62553. παρατρέπω

to turn aside
logeion_003
 countfreq. per 10K
core90.1
corpus630.0

Editions by Text Group (41)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Homer
Iliad* 2 0.2
Herodotus
The Histories* 4 0.2
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Hesiod
Theogony* 1 1.3
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Economics 1 0.5
Galen
De anatomicis administrationibus 2 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Appianus of Alexandria
Mithridatic Wars 1 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Tatianus
Oratio ad Graecos 2 2.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 2 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 6 0.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Declamatio 41 1 2.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6

Passages (2 of 62)

remove

Tatianus, Oratio ad Graecos

urn:cts:greekLit:tlg1766.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
16.26 word list | read 1
17.29 word list | read 1