63205. πάροικος

dwelling beside
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus820.0

Editions by Text Group (43)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
De Cherubim 6 8.0
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Confusione Linguarum 1 1.0
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Congressu Eruditionis Gratia 2 2.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Virtutibus 1 0.8
New Testament
Acts 2 1.0
Ephesians 1 3.9
First Epistle of Peter 1 5.6
Aeschylus
Persians 1 1.8
Persians* 1 2.0
Old Testament
Genesis 2 0.6
Exodus 2 0.8
Leviticus 6 3.1
Deuteronomium 1 0.4
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Isaias 1 0.3
Appianus of Alexandria
Illyrian Wars 1 2.0
Civil Wars 1 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Eusebius
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 10 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 6 1.5
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 3 0.4
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Sophocles
Antigone* 1 1.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (4 of 65)

remove

Philo Judaeus, De Cherubim

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg003.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
108 word list | read 1
119 word list | read 1
120 word list | read 1
121 word list | read 3