64213. πέρατος

on the opposite side
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus3290.2

Editions by Text Group (101)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Agricultura 1 1.1
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Galen
De anatomicis administrationibus 8 1.0
De ossibus ad tirones 2 2.9
De venarum arteriarumque dissectione 4 5.3
De usu partium corporis humani I-XI 9 0.5
De foetuum formatione 4 5.1
De usu pulsuum 1 2.2
De placitis Hippocratis et Platonis 5 0.5
De sanitate tuenda 1 0.1
De locis affectis 1 0.1
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De methodo medendi 4 0.3
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 2 0.2
In Hippocratis De fracturis 5 1.2
In Hippocratis De officina medici 6 1.4
De musculorum dissectione ad tirones 2 1.4
In Hippocratis Prognosticum 3 0.7
Lucian of Samosata
Icaromenippus 2 3.8
Arrian
Anabasis 1 0.1
Tactica 2 2.2
Aristotle
Analytica priora 1 0.2
Analytica priora 1 0.2
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
Physica 3 0.5
Topica 1 0.2
Agathemerus
Geographiae informatio 1 5.6
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 2 0.1
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Old Testament
Genesis 1 0.3
pseudo-Galen
De fasciis 1 1.3
Introductio seu medicus 2 1.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 3 0.6
Adversus Mathematicos 1 0.1
Soranus
De Fasciis 1 5.2
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 13 0.4
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 4 0.2
In Librum De Sensu Commentarium 7 1.3
Problems and Solutions 2 5.2
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Euclid
Elements 5 0.3
Data 1 0.5
Plotinus
Enneades 1 0.0
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
In Aristotelis Physica Paraphrasis 13 1.5
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 3 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 2 0.1
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 3 0.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 2 1.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 11 0.4
In Aristotelis Categorias Commentarium 4 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 43 1.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 10 0.7
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
unknown 9 0.6
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 9 0.6
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 7 0.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 24 0.8
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.4
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 7 0.4
Olympiodorus
Prolegomena 3 0.5
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 4 0.7
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 2 0.3
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Appianus of Alexandria
Mithridatic Wars 1 0.4
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 1 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Pindar
Nemean* 1 1.9
Polybius.
Histories* 2 0.1

Passages (1 of 183)

passage   count
1.2 word list | read 2