchus 7 28.6
Lovers 29 111.8
Theages 13 34.3
Charmides 33 36.7
Laches 99 118.8
Lysis 32 42.7
Definitiones 16 87.9
Apology* 26 30.0
Crito* 19 41.3
Euthyphro* 47 83.9
Republic* 452 47.2
Symposium* 81 43.1
Lucian of Samosata
Cataplus 4 10.0
Juppiter confutatus 4 17.3
Juppiter tragoedus 18 27.3
Gallus 10 17.7
Prometheus 10 41.6
Prometheus 10 41.0
Icaromenippus 27 51.4
Timon 10 16.6
Charon sive contemplantes 5 11.5
Vitarum auctio 12 33.0
Revivescentes sive piscator 16 24.3
Bis accusatus sive tribunalia 22 37.1
De sacrificiis 9 49.4
De sacrificiis 9 49.3
Adversus indoctum et libros multos ementem 11 28.3
Somnium sive vita Luciani 2 11.0
De parasito sive artem esse parasiticam 19 28.3
Philopseudes sive incredulus 23 37.0
Dearum judicium 2 9.5
De mercede conductis potentium familiaribus 16 22.3
De morte Peregrini 11 25.4
Fugitivi 6 18.6
Toxaris vel amicitia 15 15.6
De saltatione 24 34.1
Lexiphanes 3 11.5
Eunuchus 5 37.1
De astrologia 10 51.8
Pseudologista 5 12.6
Deorum concilium 14 75.1
Tyrannicida 2 6.8
Abdicatus 7 14.4
Dialogi Marini 5 12.0
Arrian
Anabasis 42 5.3
Indica 13 9.6
Cynegeticus 34 55.5
Periplus Ponti Euxini 3 7.0
Tactica 3 3.3
Apollonius, Dyscolus
De constructione 146 33.4
Aeschylus
Suppliant Maidens 3 6.3
Suppliant Maidens 3 5.5
Persians 6 10.6
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Seven Against Thebes 3 6.0
Agamemnon 6 7.5
Agamemnon 6 6.9
Libation Bearers 5 9.5
Eumenides* 7 13.7
Persians* 6 11.8
Aristotle
Analytica priora 95 15.2
Analytica priora 93 14.6
De anima 115 53.4
De anima 116 52.2
Res Publica Atheniensium 54 34.8
Res Publica Atheniensium 2 20.1
Categoriae 18 16.7
De divinatione per somnum 15 125.1
Historia animalium 590 64.7
De insomniis 10 40.6
De interpretatione 16 24.5
De iuventute et senectute, De vita et morte 12 62.2
De longitudine et brevitate vitae 18 99.7
Magna Moralia 125 50.4
De memoria et reminiscentia 10 38.1
Meteorologica 271 80.0
De partibus animalium 283 74.6
Physica 152 25.6
Ars Poetica 58 54.0
De respiratione 41 67.5
De sophisticis elenchis 60 41.1
De sensu et sensibilibus 64 80.0
De somno et vigilia 20 66.6
Topica 103 22.5
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 15 58.1
Physica (textus alter) 4 16.7
Ars Poetica* 58 54.0
Aristoxenus
Harmonics 104 71.4
Agathemerus
Geographiae informatio 4 22.4
Theophrastus
Characters 10 14.4
Aesop
Fabulae 60 14.0
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 40 15.3
Problemata arithmetica 1 7.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1,017 57.4
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 392 107.0
Pausanias
Description of Greece 333 14.8
Old Testament
Genesis 34 10.6
Exodus 18 7.4
Leviticus 114 59.7
Numbers 66 27.2
Deuteronomium 7 3.1
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 2 1.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 20 10.2
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 14 8.2
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 19 9.6
unknown 57 28.9
Isaias 34 8.7
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 13 7.1
pseudo-Galen
De fasciis 35 45.2
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 21 19.4
Introductio seu medicus 134 73.8
De remediis parabilibus 118 38.3
De theriaca ad Pamphilianum 13 65.3
De optima secta ad Thrasybulum 33 18.4
Lysias
Funeral Oration 22 51.4
Against Simon: Defense 23 99.5
On A Wound By Premeditation 11 106.2
For Callias 3 117.6
Against Andocides 21 74.9
On the Olive Stump 32 148.4
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 13 113.3
For The Soldier 15 156.2
Against Theomnestus 1 12 73.8
Against Theomnestus 2 6 101.0
Against Eratosthenes 26 49.8
Against Eratosthenes 26 49.8
Against Alcibiades 1 17 65.3
Against Alcibiades 2 7 108.4
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 12 98.8
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 3 47.4
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 10 69.6
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 13 39.2
For Polystratus 9 43.8
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 12 85.8
Against The Corn-Dealers 15 123.4
Against Pancleon 4 47.8
Against Pancleon 4 47.8
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 8 50.7
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 13 62.3
On the Scrutiny of Evandros 18 120.6
Against Epicrates and his Fellow-envoys 4 49.3
Against Ergocles 8 82.6
Against Philocrates 5 71.3
Against Nicomachus 13 64.3
Against Philon, On his Scrutiny 27 136.8
Against Diogeiton 16 89.4
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 3 50.4
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 26 49.9
Olympic Oration 5 115.2
On the Murder of Eratosthenes* 17 66.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 584 110.4
Adversus Mathematicos 600 54.0
Apollodorus
Library 80 28.8
Epitome 27 33.2
Appianus of Alexandria
Italy 4 35.1
Samnite History 15 41.9
Gallic History 5 23.8
Sicily and the Other Islands 5 51.1
Wars in Spain 53 32.1
Hannibalic War 37 36.7
Punic Wars 84 31.6
Numidian Affairs 3 82.4
Macedonian Affairs 14 36.7
Illyrian Wars 11 22.2
Syrian Wars 61 42.5
Civil Wars 489 40.1
Mithridatic Wars 89 35.6
Artemidorus
Onirocriticon 350 53.7
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 82 23.0
Clement of Alexandria
Protrepticus 51 22.1
Paedagogus 184 32.4
Stromata Books 7-8 87 30.1
Eclogae propheticae 7 13.9
Quis dives salvetur 25 26.6
Excerpta ex Theodoto 9 11.8
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 206 71.9
De Fasciis 5 26.0
Vita Hippocratis 4 80.6
Antisthenes
Ajax 7 132.8
Odysseus 4 43.0
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 13 52.0
Encomium of Helen* 5 35.8
Alcidamas
Peri Sophiston 10 45.4
Odysseus 19 48.4
Dio Chrysostom
Orationes 912 49.0
Babrius
Fabulae Aesopeae 4 3.5
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 581 79.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 216 34.9
Excerpta Polyaeni 80 49.2
Hippocrates
De prisca medicina 24 42.2
De aere, aquis, locis 47 61.0
Prognosticon 20 37.0
De diaeta in morbis acutis 19 29.5
De diaeta acutorum (spurium) 13 23.2
Epidemiarum 368 88.4
De capitis vulneribus 9 17.3
De fracturis 27 22.9
De articulis 73 32.6
Vectiarius 11 21.1
Aphorismi 21 28.2
De humoribus 4 17.4
Prorrheticon I 48 48.8
Coa praesagia 54 46.5
De arte 7 25.5
De natura hominis 4 10.1
De salubri diaeta 3 20.7
De flatibus 6 20.8
De liquidorum usu 1 6.9
De morbis I 58 16.5
De genitura 8 40.1
De natura pueri 12 16.2
De affectionibus 10 13.3
De locis in homine 7 8.4
De morbo sacro 7 14.3
De haemorrhoidibus 1 10.6
De fistulis 3 18.6
De diaeta 47 23.7
De affectionibus interioribus 4 2.5
De natura muliebri 6 5.2
De octimestri partu 6 76.5
De muliebribus 35 7.3
De virginum morbis 5 111.9
De superfoetatione 5 15.2
De exsectione foetus 6 127.9
De anatomia 1 44.6
De dentitione 3 88.2
De glandulis 5 28.1
De carnibus 20 58.2
De corde 5 49.7
De alimento 1 7.4
De visu 2 25.9
De natura ossium 13 40.6
De medico 16 102.4
De habitu decenti 14 96.9
De crisibus 6 29.8
De diebus criticis 5 38.9
Epistulae, Decretum, Orationes 34 29.6
De officina medici 4 17.5
De ulceribus 3 8.5
Praeceptiones 9 66.9
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 28 14.2
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 58 33.2
Justin Martyr
Apology 27 18.5
Apologia secunda 8 24.3
Apologia secunda 8 24.3
Dialogue with Trypho 133 25.0
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 6 22.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 164 21.7
unknown
unknown 216 34.8
unknown 80 49.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 45 27.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2,046 57.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 472 29.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 758 39.6
In Librum De Sensu Commentarium 352 66.3
Problems and Solutions 20 52.4
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 259 34.3
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 677 78.0
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 11 67.7
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 105 91.1
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 105 91.1
De Resurrectione 45 50.0
De Resurrectione 45 49.7
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 4 4.0
De Sphaera Quae Movetur 8 19.4
Barnabae epistula
Barnabae epistula 32 46.3
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 1 4.7
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 9 32.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 20 20.3
Epistula II ad Corinthios 12 38.6
Anonymus
Didache XII Apostolorum 11 49.6
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 6 86.3
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 482 122.4
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 4 117.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 84 30.0
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 3 16.3
Ad Trallianos (epist. 3) 2 20.3
Ad Romanos (epist. 4) 2 19.2
Ad Philadelphios (epist. 5) 2 19.3
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 9 76.9
Ad Polycarpum (epist. 7) 2 25.7
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 71 33.2
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 39 61.7
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 4 14.7
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 15 42.1
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 16 75.2
Oracula Sibyllina
Oracula 50 18.9
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 54 23.2
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 13 18.3
The Testament of Abraham Recension B 10 30.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 188 49.5
Theophilus
Ad Autolycum 113 52.1
Ad Autolycum 113 52.3
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 16 13.5
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 1 33.7
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 2 132.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 51 50.5
Euclid
Elements 151 9.2
Data 36 18.2
Data (demonstrationes alterae) 1 2.4
Plotinus
Enneades 787 34.8
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 94 31.6
In Aristotelis Physica Paraphrasis 195 22.6
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 264 46.3
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 77 50.9
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 145 19.3
In Libros Aristotelis De Caelo Paraphrasis 3 204.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,516 65.2
Historia Ecclesiastica 712 72.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 20 25.8
Demonstratio Evangelica 629 39.3
De Ecclesiastica Theologia 77 47.9
De Theophania (Fragmenta) 19 23.1
Onomasticon 39 31.0
Vita Constantini 161 42.3
Oration of Constantine 45 39.6
De Laudibus Constantini 21 10.9
Historia Ecclesiastica 558 56.3
Epiphanius
Ancoratus 152 37.9
Panarion (Adversus Haereses) 745 39.0
Anacephalaeosis [Sp.] 10 33.4
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 11 7.1
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 22 105.3
De Theologia (Orat. 28) 25 33.8
De Filio (Orat. 29) 19 38.4
De Filio (Orat. 30) 13 25.8
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 25 40.1
Iamblichus
Protrepticus 135 49.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 114 34.5
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 246 50.3
Zetemata codicis Vaticani 29 28.5
Isagoge Sive Quinque Voces 36 60.2
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 139 56.3
Marcellus
Fragmenta 51 44.2
Origen
Contra Celsum 1,531 91.8
Commentarii In Evangelium Joannis 983 60.9
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 144 62.1
Exhortatio ad martyrium 41 32.8
De oratione 180 63.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 117 45.7
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 39 47.5
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 33 31.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 29 77.5
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 7 33.2
Homiliae In Lucam 86 50.4
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 68 49.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 159 50.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 134 59.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 538 58.8
Epistula ad Africanum 43 91.1
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 9 119.4
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 24 52.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1,043 92.8
Eunapius
Vitae Sophistarum 6 75.9
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 126 40.7
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 200 28.0
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 200 28.8
Libanius
Epistulae 1-1544 529 42.5
Oratio 1 68 29.9
Oratio 3 12 61.1
Oratio 4 8 33.5
Oratio 5 9 32.0
Oratio 6 1 9.5
Oratio 8 8 108.7
Oratio 9 2 21.9
Oratio 10 14 63.1
Oratio 11 45 28.9
Oratio 26 11 38.6
Oratio 27 17 45.9
Oratio 28 20 90.9
Oratio 29 14 45.6
Oratio 30 16 30.7
Oratio 31 25 65.7
Oratio 32 17 67.2
Oratio 33 15 37.7
Oratio 34 7 27.6
Oratio 35 10 37.9
Oratio 36 10 69.2
Oratio 38 10 49.3
Oratio 39 8 39.7
Oratio 40 12 48.0
Oratio 41 9 50.0
Oratio 42 17 35.4
Oratio 43 13 61.0
Oratio 45 18 55.7
Oratio 46 24 60.3
Oratio 47 13 37.6
Oratio 48 20 55.5
Oratio 49 9 29.5
Oratio 50 16 53.7
Oratio 51 5 17.4
Oratio 52 17 36.6
Oratio 53 13 48.0
Oratio 54 20 33.0
Oratio 55 17 57.6
Oratio 56 6 26.6
Oratio 57 20 47.1
Oratio 59 32 23.9
Oratio 60 2 24.3
Oratio 61 6 37.8
Oratio 62 17 31.2
Oratio 63 9 26.0
Oratio 64 37 34.5
Declamatio 1 85 55.9
Declamatio 2 14 46.8
Declamatio 3 9 35.9
Declamatio 4 18 24.8
Declamatio 5 14 17.7
Declamatio 6 15 26.7
Declamatio 7 3 15.3
Declamatio 8 9 35.2
Declamatio 9 11 27.4
Declamatio 10 3 7.9
Declamatio 11 13 45.8
Declamatio 12 3 7.1
Declamatio 13 11 19.5
Declamatio 14 6 19.3
Declamatio 16 35 51.5
Declamatio 17 15 22.7
Declamatio 19 11 30.4
Declamatio 20 14 50.9
Declamatio 21 11 35.3
Declamatio 22 12 36.1
Declamatio 23 16 19.4
Declamatio 24 2 8.2
Declamatio 25 24 65.0
Declamatio 26 14 37.1
Declamatio 27 1 4.9
Declamatio 28 9 52.5
Declamatio 29 8 33.9
Declamatio 30 25 47.6
Declamatio 31 12 28.0
Declamatio 32 5 11.4
Declamatio 33 11 27.3
Declamatio 34 43 35.5
Declamatio 35 6 20.3
Declamatio 37 11 36.4
Declamatio 38 18 47.3
Declamatio 39 11 32.1
Declamatio 40 30 42.3
Declamatio 41 17 42.2
Declamatio 42 23 49.3
Declamatio 44 23 39.2
Declamatio 46 11 31.9
Declamatio 47 12 27.0
Declamatio 48 15 28.2
Declamatio 49 24 35.9
Declamatio 50 14 37.2
Declamatio 51 1 9.3
Characteres Epistolici [Sp.] 11 46.9
Oratio 2 23 58.5
Oratio 37 12 66.7
Oratio 58 13 41.2
Declamatio 15 27 50.1
Declamatio 36 10 25.9
Declamatio 43 7 11.4
Declamatio 45 7 28.8
unknown
unknown 5 35.8
unknown 13 52.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 297 27.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 42 22.8
Anna Comnena
Alexias 587 42.0
Alexias 574 40.7
Alexias 574 40.6
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 417 81.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 350 69.4
unknown 2 16.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 95 33.3
De Libero Arbitrio 35 45.7
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 5 26.0
Fragmenta In Job (In Catenis) 9 55.8
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 3 24.3
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 66 27.5
Narrationes de Syntipa 55 46.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,119 32.8
Annals of Rome 311 33.4
Argumenta 734 312.8
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 47 42.5
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,230 44.6
In Aristotelis Categorias Commentarium 889 51.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,549 34.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 624 44.2
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 414 60.4
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 557 33.2
unknown 480 33.3
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 480 33.4
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 378 70.0
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 544 48.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,370 55.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 977 30.9
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 308 31.5
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 189 53.8
In Aristotelis Categorias Commentarius 200 67.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 548 56.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 261 75.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 526 67.9
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1,402 74.8
Olympiodorus
Prolegomena 363 58.3
In Aristotelis Meteora Commentaria 878 77.5
Elias
In Porphyrii Isagogen 144 40.4
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 358 60.7
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 333 42.7
Agathias Scholasticus
Historiae 80 13.7
Epigrammata 6 10.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 213 58.6
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 392 54.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2,046 80.6
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 888 85.0
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 328 62.0
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 321 48.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 123 40.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 123 40.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 321 48.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 867 51.2
Chrestomathy 11 165.9
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 19 69.4
Zosimus
Historia Nova 261 42.5
Theodoret
Historia Ecclesiastica 307 45.6
Historia Ecclesiastica 307 46.9
Historia Religiosa 76 16.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 433 14.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 438 54.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 302 56.4
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 133 102.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 356 69.7
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 381 48.9