63393. πᾶς

all, the whole
logeion_003
 countfreq. per 10K
core6,99751.6
corpus127,93159.7

Editions by Text Group (859)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 73 114.3
De spiritu 21 58.8
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 107 45.9
Hegemonius
Acta Archelai 12 50.3
Euripides
Heracles 17 19.5
Bacchae* 26 31.3
Heracles* 17 19.5
Plutarch
Theseus 18 23.3
unknown 31 34.2
unknown 8 67.7
unknown 25 25.8
unknown 25 32.8
Comparison of Lycurgus and Numa 5 30.7
Solon 26 29.0
Publicola 25 42.6
Comparison of Solon and Publicola 4 40.7
unknown 20 24.2
unknown 31 27.9
Fabius Maximus 30 38.3
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 4 53.1
Alcibiades 42 39.8
unknown 37 38.6
unknown 2 18.1
unknown 33 35.4
unknown 47 47.0
unknown 3 60.4
unknown 32 33.1
unknown 58 28.6
Pericles* 50 47.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,036 42.0
Deipnosophistae 1,042 41.6
Isocrates
Against Euthynus 8 67.4
Against Callimachus 11 29.1
Against Lochites 5 41.9
On the team of horses 9 29.3
Trapeziticus 17 47.7
Aegineticus 10 32.3
To Demonicus 14 45.4
Against the Sophists 6 42.6
Busiris 5 17.0
Plataicus 16 46.8
To Nicocles 12 37.2
Nicocles or the Cyprians 15 37.4
Evagoras 14 28.8
Archidamus 25 38.2
On the Peace 26 30.9
Areopagiticus 14 28.8
Antidosis 62 33.0
To Philip 30 31.9
Panathenaicus 58 34.3
Ad Dionysium 2 35.7
Ad filios Jasonis 2 21.9
Ad Archidamum 4 34.6
Ad reges Mytilenaeos 2 28.8
Ad Timotheum 3 36.2
Ad Philippum 6 45.5
Ad Alexandrum 1 35.1
Ad Antipatrum 4 46.7
Ad Philippum 2 44.9
Helen* 9 22.9
Panegyricus* 34 29.8
Sophocles
Trachiniae 33 41.1
Electra 57 58.6
Philoctetes 49 49.8
Tracking Satyrs 8 34.1
Ajax* 45 51.7
Antigone* 37 45.7
Oedipus at Colonus* 51 43.6
Oedipus Tyrannus* 48 46.5
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 1 58.5
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 5 56.9
Hymn 4 to Hermes 4 42.3
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 14 to the Mother of the Gods 2 1250.0
Hymn 27 to Artemis 1 357.1
Hymn 29 to Hestia 1 333.3
Hymn 5 to Aphrodite* 2 40.4
Hymn 2 to Demeter* 22 59.0
unknown
unknown 21 95.2
unknown 19 72.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 527 111.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 114 86.0
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 191 59.8
De Cherubim 71 94.4
De Sacrificiis Abelis Et Caini 94 100.2
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 89 79.2
De Posteritate Caini 74 68.4
De Gigantibus 32 98.3
Quod Deus Sit Immutabilis 63 70.0
De Agricultura 54 60.7
De Plantatione 67 74.9
De Ebrietate 87 76.6
De Sobrietate 21 60.9
De Confusione Linguarum 99 99.6
De Migratione Abrahami 89 72.5
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 116 74.7
De Congressu Eruditionis Gratia 50 57.2
De Fuga Et Inventione 64 59.7
De Mutatione Nominum 73 56.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 158 62.6
De Abrahamo 75 56.4
De Josepho 65 51.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 185 59.5
De Decalogo 62 73.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 356 63.0
De Virtutibus 76 63.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 51 57.0
Quod Omnis Probus Liber Sit 50 66.6
De Vita Contemplativa 15 33.1
De Aeternitate Mundi 69 76.3
In Flaccum 49 55.5
Legatio Ad Gaium 120 69.3
Aristophanes
Lysistrata 31 35.2
Ecclesiazusae 39 46.2
Birds* 74 62.8
Clouds* 20 18.8
Frogs* 16 15.9
Hesiod
Sheild of Heracles 3 39.8
Theogony* 46 59.4
Works and Days* 4 29.4
Antiphon
On the murder of Herodes 7 10.2
New Testament
Gospel according to Matthew 130 66.6
Mark 2 19.7
Mark 72 59.9
Gospel of Luke 162 77.8
Acts 176 90.7
Epistle to the Romans 73 95.9
1 Corinthians 118 162.7
Second Corinthians 56 116.8
Epistle to the Galatians 16 66.4
Ephesians 52 200.9
Letter to the Philippians 37 211.3
Letter to the Colossians 42 248.8
First Letter to the Thessalonians 23 145.1
Second Letter to the Thessalonians 19 207.0
First Timothy 23 135.5
Second Timothy 19 143.9
Epistle of Paul to Titus 14 203.2
Epistle to Philemon 3 84.0
Letter to the Hebrews 55 105.4
James 12 65.3
First Epistle of Peter 18 101.7
Second Epistle of Peter 7 60.2
First John 27 116.3
Second Epistle of John 2 79.7
Third Letter of John 2 85.8
Letter of Jude 8 167.4
Revelation 56 53.4
Gospel according to John* 72 42.7
Xenophon
Hellenica 321 45.3
Memorabilia 215 55.3
Economics 90 46.2
Symposium 58 55.9
Apology 11 49.8
Cyropaedia 565 66.0
Hiero 50 78.0
Constitution of the Lacedaimonians 28 52.8
Ways and Means 30 72.9
On the Cavalry Commander 37 59.7
On the Art of Horsemanship 30 39.9
On Hunting 21 21.7
Agesilaus* 61 77.3
Anabasis* 256 41.8
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 26 51.5
Adhortatio ad artes addiscendas 27 53.6
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 10 70.8
De sectis ad eos qui introducuntur 36 57.4
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 42 34.8
Ars Medica 60 37.3
De elementis ex Hippocrate 99 71.4
De temperamentis 146 52.7
De naturalibus facultatibus 143 43.2
De anatomicis administrationibus 305 39.0
De ossibus ad tirones 25 36.0
De venarum arteriarumque dissectione 31 41.2
De nervorum dissectione 26 72.3
De instrumento odoratus 16 38.7
De uteri dissectione 11 33.5
De usu partium corporis humani I-XI 941 48.4
De motu musculorum 92 62.2
De victu attenuante 37 58.5
De victu attenuante 35 55.5
De utilitate respirationis 28 46.2
De semine 68 32.4
De foetuum formatione 32 40.9
An in arteriis sanguis contineatur 30 63.3
De optima corporis nostri constitutione 12 67.0
De bono habitu 6 71.4
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 37 43.0
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 48 57.2
De atra bile 27 42.5
De usu pulsuum 24 53.4
De placitis Hippocratis et Platonis 398 41.2
De parvae pilae exercitio 17 99.1
De parvae pilae exercitio 16 91.9
De sanitate tuenda 215 32.1
De rebus boni malique suci 39 39.4
De ptisana 17 76.9
De dignotione ex insomniis 1 20.0
De morborum differentiis 46 68.0
De causis morborum 26 43.3
De symptomatum differentiis 41 61.6
De symptomatum causis 92 31.6
De differentiis febrium 67 32.4
De morborum temporibus 32 59.5
De totius morbi temporibus 28 77.0
De typis 7 46.3
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 15 27.0
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 49 53.4
De comate secundum Hippocratem 22 66.7
De marcore 24 41.2
De tumoribus praeter naturam 15 36.1
De inaequali intemperie 18 57.5
De difficultate respirationis 163 50.8
De locis affectis 222 32.1
De pulsibus ad tirones 28 47.7
De differentiis pulsuum 218 50.2
De dignoscendis pulsibus 180 57.0
De causis pulsuum 158 49.6
De praesagitione ex pulsibus 97 26.9
Synopsis librorum suorum de pulsibus 53 34.2
De crisibus 170 49.5
De diebus decretoriis 120 44.0
De methodo medendi 686 43.6
Ad Glauconem de methodo medendi 102 45.3
De venae sectione adversus Erasistratum 30 50.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 54 59.0
De curandi ratione per venae sectionem 40 39.7
De purgantium medicamentorum facultate 12 39.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 6 30.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 4 28.9
Pro puero epileptico consilium 14 42.7
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 512 39.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 409 32.1
De compositione medicamentorum per genera 358 37.8
De antidotis 155 63.8
De theriaca ad Pisonem 52 40.9
Institutio logica 68 76.4
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 15 56.6
De praenotione ad Epigenem 49 44.3
De substantia facultatum naturalium fragmentum 8 57.3
In Hippocratis De natura hominis 107 43.2
In Hippocratis De victu acutorum 237 34.8
In Hippocratis Epidemiarum I 677 42.9
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 375 38.7
Adversus Lycum 28 36.5
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 45 59.7
In Hippocratis De articulis 206 32.9
In Hippocratis De fracturis 160 37.9
In Hippocratis De officina medici 181 43.4
De musculorum dissectione ad tirones 45 30.7
De consuetudinibus 18 44.6
De experientia medica 5 48.1
De optima doctrina 13 69.7
De temperamentis 152 54.0
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 41 63.9
De plenitudine 42 37.5
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 1 15.0
In Hippocratis Prognosticum 180 41.4
Plato
Phaedo 125 53.2
Cratylus 132 66.4
Theaetetus 181 73.8
Sophist 159 90.4
Statesman 184 99.4
Parmenides 80 47.6
Philebus 174 89.3
Phaedrus 91 50.2
Alcibiades 1 33 28.9
Alcibiades 2 25 54.9
Hipparchus 16 65.4
Lovers 8 30.8
Theages 10 26.4
Charmides 47 52.3
Laches 31 37.2
Lysis 33 44.1
Definitiones 11 60.4
Apology* 33 38.1
Crito* 17 36.9
Euthyphro* 36 64.2
Republic* 552 57.6
Symposium* 143 76.1
Lucian of Samosata
Cataplus 23 57.4
Juppiter confutatus 9 38.9
Juppiter tragoedus 21 31.8
Gallus 15 26.5
Prometheus 10 41.6
Prometheus 10 41.0
Icaromenippus 33 62.8
Timon 25 41.6
Charon sive contemplantes 14 32.2
Vitarum auctio 23 63.3
Revivescentes sive piscator 30 45.5
Bis accusatus sive tribunalia 38 64.1
De sacrificiis 9 49.4
De sacrificiis 9 49.3
Adversus indoctum et libros multos ementem 17 43.8
Somnium sive vita Luciani 9 49.5
De parasito sive artem esse parasiticam 31 46.2
Philopseudes sive incredulus 13 20.9
Dearum judicium 12 57.1
De mercede conductis potentium familiaribus 34 47.4
De morte Peregrini 22 50.8
Fugitivi 5 15.5
Toxaris vel amicitia 19 19.8
De saltatione 27 38.4
Lexiphanes 10 38.2
Eunuchus 4 29.7
De astrologia 10 51.8
Pseudologista 18 45.2
Deorum concilium 8 42.9
Tyrannicida 25 85.4
Abdicatus 44 90.5
Dialogi Marini 10 24.0
Arrian
Anabasis 273 34.2
Indica 63 46.4
Cynegeticus 5 8.2
Periplus Ponti Euxini 8 18.8
Tactica 58 63.6
Acies Contra Alanos 14 114.8
Apollonius, Dyscolus
De constructione 75 17.2
Aeschylus
Suppliant Maidens 23 48.4
Suppliant Maidens 25 46.1
Persians 61 107.7
Prometheus Bound 39 67.5
Prometheus Bound 40 65.5
Seven Against Thebes 11 22.1
Agamemnon 28 35.1
Agamemnon 31 35.4
Libation Bearers 20 38.0
Eumenides* 37 72.4
Persians* 54 106.3
Aristotle
Analytica priora 879 140.7
Analytica priora 876 137.4
De anima 153 71.1
De anima 153 68.8
Res Publica Atheniensium 51 32.9
Res Publica Atheniensium 3 30.1
Categoriae 47 43.7
De divinatione per somnum 7 58.4
Historia animalium 548 60.1
De insomniis 10 40.6
De interpretatione 70 107.1
De iuventute et senectute, De vita et morte 16 82.9
De longitudine et brevitate vitae 7 38.8
Magna Moralia 116 46.7
De memoria et reminiscentia 5 19.0
Meteorologica 183 54.0
De partibus animalium 250 65.9
Physica 417 70.3
Ars Poetica 26 24.2
De respiratione 45 74.1
De sophisticis elenchis 74 50.7
De sensu et sensibilibus 53 66.2
De somno et vigilia 32 106.6
Topica 281 61.4
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 15 58.1
Physica (textus alter) 15 62.5
Ars Poetica* 26 24.2
Aristoxenus
Harmonics 92 63.2
Theophrastus
Characters 24 34.6
Aesop
Fabulae 184 43.0
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 213 81.6
Problemata arithmetica 6 43.0
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 275 15.5
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 109 29.8
Pausanias
Description of Greece 490 21.8
Old Testament
Genesis 335 104.6
Exodus 298 122.9
Leviticus 257 134.7
Numbers 324 133.5
Deuteronomium 312 137.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 176 127.5
Judices (Cod. Alexandrinus) 124 80.3
Ruth 11 54.0
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 157 80.1
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 202 118.1
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 194 98.1
unknown 234 118.6
Isaias 309 78.6
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 188 102.5
pseudo-Galen
De fasciis 18 23.3
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 39 36.1
Introductio seu medicus 98 54.0
De remediis parabilibus 56 18.2
De theriaca ad Pamphilianum 13 65.3
De optima secta ad Thrasybulum 89 49.7
Lysias
Funeral Oration 22 51.4
Against Simon: Defense 6 26.0
On A Wound By Premeditation 3 29.0
Against Andocides 6 21.4
On the Olive Stump 15 69.5
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 5 43.6
For The Soldier 5 52.1
Against Theomnestus 1 6 36.9
Against Theomnestus 2 5 84.2
Against Eratosthenes 17 32.6
Against Eratosthenes 17 32.6
Against Alcibiades 1 11 42.2
Against Alcibiades 2 2 31.0
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 8 65.9
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 5 79.0
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 4 27.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 18 54.3
For Polystratus 5 24.3
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 7 50.0
Against The Corn-Dealers 4 32.9
Against Pancleon 1 12.0
Against Pancleon 1 12.0
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 8 50.7
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 7 33.6
On the Scrutiny of Evandros 3 20.1
Against Epicrates and his Fellow-envoys 3 37.0
Against Ergocles 5 51.7
Against Philocrates 3 42.8
Against Nicomachus 4 19.8
Against Philon, On his Scrutiny 6 30.4
Against Diogeiton 6 33.5
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 1 16.8
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 14 26.9
Olympic Oration 1 23.0
On the Murder of Eratosthenes* 18 70.0
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 28 148.0
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 6 148.5
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 4 283.7
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 301 56.9
Adversus Mathematicos 891 80.3
Apollodorus
Library 50 18.0
Epitome 14 17.2
Appianus of Alexandria
Kings 4 50.6
Italy 2 17.6
Samnite History 13 36.3
Gallic History 2 9.5
Sicily and the Other Islands 3 30.7
Wars in Spain 72 43.7
Hannibalic War 31 30.8
Punic Wars 81 30.5
Numidian Affairs 1 27.5
Macedonian Affairs 11 28.8
Illyrian Wars 24 48.3
Syrian Wars 33 23.0
Civil Wars 461 37.8
Mithridatic Wars 97 38.8
Artemidorus
Onirocriticon 480 73.6
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 273 76.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 117 50.7
Paedagogus 267 47.0
Stromata Books 7-8 240 83.1
Eclogae propheticae 38 75.4
Quis dives salvetur 54 57.4
Excerpta ex Theodoto 40 52.6
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 74 25.8
De Fasciis 1 5.2
Antisthenes
Odysseus 1 10.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 24 96.0
Encomium of Helen* 5 35.8
Alcidamas
Peri Sophiston 4 18.1
Odysseus 12 30.6
Dio Chrysostom
Orationes 1,045 56.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 92 79.5
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 395 53.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 220 35.6
Excerpta Polyaeni 52 32.0
Hippocrates
De prisca medicina 48 84.3
De aere, aquis, locis 26 33.8
Prognosticon 31 57.4
De diaeta in morbis acutis 23 35.7
De diaeta acutorum (spurium) 9 16.0
Epidemiarum 232 55.7
De capitis vulneribus 12 23.1
De fracturis 51 43.3
De articulis 81 36.1
Vectiarius 13 24.9
Aphorismi 18 24.2
Iusiurandum 4 156.9
Lex 5 144.5
De humoribus 4 17.4
Prorrheticon I 50 50.9
Coa praesagia 33 28.4
De arte 12 43.7
De natura hominis 29 73.2
De salubri diaeta 7 48.4
De flatibus 24 83.3
De liquidorum usu 6 41.6
De morbis I 92 26.2
De genitura 15 75.2
De natura pueri 28 37.8
De affectionibus 12 16.0
De locis in homine 35 41.9
De morbo sacro 17 34.7
De haemorrhoidibus 5 52.9
De fistulis 1 6.2
De diaeta 118 59.6
De affectionibus interioribus 32 20.0
De natura muliebri 6 5.2
De octimestri partu 3 38.3
De muliebribus 128 26.8
De superfoetatione 2 6.1
De exsectione foetus 1 21.3
De anatomia 1 44.6
De dentitione 2 58.8
De glandulis 3 16.8
De carnibus 17 49.4
De corde 5 49.7
De alimento 21 154.4
De visu 3 38.8
De natura ossium 6 18.7
De medico 11 70.4
De habitu decenti 13 90.0
De crisibus 4 19.9
De diebus criticis 3 23.3
Epistulae, Decretum, Orationes 59 51.4
De officina medici 8 35.1
De ulceribus 17 48.1
Praeceptiones 9 66.9
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 99 50.4
Anonymus Londinensis
Iatrica 28 16.0
Justin Martyr
Apology 158 108.4
Apologia secunda 45 136.8
Apologia secunda 45 136.8
Dialogue with Trypho 453 85.0
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 24 90.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 336 44.6
unknown
unknown 220 35.5
unknown 52 32.0
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 37 22.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2,370 66.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,921 118.2
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1,092 57.1
In Librum De Sensu Commentarium 301 56.7
Problems and Solutions 21 55.0
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 334 44.2
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 367 42.3
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 10 61.5
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 80 69.4
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 80 69.4
De Resurrectione 97 107.9
De Resurrectione 97 107.1
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 2 2.0
De Sphaera Quae Movetur 16 38.8
Barnabae epistula
Barnabae epistula 47 68.0
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 16 75.7
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 19 68.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 105 106.5
Epistula II ad Corinthios 15 48.2
Anonymus
Didache XII Apostolorum 34 153.4
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 2 28.8
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 58 14.7
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 1 29.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 316 112.9
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 31 168.5
Ad Magnesios (epist. 2) 15 138.8
Ad Trallianos (epist. 3) 5 50.9
Ad Romanos (epist. 4) 7 67.3
Ad Philadelphios (epist. 5) 8 77.1
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 18 153.7
Ad Polycarpum (epist. 7) 17 218.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 185 86.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 129 204.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 27 99.6
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 11 30.9
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 8 37.6
Oracula Sibyllina
Oracula 391 147.8
Fragmenta 9 145.2
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 53 22.8
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 72 101.2
The Testament of Abraham Recension B 19 57.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 410 107.9
Theophilus
Ad Autolycum 206 95.0
Ad Autolycum 210 97.2
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 58 48.9
Tatianus
Oratio ad Graecos 55 54.4
Euclid
Elements 134 8.1
Data 7 3.5
Plotinus
Enneades 2,353 104.2
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 193 64.9
In Aristotelis Physica Paraphrasis 502 58.1
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 275 48.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 74 48.9
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1,193 158.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2,014 86.7
Historia Ecclesiastica 771 78.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 63 81.3
Demonstratio Evangelica 1,541 96.3
De Ecclesiastica Theologia 217 134.9
De Theophania (Fragmenta) 85 103.4
Onomasticon 11 8.7
Vita Constantini 407 106.8
Oration of Constantine 120 105.6
De Laudibus Constantini 305 157.6
Historia Ecclesiastica 770 77.7
Epiphanius
Ancoratus 264 65.9
Panarion (Adversus Haereses) 1,212 63.4
Anacephalaeosis [Sp.] 32 106.9
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 130 84.0
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 29 138.8
De Theologia (Orat. 28) 69 93.2
De Filio (Orat. 29) 41 82.9
De Filio (Orat. 30) 36 71.5
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 39 62.6
Carmina moralia 4 283.7
Iamblichus
Protrepticus 303 110.3
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 140 42.4
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 118 24.1
Zetemata codicis Vaticani 13 12.8
Isagoge Sive Quinque Voces 40 66.9
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 122 49.4
Marcellus
Fragmenta 70 60.6
Origen
Contra Celsum 1,305 78.3
Commentarii In Evangelium Joannis 1,221 75.6
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 137 59.0
Exhortatio ad martyrium 79 63.2
De oratione 278 97.2
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 158 61.7
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 51 62.1
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 70 66.3
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 12 32.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 9 42.7
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 2 241.0
Homiliae In Lucam 81 47.5
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 85 61.5
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 225 71.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 121 53.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 534 58.4
Epistula ad Africanum 27 57.2
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 12 159.2
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 22 48.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 498 44.3
Eunapius
Vitae Sophistarum 3 38.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 118 38.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 764 107.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 769 110.6
Libanius
Epistulae 1-1544 494 39.7
Oratio 1 62 27.3
Oratio 3 8 40.7
Oratio 4 5 21.0
Oratio 5 3 10.7
Oratio 6 5 47.3
Oratio 7 3 57.4
Oratio 8 2 27.2
Oratio 9 4 43.9
Oratio 10 8 36.1
Oratio 11 82 52.6
Oratio 26 6 21.1
Oratio 27 23 62.2
Oratio 28 7 31.8
Oratio 29 9 29.3
Oratio 30 17 32.6
Oratio 31 17 44.7
Oratio 32 14 55.4
Oratio 33 11 27.6
Oratio 34 6 23.6
Oratio 35 13 49.2
Oratio 36 9 62.3
Oratio 38 4 19.7
Oratio 39 11 54.6
Oratio 40 15 60.0
Oratio 41 5 27.8
Oratio 42 17 35.4
Oratio 43 7 32.8
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 13 40.2
Oratio 46 20 50.3
Oratio 47 10 28.9
Oratio 48 7 19.4
Oratio 49 8 26.2
Oratio 50 18 60.4
Oratio 51 5 17.4
Oratio 52 17 36.6
Oratio 53 6 22.1
Oratio 54 15 24.7
Oratio 55 5 16.9
Oratio 56 7 31.0
Oratio 57 17 40.0
Oratio 59 80 59.7
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 17 107.1
Oratio 62 18 33.1
Oratio 63 21 60.6
Oratio 64 50 46.6
Declamatio 1 71 46.7
Declamatio 2 11 36.8
Declamatio 3 12 47.8
Declamatio 4 35 48.2
Declamatio 5 29 36.8
Declamatio 6 30 53.4
Declamatio 7 10 51.0
Declamatio 8 7 27.4
Declamatio 9 11 27.4
Declamatio 10 11 29.1
Declamatio 11 4 14.1
Declamatio 12 27 64.3
Declamatio 13 39 69.3
Declamatio 14 19 61.0
Declamatio 16 46 67.6
Declamatio 17 22 33.3
Declamatio 18 15 58.0
Declamatio 19 11 30.4
Declamatio 20 13 47.2
Declamatio 21 15 48.2
Declamatio 22 10 30.1
Declamatio 23 51 62.0
Declamatio 24 6 24.6
Declamatio 25 25 67.8
Declamatio 26 15 39.8
Declamatio 27 5 24.5
Declamatio 28 10 58.4
Declamatio 29 22 93.1
Declamatio 30 19 36.2
Declamatio 31 12 28.0
Declamatio 32 9 20.5
Declamatio 33 15 37.3
Declamatio 34 93 76.7
Declamatio 35 12 40.5
Declamatio 37 17 56.2
Declamatio 38 14 36.8
Declamatio 39 13 37.9
Declamatio 40 37 52.1
Declamatio 41 19 47.2
Declamatio 42 22 47.2
Declamatio 44 32 54.5
Declamatio 46 13 37.7
Declamatio 47 20 45.1
Declamatio 48 23 43.3
Declamatio 49 42 62.9
Declamatio 50 13 34.5
Declamatio 51 4 37.0
Characteres Epistolici [Sp.] 13 55.5
Oratio 2 10 25.4
Oratio 37 4 22.2
Oratio 58 9 28.5
Declamatio 15 40 74.2
Declamatio 36 16 41.5
Declamatio 43 32 52.1
Declamatio 45 11 45.3
unknown
unknown 5 35.8
unknown 24 96.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 581 52.9
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 91 49.3
Anna Comnena
Alexias 626 44.8
Alexias 621 44.0
Alexias 621 44.0
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 335 65.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 459 91.0
unknown 8 65.0
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 159 55.7
De Libero Arbitrio 12 15.7
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 18 93.6
Fragmenta In Job (In Catenis) 6 37.2
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Fragmenta Incerta [Sp.] 4 294.1
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 14 113.3
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 80 33.3
Narrationes de Syntipa 58 49.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,168 34.2
Annals of Rome 312 33.5
Argumenta 31 13.2
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 85 76.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,733 62.8
In Aristotelis Categorias Commentarium 933 53.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,989 66.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 988 70.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 392 57.2
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 2,752 164.1
unknown 1,228 85.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,228 85.5
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 303 56.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 883 79.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,660 67.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,447 77.3
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 505 51.7
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 229 65.2
In Aristotelis Categorias Commentarius 164 55.5
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 802 82.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 582 167.5
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 977 126.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1,546 82.5
Olympiodorus
Prolegomena 325 52.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 517 45.6
Elias
In Porphyrii Isagogen 250 70.2
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 347 58.9
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 402 51.6
Agathias Scholasticus
Historiae 96 16.5
Epigrammata 28 47.3
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 225 61.9
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 490 68.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,364 53.8
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 619 59.3
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 198 37.4