63249. παροξυσμός

irritation, exasperation
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus7270.3

Editions by Text Group (53)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Acts 1 0.5
Letter to the Hebrews 1 1.9
Galen
De sanitate tuenda 1 0.1
De dignotione ex insomniis 1 20.0
De differentiis febrium 92 44.4
De morborum temporibus 31 57.6
De totius morbi temporibus 7 19.3
De typis 1 6.6
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 54 97.3
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 2 2.2
De marcore 1 1.7
De inaequali intemperie 1 3.2
De difficultate respirationis 1 0.3
De locis affectis 6 0.9
De causis pulsuum 2 0.6
De praesagitione ex pulsibus 27 7.5
Synopsis librorum suorum de pulsibus 7 4.5
De crisibus 105 30.6
De diebus decretoriis 55 20.2
De methodo medendi 67 4.3
Ad Glauconem de methodo medendi 13 5.8
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
De curandi ratione per venae sectionem 3 3.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 5.0
Pro puero epileptico consilium 4 12.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 10 0.8
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
De praenotione ad Epigenem 12 10.8
In Hippocratis De victu acutorum 15 2.2
In Hippocratis Epidemiarum I 79 5.0
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 62 6.4
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
De remediis parabilibus 1 0.3
De theriaca ad Pamphilianum 1 5.0
De optima secta ad Thrasybulum 5 2.8
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Hippocrates
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
Epidemiarum 18 4.3
Aphorismi 5 6.7
De humoribus 4 17.4
Coa praesagia 2 1.7
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Libanius
Declamatio 5 1 1.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 10 0.8
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2

Passages (1 of 233)

remove

Galen, De dignotione ex insomniis

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg040.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1 word list | read 1