627. ἄγος

pollution, expiation
logeion_003
 countfreq. per 10K
core180.1
corpus4690.2

Editions by Text Group (135)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 3 0.7
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 8 0.5
Plutarch
Solon 1 1.1
unknown 2 1.8
Pericles* 1 1.0
Sophocles
Antigone* 2 2.5
Oedipus Tyrannus* 1 1.0
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Posteritate Caini 1 0.9
De Agricultura 1 1.1
De Ebrietate 3 2.6
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
De Josepho 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 9 1.6
De Virtutibus 1 0.8
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Mark 1 9.8
Acts 1 0.5
Epistle to the Romans 1 1.3
Ephesians 2 7.7
Letter to the Colossians 1 5.9
First Timothy 1 5.9
Letter to the Hebrews 1 1.9
Revelation 7 6.7
Aeschylus
Suppliant Maidens 2 4.2
Suppliant Maidens 2 3.7
Seven Against Thebes 1 2.0
Agamemnon 1 1.1
Libation Bearers 1 1.9
Eumenides* 1 2.0
Aristotle
Res Publica Atheniensium 2 1.3
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Old Testament
Exodus 5 2.1
Leviticus 4 2.1
Numbers 5 2.1
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2 1.1
unknown 3 1.5
Isaias 2 0.5
Apollodorus
Epitome 1 1.2
Appianus of Alexandria
Civil Wars 7 0.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Stromata Books 7-8 3 1.0
Eclogae propheticae 1 2.0
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 3 0.6
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 2 0.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 3 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 3 1.1
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 1 1.4
The Testament of Abraham Recension B 1 3.0
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Themistius
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Historia Ecclesiastica 3 0.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 10 0.6
De Ecclesiastica Theologia 3 1.9
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Vita Constantini 2 0.5
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Ancoratus 13 3.2
Panarion (Adversus Haereses) 10 0.5
Origen
Contra Celsum 5 0.3
Commentarii In Evangelium Joannis 11 0.7
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 9 3.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 2 5.3
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 4 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Oratio 37 1 5.6
Declamatio 43 1 1.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 14 1.3
Anna Comnena
Alexias 8 0.6
Alexias 7 0.5
Alexias 7 0.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 8 1.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 8 1.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 11 0.3
Annals of Rome 4 0.4
Argumenta 2 0.9
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 8 1.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Religiosa 3 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 42 1.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 5 1.0
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 7 0.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 5 0.5
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 7 1.7
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 8.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 16 1.0
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 24 2.8
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 14 5.9
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3

Passages (10 of 395)

remove

Eusebius, Demonstratio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg005.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3.34 word list | read 1
4.12.4 word list | read 1
8.2.3 word list | read 1
8.2.8 word list | read 1
8.2.18 word list | read 1
8.2.35 word list | read 1
8.2.41 word list | read 1
8.3.6 word list | read 1
8.3.12 word list | read 1
10.8.1 word list | read 1